Natur - forår 2015

Öland:
Stora alvaret (flere ture)

Arontorp naturreservat

Fröslunda sjömark

Sandby borg

Dröstorp alvar

Norra udde

Byrums rauker

Horns kungsgård

Enerum

Trollskogen

Getterum naturreservat

Lindreservatet

Halltorps hage

Vickleby alvar

Gillberga
Knisa mosse Södra Greda Glimt fra kystvejene på øens vestkyst
Nogle grøftekantbilleder    
Skåne:

Dalby Söderskog

Brösarps södra backar

Bäckhalladalen

Snogeholm    

 

Dalby Söderskog

Dalby Söderskog er Sveriges mindste nationalpark indviet i 1918. Den ligger lige uden for Dalby på vejen fra Dalby til Södra Sandby.

Det er en oprindeligt blandet løvskov med bl.a. gamle egetræer, ask, elm, bøg, lind samt hestekastanie og pil.
Om foråret/forsommeren er her desuden en stor mængde blomster bl.a. hvid og gul anemone samt - på grund af den kalkrige jord - også enkelte gøgeurter.

Vi fik en dejlig tur ad nogle af de fint markerede stier i området og var så heldige, at vi lige akkurat nåede tilbage til parkeringspladsen, som det begyndte at regne.

Besøgt 19/5 2015
 

 
     
 
     

Stora Alvaret

I år blev det til tre længere ture på Stora Alvaret samt nogle mindre ture.

Den første tur (20/5) var bare en lille tur for lige at tage et tjek på, hvor langt de forskellige blomster var kommet. Og der var masser af dem, som det fremgår af billederne nedenfor.

Den næste tur (20/5) var en lidt længere tur i området vest for Möckelmossen. Også her masser af blomster og forøvrigt også masser af vand.

Den 23/5 blev det til en lille tur i området syd for Möckelmossen, hvor bl.a. nogle små stenvarder blev observeret.

Den 24/5 blev det så til en længere tur i området syd for Möckelmossen, da de små stenvarder viste sig at være markeringer for en helt ny tur i dette område.
Det er en meget spændende og afvekslende tur gennem flere af alvarets landskabstyper som vådenge, tørenge, grusalvar, kalkstensafsatser, og store områder med blotlagte kalkstensflader mm. Masser af blomster og fugle. Desuden når stien ind til den såkaldte Mittmuren, et stengærde, der er ikke mindre end 40 km !! langt. Tænk en masse sten, man har skullet bruge for at bygge dette stengærde.

Besøgt 20/5, 23/5 og 24/5 2015
 

Blomstertur 20/5
 
 
     
 
     
 
     
Den anden tur 20/5
 
 
     
 
     
 
     
Turen den 23/5
 
 
     
 
     
Turen den 24/5
 
 
     
 
     
 
     
 
     

Arontorp  naturreservat

Arontorp naturreservat ligger lidt nord for Arontorp. Fra vej 136 drejer man af mod Norra Möckleby, og efter ca 2 km kørsel er der en stor p-plads, og derfra er der skiltet mod reservatet.

I maj måned blomstrer her Arons ros / Aronstorprosen (Adonis vernalis /Våradonis). Den findes kun på Öland og Gotland og har egentlig sit levested på sletter i Sydeuropa. Den blev fundet her af Linné i 1741.
Den var udrydningstruet, da området tidligere blev dyrket, men klarede sig ved at vokse tæt på de opstikkende kalkstensklipper i området. Da agerbruget ophørte, bredte planten sig ud over hele det område, hvor man kan finde den i dag.

I området findes også en anden sjældenhed  nemlig storviol, som kun kendes fra Öland. Den var vi også heldige at se.
Desuden blomstrer her diverse anemoner samt naturligvis den allestedsnærværende kodriver (gullviva) og forskellige gøgeurter.

Besøgt 20/5 2015
 

 
     
 
     
 
     

Fröslunda sjömark

Fröslunda sjömark, som man finder på østvejen over for den flotte, gamle vejbro lidt N for Norra Kvinneby, består af krat- og skovbevoksede græsmarker, store vådområder og nogle strandenge. Sådan et område var betydeligt mere værdsat af bønderne end arealerne inde på alvaret. Området har været brugt af bønder siden jernalderen.
Her er en meget artsrig flora. Vi har besøgt denne lokalitet mange gange i årenes løb.

Besøgt 22/5 og 6/6 2015
 

 
Nikkende kobjælde
 
  Melet kodriver
 
 
Kødfarvet gøgeurt
 
  Langsporet gøgelilje
 

Sandby borg

Sandby borg - den gamle tilflugtsborg på Ölands østkyst beliggende næsten helt nede i standkanten - blev også besøgt i år. Dog ikke så meget borgen som de omgivende arealer, der også her stod i fuldt flor med masser af forskellige gøgeurter.
Forøvrigt har udgravninger i borgen bragt en voldsom begivenhed frem i dagens lys. Omkring år 400 er borgen blevet angrebet, og man har indtil nu lokaliseret omkring 200 skeletter og også fundet en mængde skatte i form af spænder, perler mv. Det, der undrer arkæologer er, at borgen på intet tidspunkt efter massakren har været beboet.

Besøgt 22/5 2015
 

 
     
 
     

Dröstorps alvar ved Skarpa Alby

Et spændende område at besøge. Meget varieret landskab og med interessante geologiske formationer i form af de såkaldte karstsprickor, hvilket er revner i kalkstenen. Fra nogle af disse sprækker strømmer der dejligt, friskt kildevand op. I området findes også doliner og flere fortidslevn i form af gravhøj og runesten.

 Besøgt 23/5 2015
 

 
     
 
     
 
     
 
     

Norra udde

Her blev det  til en tur ved Grankullaviken og ud til og omkring fyret Långe Erik.
Det er forøvrigt værd at bemærke, at fugerne i fyret, der er opført i 1845 af kalksten, ikke er blevet reparerede, siden fyret blev opført. Dette skyldes brugen af en speciel kalkmørrtel.

Besøgt 4/6 2015
 

 
     
 
     
 
     
 
     

Byrums rauker

Ved Byrum findes Ölands eneste rigtige rauker - fritstående kalkstensklipper - formet gennem millioner af år af havet, der har borteroderet de blødeste dele. Strækningen er ca 600 m lang, og her findes omkring 120 rauker, hvoraf de højeste i den sydlige ende af området når op i 4 m højde. Et spændende sted, hvor man kan se fossiler af bl.a. ortoceratitter og trilobitter, dyr som levede her for omkring 400-500 mill. år siden.

Besøgt 25/5 2015
 

 
     
 
     
 
     
 
     

Horns kungsgård

Reservatet ved Horns kungsgård besøgte vi flere gange i løbet af vores ophold på Öland.

På den måde kunne vi følge udviklingen af de forskellige blomster.

 

Besøgt: 26/5, 29/5, 4/6 og 8/6 2015
 

Besøget 26/5
 
 
     
 
Ægbladet fligllæbe
 
  Bakkegøgeurt
 
 
Hyldegøgeurt - dette er en Eva
 
  Hyldegøgeurt - dette er en Adam
 
 

...også en Adam

 

  Liljekonval
 
 
Hyldegøgeurter og kodrivere
 
  Kantet kohvede
 
Besøget 8/6
 
 
Plettet gøgeurt
 
  Plettet gøgeurt og tætblomstret trådspore
 
Plettet gøgeurt
 
  Liljekonvaller og ægbladet fliglæbe
 
 
Kællingetand og plettet gøgeurt
 
  Plettet gøgeurt, skjaller og ranunkler
 
 
Hvid variant af plettet gøgeurt
 
  Tætblomstret trådspore
 
 
Bakkegøgeurter og blodrød storkenæb
 
  Tætblomstret trådspore
 
 
Tætblomstret trådspore
 
  Bjergkløver og blodrød storkenæb
 
 
Trevlekrone
 
  BL.a. ægbladet fliglæbe og tætblomstret trådspore
 

Enerum

Engen ved Enerum lidt syd for Byxelkrok på den nordlige del af Öland er et af de faste besøgssteder.

Også i år blev vi mødt af et overvældende blomsterflor. Af lederen af Naturum Trollskogen - Marie Larsson - var vi blevet anbefalet også at kigge på engen/vådområdet på den modsatte side af vejen.
Heller ikke her blev vi snydt for en flot oplevelse.

Besøgt 26/5 og 9/6 2015
 

På den ene side af vejen....
 
 
   
Saleps gøgeurt
 
 
Purløg
 
  Salepsgøgeurt
 
....og på den anden side af vejen
 
 
Kødfarvet gøgeurt
 
  Kødfarvet gøgeurt
 
 
     
 
     

Trollskogen

I Trollskogen blev det til en enkelt travetur ad stien ud mod kysten, det gamle vrag, den store gamle eg, de sjove forvredne fyrretræer, gamle fortidsminder og så strandengene.

Desuden har vi været der flere gange i Naturum Trollskogen for at benytte os af lederen Marie Larssons store viden om den ölanske flora..

Besøgt bl.a. 27/5 2015
 

 
Naturum Trollskogen
 
  Marie
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Getterum naturreservat

Getterum naturreservat ligger på nordspidsen af Öland på vejen ud mod fyret Långe Erik.

Reservatet består af et lille, blandet skovområde, græsmarker, der plejes og passes af både tamdyr (køer og heste) og af rådyr - samt af strandenge ud mod Grankullaviken .

Besøgt 27/5 2015
 

 
     
 
     
 
    Sværd skovlilje
 

Lindreservatet

Lindreservatet er beliggende lidt øst for Byxelkrok med adgangsvej fra den lille by Torp.

Vi har besøgt stedet ved andre besøg på Öland. Reservatet består af en blanding af løvskov og enge med et herligt blomsterflor.
Også i år blev vi mødt af et sandt væld af blomster, hvilket fremgår af nedenstående billeder.

Besøgt 28/5 2015
 

 
     
 
     

Halltorps hage

Halltorps hage hører også til de faste besøgssteder.
I år var vi der blot for at se den store orkide/gøgeurt fruesko.
Det blev en lidt speciel oplevelse.
Allerede da vi var på vej ind i området, blev vi anråbt af en svensk dame, der spurgte, om vi vidste, hvor de der fruesko var, for nu havde hun ledt efter dem uden at kunne finde dem. Da vi vidste, hvor de stod, fulgtes vi ad frem til voksestederne.
Her blev vi mødt af et trist syn. Alle planterne var tilsyneladende klippet ned. Der var blot enkelte lidt miserable blomster på planterne.
Hvad var der dog sket? Hærværk?

Nogle dage senere var vi i Naturum Trollskogen og aflagde rapport om vores oplevelse. Og et par dage efter fik vi så forklaringen. En flok får havde fundet et hul i hegnet omkring reservatet og simpelthen nået at æde størsteparten af planterne, inden de blev opdaget og smidt ud af reservatet. Hvorfor de så lige netop havde kastet deres "kærlighed" på netop fruesko-planterne får stå hen i det uvisse.

Besøgt 3/6 2015
 

 
     

Vickleby alvar

Vickleby alvar er beliggende lige over for kirken i Vickleby.

Det er et område, der har været anvendt til afgræsning siden stenalderen, og det bliver det fortsat brugt til.
Et stykke inde i reservatet skifter landskabet karakter. Fra det golde, barske alvarlandskab til et meget mere frodigt, grønt og træbevolset område. Det er den såkaldte Resmo-zone, hvor underjordiske vandløb gennem årtusinder har nedbrudt kalkstenen, hvorefter området er sunket sammen og nu er dækket af et væsentligt tykkere jordlag, end man ellers finder på alvaret.

Besøgt 5/6 2015
 

 
     
 
Ölands soløje
 
  Hyldegøgeurter - Adam og Eva
 
 
    Ölands soløje og kugleblomster
 
 
     

Gillberga

Stenbruddet i Gilberga er imponerende.
Når man står nede i stenbruddet, kigger man op på 17 m høje, glatte klippevægge. Da geologerne siger, at 1 mm kalksten svarer til 1000 år, er de altså dannet for 17 mill. år siden.
På siderne kan man se de forskellige lag, som farvevariationer fra grå til rød.
I stenbruddet er der nu også lavet forskellige udstillinger, der viser, dels hvordan kalkstenen er dannet, og dels forskellige ting med relation til stenbrydningen.

Oven over stenbruddet kan man se nogle rauker, dannet på et tidspunkt, da vandet i Østersøen stod meget højere, end tilfældet er i dag.

Ved siden af stenbruddet ligger nogle gamle fiskerhuse, naturligvis bygget af kalksten.

Besøgt 8/6 2015

 
Rauker
 
  Udsigt over Kalmar sund ovenfor bruddet
 
 
Kig ned i bruddet
 
  Endnu et kig ned i bruddet
 
 
De 17 m høje vægge
 
   
 
Gamle fiskerhuse
 
  Slangehoved
 

Knisa mosse

Knisa mosse er også et fast punkt på vores ture til Öland.

Denne gang gjaldt besøget den lille, uanselige gøgeurt Pukkellæbe, der på svensk har det mere retvisende navn Honungsblomst, da blomsterne har en kraftig duft af honning. Den kan være svær at finde, da den blot er mellem 5 og 10 cm høj og dens farver falder i med omgivelserne. Men vi fandt den.

Desuden var der flere flotte eksemplarer af den sjove gøgeurt Flueblomst - samt naturligvis ogå en masse andre.

Besøgt 10/6 2015
 

 

 
     
 
Flueblomst
 
  De sjove blomster i flueblomst
 
 
Der duftes til pukkellæbe
 
  Pukkellæbe
 
 
Pukkellæbe
 
  Pukkellæbe
 

Södra Greda

Det blev også til et besøg i Södra Greda.

Her gik vi en tur ud over blomsterengene med de gamle flotte egetræer, gennem området med resterne af den gamle jernalderby og ud til strandengen.
Masser af fine blomster over det hele.

Besøgt 3/6-2015
 

 
     
 
     
 
     
 
Lav skorsoner
 
   
 
     

Glimt fra kystvejene på øens vestkyst

Ved flere lejligheder har vi kørt på de smalle grusveje langs øens vestkyst.

Her på disse veje mødes man af dels smukke udsigter og smuk natur og dels mange af de gamle stenbrud, smukke, gamle fiskerhuse opført af sandstensblokke samt flere steder dramatiske kystklinter.

Besøgt maj/juni 2015
 

 
Masser af blomstrende røn
 
  Og også hvidtjørn
 
 
Et eksempel på et af de gamle fiskerhuse
 
 

Andre trafikanter på vejen

 

 
     
 
     

Nogle grøftekantbilleder

Selv om man kører i bil på vej fra et sted til et andet, skal man da lige huske at holde øje med grøftekanterne/vejsiderne undervejs. Der er tit og ofte mulighed for at se spændende ting.

Besøgt maj/juni 2015
 

 
Sværd-skovlilje
 
  Sværd-skovlilje
 
 
Sværd-skovlilje
 
  Sværd-skovlilje
 
 
Rederod
 
  Rederod
 
 
Horndrager
 
  Horndrager
 
 
Vi så denne hvidblomstrende mark...
 
  ...og aldrig har vi da set så mange bellis på en gang
 

Brösarps södra backar

Da vi forlod Öland for at drage hjemad, kørte vi i første omgang til Brösarp og derfra langs kysten til Brösarps södra backar på vej 9.

Vi var naturligvis oppe på nogle af bakkerne ved rastpladsen for at nyde den flotte udsigt mod alle verdenshjørner over dette meget kuperede landskab..

Besøgt 11/6 og 12/6 2015
 

 
     
 
     

Bäckhalladalen

På vej videre mod Ystad blev det også til et besøg i reservatet Bäckhalladalen ved Simrishamn.

Her finder man en landskabstype, der meget ligner Öland. Og også her fandt vi et rigt blomsterflor af bl.a. forskellige gøgeurter.

Besøgt 12/6 2015
 

 
     
 
     
 
     
 
     

Snogeholm

Medens vi ventede på, at tiden var inde til at sætte kursen mod Ystad og færgen hjem, gjorde vi et lille ophold ved Snogeholm og benyttede lejligheden til en lille tur i området.

Besøgt15/6 2015
 

 
     

Copyright © 2015 HUMLEDAL. All rights reserved