Kultur - forår 2016

Gettlinge gravfelt

Rosendal Järnåldersby
Ismantorp fornborg Gravfelt ved Frösslunda
   

 

Gettlinge gravfelt

Dette gravfelt er et af Ölands største og strækker sig over omkring 2 km ved Gettlinge - ca 15 km syd for Mörbylånga på vej 136.
Gravfeltet består i dag af ca 200 forskellige typer af grave, der stammer fra ca 1000 år fvt til ca 1000 år evt.
¨Der er flest at se i den nordlige del. Her er bl.a. en 30 m lang skibssætning, desuden findes der runde og firkantede grave.
 Kun ganske få af gravene er undersøgt. De fleste er mandsgrave, hvor der er gjort enkelte gravfund.

Går man fra gravfeltet ud mod vandet, kan man - efter at have passeret et elhegn - komme ned og se de flotte klippepartier i den såkaldte landborg.

Besøgt 24/5
 

 
     
 
     
 
    Landborgen

Rosendal Järnåldersby

Rosendal jârnåldersby ligger inde i Ekopark Böda på den nordlige del af Öland.
Byen, hvor der er 14 husrester, blev forladt for 1300 år siden. Først i 1980'erne ryddede man skoven, der dækkede byen, hvorfor den er utroligt velbevaret med husmure i op til 1 m højde.
Husene har været ganske store - op til flere hundrede kvadratmeter - og har været opført af granitblokke og formentlig med indvendig træbeklædning. Desværre for arkæologerne havde man gjort grundigt rent i husene, inden de blev forladt, hvorfor man ikke har gjort nogle særlige fund i området.
Tæt ved ligger også byens gamle gravplads.

Besøgt 28/5
 

 
Sådan kan det have set ud    
 
     
 
    gravpladsen

Ismantorp fornborg

Midt på Öland i Mittlandsskogen ligger Ismantorp fornborg. Den er en af øens største med en diameter på ca 130 m og omgivet af en op til 2,5 m høj ringmur. Indenfor ringmuren ses grundmurene til knap 100 huse, der alle er bygget radialt ud fra muren. I muren er der hele 9 portåbninger. Der er kun gjort meget få fund i området, hvilket arkæologer tyder som, at borgen kun har været brugt meget lidt, måske har den haft en militær anvendelse. Borgen er opført og har været i brug i årene 300-600 evt og igen mellem år 900 og 1200.

Besøgt 6/6
 

 
     
 
     
 
Området rundt om borgen myldrede med mange forskellige gøgeurter

Gravfelt ved Frösslunda

I forbindelse med vores besøg i Frösslunda sjömark aflagde vi også et besøg på gravfeltet på den anden side af vejen.
Det kilometerlange gravfelt rummer omkring 120 grave i mange forskellige udforminger. Her er røser, stensætninger i forskellige former, opretstående sten og stenkister (gravkamre).

Se mere om selve reservatet her.

Besøgt 7/6
 

 
     

Copyright © 2016 HUMLEDAL. All rights reserved