HomeRejsedagbøgerVærd at seFotoalbumSverigeCampingBornholmKommentarLinks

woodframe_back.gif

Humledal

Lidt om HUMLEDAL

Humledal er en lille samling huse placeret på Nordbornholm på vejen mellem Olsker og Rø.

Navnet på bebyggelsen stammer fra navnet på den lille dal i nærheden. Selve navnet Humledal kommer af det bornholmske ord Homla, der enten kan betyde en humlebi eller navnet på humleplanten.

Det var i gamle dage et blomstrende samfund med flere virksomheder, mejeri, smed, snedker, karetmager, købmand og mølle - hvor vi bor.
I omegnen lå/ligger flere store og mindre gårde. Der var også holdeplads for jernbanen mellem Rønne og Allinge/Sandvig.


Humledal købmandsforretning 
 

  


Kig mod Humledal -
mejeriet tv og smeden th på billedet

Vejen gennem Humledal - Røvej - var tidligere hovedfærdselsåren fra Nordbornholm til den østlige del af øen.
Da vejen langs kysten - Strandvejen - blev udbygget i slutningen af 1950’erne mistede vejen her sin betydning. Samtidig skete der en byudvikling i de små fiskerlejer langs kysten, og Humledal mistede sin betydning. Da jernbanen blev nedlagt i slutningen af 1960’erne forsvandt Humledal stort set fra landkortet.

I dag er der ingen af virksomhederne, der længere er fungerende. De tidligere virksomheder fungerer i dag som almindelige private beboelser, dog er der i dag keramikere både i den tidligere købmandsbutik og i det tidligere mejeri. Galleriets hjemmeside kan ses her: humledal.homepage.dk/

Lidt om møllen "RISEMØLLE"

Den første mølle på stedet var en stubmølle, som i 1850 blev erstattet af en hollandsk mølle af møller Peter Kure. På dette tidspunkt antog man, at stubmøllen var ca 250 år gammel, altså formentlig opført i 1600-tallet.
I
følge en notits i Bornholms Tidende den 16. marts 1898 brændte møllen og beboelsen natten mellem den 15. og 16. marts mellem kl 12 og 1. Branden var formentlig påsat. Indboet og alle kreaturerne blev reddet på nær en hund. Der var mødt sprøjter fra både Olsker, Klemensker og Allinge. Brandforsikringen var på 1000 kr heraf var de 700 til indboet.
Møllen blev straks genopført og i 1906 Købte møller Jacob Josefsen møllen og det til møllen hørende bageri blev moderniseret. I 1917 kom der yderligere moderniseringer til i form af valse- og sigteværk og i 1918 overgik man fra vindkraft til maskindrift af mølleriet ved hjælp at en 20 HK Slagelse motor.
I 1946 overtog Arne Nielsen møllen, men senere på året brændte diverse udbygninger inklusive maskinhus og bageri. Da der ikke var noget at bestille for møllen, blev den revet ned i 1948. Det eneste der i dag er tilbage, er nogle gevaldig store sten, der har dannet fundament for møllen. Til Risemøllen var der på daværende tidspunkt et jordtilliggende på 25 tdr land. Der blev opført nye avlsbygninger, og man fortsatte med landbrugsdrift frem til 1973, hvor jorden blev solgt fra til nabogården.
Forøvrigt blev maskinerne fra den nedrevne mølle i 1948 solgt til Humledal købmandsforretning, hvor man så i nogle år malede mel for folk og drev mølleri.

 

 

Risemølle ca 1906

 

Risemølle ca 1948

 

Risemølle ca 1990

 Copyright © 2010 HUMLEDAL. All rights reserved