Flot natur - sommer 2013

Kölån

Henåns kanjon

Ramundberget

Vildmarksvägen

Junkerälven Fjeldtur ved Raststugan
Pessisjåhka

Över Randsjön

Tur ved sø på sidevej til vejen gennem Emådalen

Vombsjön

 

 

Kölån

På vej 311 mellem vej 70 i syd og Tännäs i nord er der en halv snes km S før Högvålen, en stor p-plads lige ved Kölån.
Vejen er iøvrigt en meget smuk strækning med et meget varieret og dejligt landskab.

Det er et sted, vi flere gange har brugt til overnatning.
I år blev det så også til en lille tur i området.
Der er ofte - og også i år - mange rener i området.

Besøgt 14/7-2013
 

 
     
 
     
 
    Og så sluttede dagen med dene dramatiske himmel

Henåns kanjon

Denne kanjon fandt vi ved lidt af en tilfældighed.
På vejen mellem Ljungdalen og Åsarne ca 15 km V for Storsjö finder man en afvisning mod Sölvbacka Strömmar.
Herfra er der også et skilt med teksten Kanjon. Det valgte vi at kigge nærmere på.
Vi fandt stedet, og efter en ret lang tur ind gennem en herlig blandet skov kommer man frem til denne tilsyneladende ikke særlig kendte lokalitet.
Her løber Henån gennem en meget snoet, snæver og dyb kanjon.

Besøgt 16/7-2013
 

 
Jo den holdt både da vi kørte ind og da vi kørte ud igen
 
  Dejlig blandet skov - overvejende birk og gran
 
 
Godt det var tørt - ellers kunne man godt få våde fødder
 
  Flere steder skulle mindre vandløb passeres
 
 
Her begynder man at kunne ane kanjonen
 
  Første glimt af Henån
 
 
Henåns kanjon
 
  Nogle steder kan man kravle ned ad siderne til elvlejet
 
 

Kig ned i den snoede kanjon
 

  Et lille vandffald bliver det også til
 

Ramundberget

Ramundberget - som altså også er en lille by - finder man NV for Funäsdalen.

Vi besøgte stedet for at kigge efter en af de efterhånden få orkideer/gøgeurter, som vi endnu ikke har set, nemlig Brunkulle, som vi havde fået oplyst skulle vokse her i omegnen. Vi fandt den heller ikke denne gang!
Til gengæld fandt vi da mange andre blomster på turen.
Så det blev da alligevel til en dejlig tur i et meget afvekslende terræn.

Besøgt 18/7-2013
 

 
Vi startede med af gå over Ljungan
 
  Dejlig skov og masser af blomster
 
 
Blomster overalt i skovbunden
 
  Mange forskellige arter trives her
 
 
Andre blandede blomster
 
  Herlig skov
 
 
Vi fandt disse to varianter af plettet gøgeurt

Vildmarksvägen

Vildmarksvägen er egentlig hele vejstrækningen fra Strömsund til Vilhelmina.
Den del af vejstrækningen, som vi egentlig synes kan kaldes Vildmarksvägen, er strækningen fra Ankarvattnet til Klimpfjäll.

Her har vi været rigtig mange gange og altså også i år.

Nedenfor kan du se nogle billeder fra de ture, vi har gået i år, hvor vi har holdt til i den nordlige del af området nær Stekenjokk.
Her er der mange forskellige landskabstyper

Besøgt 22-24/7 + 8-9/8-2013
 

Først en tur ved Saxån

   

 
     
 
     

Tur ved elven Gavostjukke fra "kåtepladsen"

   
 

På vej mod elven
 

  Udsigt til flot vandfald
 
 
Fremme ved vandfaldet
 
 
Et par billeder fra elven
 

Tur 1 ved Gavostjukke fra "klitten"

   
 
     
 
Gennem pileskoven
 
  Her bliver piletræerne ikke så store
 
 
Det aparte klitlandskab
 
  Fra klitlandskabet kan man se ud til elven
 
 
Et par billeder fra elven
 

Tur 2 ved Gavostjukke fra "klitten"

   
 
Først op langs et par små vandløb
 
  Så ud over en myr, hvor der er såkaldte palse - hvilket er tørvebunden, der fryser op grundet permafrosten
 
 
Et par anbragte sten - noget samisk? En grav?
 
 

Fremme ved en parallelløb til selve elven
 

 
Nede ved elven
 
 
Midt i skoven
 
  Et lille vandfald
 
 

Broen ud til øen i elven
 

  Ude på øen i elven
 

Junkerälven

En halv snes km inden Silvervägen (vej 95) passerer den norske grænse og bliver til vej 77, passerer den Junkerälven.

Her findes på vejens nordside en lille, lidt svært tilgængelig p-plads.
Fra p-pladsen udgår en sti langs Junkerälven.
Vi har været her tidligere, da der ofte her sidst på sommeren kan opleves blomstrende orkidéer/gøgeurter, som vi har set på vores forårstur til Öland.
I år kneb det lidt grundet det meget varme vejr, man havde her i slutningen af maj/begyndelsen af juni. Men vi fandt da nogle og også andre interessant planter. Iøvrigt er det et dejligt landskab at bevæge sig i.
Det lykkedes også at finde nogle enkelte, modne multebær.

Besøgt 27/7-2013
 

 
Langs Junkerälven    
 
     
 
    Langakset trådspore
 
 
Nordisk Fjeldskær - den dufter pragtfuldt af vanilje
 
  Poselæbe
 
 
Modne multebær   En lille frø var også på tur 

Fjeldtur ved Raststugan

Det blev til endnu en tur i fjeldet på Silvervägen (vej 95).

Nogle få km før den norske grænse er der en stor p-plads. Lidt herfra ligger Lillstugan, der oprindelig var en gammel fjeldgård flyttet hertil i 1870'erne, og som i dag fungerer som overnatningssted.
Herfra går en sti til nogle såkaldte stalotomter. Det er cirkulære volde med en diameter på ca 5 m og så resterne af et ildsted i midten. Der er to teorier om disse stalotomter, der stammer fra perioden ca 500 -1500.
De kan enten have været anvendt af samer i forbindelse med jagt på vildren eller i forbindelse med meget tidlig tamrensbrug.
Navnet stalo refererer til Stalo, en troldlignende dæmon i samisk mytologi.
Her ligger også i forbindelse med en slagteplads en lille samekåte.
Man kan herfra gå op mod fjeldet Själbma, hvilket jeg gjorde ved vores besøg her.

Besøgt 27/7 2013
 

 
Lillstugan (i baggrunden) og den lille kåte
 
  Ildstedet i kåten
 
 
Turen går videre
 
 

En af stalotomterne

 

 

Så går det opad

 

  Et kig ned mod Silvervägen og med fjeldene Skärrim og Bergna
 
 

En lille sø oppe i fjeldet

 

 

Samme sø fra en anden vinkel

 

 
Udsigten fra toppen af Själbma - ca 700 m.o.h.
 
 
Fjeldsimmer   Alpetjærenellike

Pessisjåhka

Pessisjåhka finder man ca 25 fra Abisko i retning mod Kiruna (vej E10).
Her er en dejlig stor rastplads, hvor man kan overnatte i 48 timer. Pladsen er administreret af Trafikverket.

Fra pladsen udgår flere stier ned mod Torneträsk og også langs elven Pessisjåhka, som også hedder Bessesjohka.

Besøgt 31/7-1/8-2013
 

 
Vi kom til pladsen om aftenen i regnvejr og fik så denne fine regnbue
 
  Her er regnen så hørt op og regnbuen står fint over Torneträsk
 
 
Næste dag gik turen ned langs elven
 
  Høje skrænter ned mod elvlejet
 
 

Elvens udmunding i Torneträsk
 

  Ned på stranden ligger en masse fiskerhytter
 
 
Her voksede der en masse sibiriske valmuer i hvide, gule og røde varianter
 
  Udsigt mod nord over Torneträsk
 

Över Randsjön

Över Randsjön finder vi langs vej 84 ca midtvejs mellem Hed og Sveg.

Her på en af rastpladserne ved søen overnattede vi en enkelt nat og benyttede så lejligheden til en tur i skoven langs søbredden.

Besøgt 14/8-2013
 

 
Kig op langs søbredden
 
 

Fint lyngdække i skovbunden
 

 
Inde i nåleskoven
 
  Her var skovbunden dækket af laver og smukt dekoreret med svampe
 
 
Et lille tilløb til søen
 
  Spor efter bæver
 
 
Kig ud over søen
 
  Smuk solnedgang hvor lyset fra den nedgående sol deles af Sånfjället
 

Tur ved sø på sidevej til vejen gennem Emådalen

På vores tur gennem Emådalen overnattede vi på en stor plads ned mod en lille sø på en sidevej.

Da lejligheden nu bød sig, blev det til en dejlig tur rundt om søen.

Besøgt 15/8-2013
 

 
Skovbunden dækket af laver
 
  Kig ud over søen
 
 
Sjove laver
 
  Her var også tyttebær
 
 
Kig tværs over søen - vores bil kan ses på den modsatte bred
 
  Området ved søen er meget kuperet - gammelt istidslandskab
 
 

Her var også et lille vandløb

 

  Det mundede ud i denne store mose, der gav nogle våde fødder under passagen
 

Vombsjön

På vores tur sydpå passerede vi også Vombsjön, der ligger ved vej 104 lidt V for Sjöbo.
Langs søen går der en vej mellem vej 104 og vej 11. Her passerede vi en lille havn, der hedder Lilianshamn. Her var også en fin sandstrand med masser af muslinger.

Besøgt 1/9-2013
 

 
Lilianshamn
 
 

Vombsjön
 

 
Vombsjön   Muslinger på stranden

Copyright © 2013 HUMLEDAL. All rights reserved