Naturreservater mv - sommer 2010

Drags udde

Kilbäcksbskiftet 

Ekopark Jovan

 Ekopark Storklinten

 Ekopark Leipipir

 Abisko kanjon

 Björnlandets Nationalpark

 

 

 Drags udde

Drags udde ligger i nærheden af Vetlanda ved sydsiden af søen Flen.
Det er et varieret og kuperet landskab skabt af indlandsisen. Åsen langs søen er dannet for ca 12.500 år siden, og er en såkaldt gederygsås. Den varierer i højde fra ca 3 m til 14 m over søens overflade. Den markerede sti i området løber på toppen af åsen.
Vest for åsen ligger et mere plant moræneområde med vådområder.
For enden af åsen er der en lille sandstrand, hvor man kan bade, hvis vejr og temperatur tillader det.
Længst mod syd i området ligger et højplateau, hvis højeste punkt befinder sig ca 45 m over søens overflade.
Hele området, bortset fra den lille sandstrand og moseområdet, er spækket med store, lavdækkede stenblokke i mange varierende størrelser.
En markeret sti på ca 3 km længde fører gennem området.

 Besøgt 2. juli 2010

 

 
Åsen
 

 

 
Mosen
 

 
Sandstranden
 

 

 
Nogle af de mange klippeblokke
 


På vej op på højplateauet
 

 


Udsigt over søen Flen fra toppen af plateauet
 

 Kilbäcksskiftet

Kilbäcksskiftet ligger på vejen mellem Hede og Särvsjön. Ca. 15 km fra Hede drejer man ind ad vejen på højre hånd mod Västerhållan. For enden af vejen findes der en p-plads. Det skal lige nævnes, at denne vej er privat og der skal ofres 20:- SEK i bompenge.

Reservatet består af stort set uberørte skov- og fjeldområder på Särvfjällets sydøstskråning. Her er både nåle- og løvskov (birk og røn), moseområder og barfjeld oppe på Hållfjället.
Her oppe fra har man en flot udsigt især mod syd.
I området har man i perioden 1600-1800 hentet myremalm. Disse områder ligger i dag som små søer.

 Besøgt 11. juli 2010
 

Vi havde overnattet ved bredden af Särvsjön, hvor vi blev modtaget af denne ren.
Her fik vi også en af turens mange, flotte solnedgange
 

S'arvsjön - ren 
 

 

Särvsjön solnedgang 
 


På vejen fra Särvsjön mod afkørslen til Västerhållan mødte vi dette skilt, og angivelsen viste sig senere at være rigtig nok.
 

koskilt
 

 

Køer på vejen
 


Vejen er det jeg kalder for en 3-sporet grusvej, men der var nogle flotte blomstrende vejkanter.
 

3-sporet grusvej
3-sporet grusvej
 

 

Särvsjövägen 1
Mat høgeurt, liden klokke, røllike, hvidkløver, ranunkel
og topspirende pileurt

 

 

 

Särvsjövägen 2
Rødkløver og kællingetand
 

 

Särvsjövägen 3
Rødkløver og liden klokke
 


Västerhållan, fine gamle huse,flotte blomster og flot solnedgang
 

Västerhållan 1

 

Västerhållan 2

 

 

 

Høj nellikerod
Høj nellikerod
 

 

Høj nellikerod 2
Høj nellikerod
 


Turen i Kilbäcksskiftets naturreservat og op på Hållfjället.

Kilbäcksskiftet 1
Udsigt over moseområde

 

Fjeldddueurt
Fjeld-dueurt

Skæglav
Gammelt nåletræ med skæglav

 

Kilbäcksskiftet 2
Blandet løv- og nåleskov

 

 

 

Kilbäcksskiftet 3
Udsigt på vejen op mod Hålfjället

 

Udsigt mod gamle myremalms områder
Udsigt mod de gamle myremalmsområder

 

 

 

Hålfjället 1
På vej mod toppen

 

Hålfjället 2
Toppen er nået

 

 

 

Hålfjället 3
Udsigt mod syd fra toppen af Hålfjället

 

Hålfjället 4
Toppen af Hålfjället

 

 

 

Tyttebær
Blomstrende tyttebær

 

Dagpragtstjerne
Blomstrende ener eller bare dagpragtstjerner, der har søgt husly?

 

 

 

Kilbäcksskiftet 5
Nede i skoven igen

 

Kilbäcksvallen
Kilbäcksvallen

 Ekopark Jovan

Ekopark Jovan finder man ca 50 km SØ for Storuman i nærheden af byen Grundfors.

Området er stort og omfatter mange forskellige skov- og landskabstyper.
Vi valgte i denne omgang at gå turen ind til Istidsstenen eller Storsten, som den kaldes i folkemunde. Stenen har været brugt som vejmærke ved vandring mellem de små bebyggelser i området.
Det blev en rar lille tur. Først over en stor mose og denæst gennem en herlig lys og åben gammel nåleskov. Jo længere vi kom ind og op, jo flere klippeblokke lå spredt rundt i skovbunden.
Så kom vi frem til den kæmpemæssige Storsten, som egentlig er to mægtige klippeblokke anbragt ovenpå hinanden.

Besøgt 20. juli 2010
 

 jovan 1
På vej ind mod Storsten

 

 Jovan 2
Først hen over mosen

 

 

 

Kødfarvet gøgeurt, kæruld
Her var kødfarvet gøgeurt og kæruld

 

Nordlig troldurt
Nordlig troldurt

 

 

 

Plettet gøgeurt
Plettet gøgeurt

 

Liden kæruld
Liden kæruld

 

 

 

Jovan 3
Så ind i skoven

 

Jovan 4
Mange klippeblokke

 

 

 

Istidsstenen 1
Så var den der - Istidsstenen eller Storsten

 

Istidsstenen 2
- imponerende

 

 

 

Idyllisk skovsø
Idyllisk skovsø

 

Jovan 5
Dejlig gammel skov

 

 

 

Jovan 6
Gammel hustomt

 

Jovan 7
Og så tilbage til p-pladsen

 Ekopark Storklinten

Ekopark Storklinten ligger en snes km N for Boden. På vej 97 drejer man fra i Svartlå mod Storklinten.

I denne ekopark er der også mange muligheder for oplevelser af forskellig art.
Vi valgte ved dette besøg at gå turen op på Gruvberget, hvor der ligger nogle gamle mineskakter fra 1600-1700-tallet.
Turen op på Gruvberget går gennem gammel skov, hvor vi havde fornøjelsen af, at der også på dette tidspunkt var en masse store og velsmagende blåbær.
Den markerede sti her er en rundtur.

 Besøgt 22. juli 2010
 

Storklinten 
Gammel skov

 

 Blåbær
Blåbær

 

 

 

Grubehul
Et af grubehullerne

 

Grubehul 2
Så dybt er det

 Ekopark Leipipir

Ekopark Leipipir ligger en snes km fra Gällivare ad vejen mod Nattavaara.
Leipipir er et stort og vejløst fjeldnært skovområde med både gran- og fyrreskov. I området, der er meget påvirket af istidens flytten rundt med jorden, er der mange vådområder, søer og lave kuperede bakker.

Vi valgte ved dette besøg at bevæge os rundt i området omkring Nirra - et såkaldt dødisområde.
Her var en dejlig gammel fyrreskov, masser af små idylliske søer og lave morænebakker, hvorfra der var fine udsigter over det omgivende landskab.

 Besøgt 23.-24. juli

Her er en stribe billeder fra området:
 

 Leipipir 1

 

 Leipipir 2

 

 

 

Leipipir 3

 

Leipipir 4

 

 

 

Leipipir 5

 

Leipipir 6

 

 

 

Leipipir 7

 

Leipipir 8

 

 

 

ren med kalv
Der er også rener i området

 

Ren med kalv
 

 Abisko kanjon

Den store og flotte kanjon som Abiskojåkka danner er absolut et besøg værd. Parker ved jernbanestationen i Abisko, så er der blot nogle få hundrede meter frem til kanjonen. Husk at se den på begge sider af vejen (E10). Der er gangtunnel under vejen.

 Besøgt 2. august 2010

 Her først nogle billeder nord for vejen:
 

 Abiskojåkka 1

 

 Abiskojåkka 2

 

 

 

Abiskojåkka 3

 

Abiskojåkka 4

 

 

 

Abiskojåkka 5

 

Sol-stenbræk

 

 

 

Sol-stenbræk

 

Abiskojåkka 6

 

 

 

Abiskojåkka 7
 

 

Abiskojåkka 8
 

 Her er vejpassagen:
 

 

 

Abiskojåkka 8
 

 

Abiskojåkka 9
 

Og her er vi så i området syd for vejen:
 

 

 

Abiskojåkka 10

 

Abiskojåkka 11

 

 

 

Abiskojåkka 11

 

Abiskojåkka 12

 

 

 

Abiskojåkka 13

 

Abiskojåkka 14

 Björnlandets Nationalpark

Björnlandets Nationalpark nås lettest fra vejen mellem Fredrika og Åsele. En sidevej sydpå ca 15 km fra Fredrika fører til Fjältuna og herfra er der skiltet mod Björnlandet.
Man ender på en rasteplads med informationstavle og vindskydd og herfra går der er markeret sti op på Björnberget.
Björnlandet er bevaret som nationalpark på grund af dens uberørthed af menneskelig påvirkning.
Her er en dejlig gammel fyrreskov, mange omkuldfaldne træer på forskellige stadier af nedbrydning, høje skrænter og lodrette klippevægge. I skoven ligger masser af store stenblokke.
I skoven findes mange spor af skovbrande dels i form af forkullede træstubbe og dels som mærker i de endnu levende træer. Den seneste store skovbrand i området fandt sted i 1831.
Her er også søen Angsjön med vådområder og gransumpskov.

 Besøgt 23. august 2010
 

 Björnlandet 1
Kig op mod toppen af Björnberget

 

 Björnlandet 2
Først hen over mosen langs Angsjön

 

 

 

Björnlandet 3
Her i mosen fandt vi....

 

Tranebær
tranebær...

 

 

 

Tyttebær
og tyttebær...

 

Revling
og revling

 

 

 

Björnlandet 4
Gennem den dejlige uberørte naturskov

 

Björnlandet 5
Med mange klippeblokke

 

 

 

Björnlandet 6
Også nogle rigtig store

 

Björnlandet 7
Spor af skovbrand på død stub

 

 

 

Björnlandet 8
Mere spor af skovbrand på levende fyr

 

Björnlandet 9
På vej op mod Björnberget

 

 

 

Björnlandet 10
Udsigt oppe fra Björnberget mod Angsjön

 

Björnlandet 11
Der er højt ned - hele 70 m lodret ned

 

 

 

Björnlandet 12
En af de gamle døde kæmper

 

Björnlandet 13
Kig ind i gransumpskoven

 

 

 

Björnlandet 14
Vandflasken fyldes ved kilden

 

Björnlandet 15
Et sidste kig hen over Angsjön


Copyright © 2011 HUMLEDAL. All rights reserved