Flot natur - forår 2008

 Neptuni åkrar

Lilla Horns löväng
Halltorps hage

Möckelmossen

  Vickleby alvar

Hindens rev

Haväng

 Neptuni åkrar

Neptuni åkrar er beliggende på vestsiden af Öland tæt på øens nordspids (vej 136).
Området er en stor sten- og kalkslette, hvor havet gennem årtusinder har skubbet rullestenene op i lave strandvolde. Da landet i samme tidsrum har hævet sig ligger disse strandvolde i dag højt over havoverfladen.
Navnet på området er givet af Linné, der besøgte stedet i 1741.

 

 neptuni1

 

neptuni2 


Det meste af året er området et nøgent stenet område, men i juni/juli er Neptuni åkrar et bølgende blåt hav af planten Slangehoved (på svensk Blåeld), der som en af stedets få planter, kan trives her på dette barske voksessted. Af andre planter forekommer Timian, Håret Høgeurt og nogle få andre arter. 
 

 
Slangehoved - Blåeld (farvevariant)

 

blaaeld2 
Slangehoved


På den flade forstrand kan man dels se diverse svømmefugle og også finde masser af forskellige fossiler.
 

 neptuni3

 

 fossiler


På vejen mod Neptuni åkrar fandt vi i vejsiden en stor population af orkideen Sværdskovlilje.
 

 
Sværdskovliljer - Svärdsyssla

 

 
 Sværdskovlilje

 Lilla Horns löväng og Halltorps hage

Disse to lokaliteter har vi besøgt tidligere (forår 2006).

Det er to rigtblomstrende slåtterängar, som stadig bliver vedligeholdt efter de gamle principper, hvilket har stor betydning for den rige flora.
Også denne gang blev vi belønnet med en masse smukke blomster. Skønt vi andre steder på øen i dette forår har oplevet hvordan tørken har sat sit præg på vegetationen, så var der her lige så frodigt, som ved det tidligere besøg. Årsagen ligger formentlig i det tykke muldlag på stedet.
 

 horn1
 

 

horn2 
forrest Kantet kohvede - bagved Plettet gøgeurt
 

 horn3
Plettet gøgeurt
 

 

horn4 
?
 

 horn5
Gøgeurt-hybrid
 

 

horn6 
Bakkegøgeurt - Krutbrännare
 

 horn7
Ægbladet fliglæbe - Tvåblad
 

 

 horn8
Blåtoppet kohvede
 

horn10
Foldfrø

 

horn11
Lav skorsoner

Möckelmossen

Möckelmossen ligger midt inde på Öland. Drej østpå fra vej 136 i Ressmo.

Det er også et af de steder, vi ofte vender tilbage til. I år valgte vi at kigge på området syd for vejen, der fører tværs over øen.
Her findes bl.a. nogle gamle hustomter og så - selvfølgelig - denne helt unikke naturtype kaldet alvar.
I området er der også mange eksempler på de imponerende lange stenmure, som deler hele alvar-området op i mindre stykker. De har formentlig deres oprindelse som skel mellem forskellige jordlodder. Man kan ikke andet end blive imponeret over det kæmpearbejde det har været at stable disse millioner af sten.
 

 mockelmossen1
 

 

 mockelmossen2
 

 mockelmossen3
 

 

mockelmossen4 
Kugleblomst
 

 mockelmossen5
Gipsurt
 

 

mockelmossen6 
Stenbræk
 

mockelmossen7
Stenbræk
 

 

mockelmossen8 
 

mockelmossen9
Ølands soløje - Ölands solvända
 

 

mockelmossen10
Kugleblomst
 

mockelmossen11
Purløg
 

 

mockelmossen12
Svalerod
 

mockelmossen13
Svalerod

 

mockelmossen14
Bakkegøgeurt - Ölands soløje

 

Vickleby alvar

Vickleby alvar ligger på den sydlige del af Öland øst for vej 136 ud for Vickleby.

I dette område, der egentlig består af flere små sammenhændende naturreservater, kan man finde alle alvarets naturtyper samlet på et forholdsvis lille område.
I år var der ekstremt tørt på Öland. Det var en lidt uhyggelig fornemmelse at gå ud over disse områder, der jo i stor udstrækning er bevokset med mosser og laver. Alt var tørt og vegetationen knasede som grus under ens fødder.
Her i området findes en forkastningszone - Resmoforkastningen - med et underjordisk vandløb. Vandet har i årtusinders forløb opløst sandstenen i undergrunden, hvorved forkastningen er opstået. Den ses i dag som en svag grøn sænkning i det ellers nærmest ørkenlignende område. Derfor kunne vi også i år under denne ekstreme tørke opleve grønt græs og åbent vand i en lille sø.
I området findes også nogle bakkeøer med en helt anden type flora samt ligefrem små skove.

Helt ude ved vejen ligger et gammelt stenbrud - meget malerisk.
 

 vickleby1
 

 

vickleby2 
 

 vickleby3
 

 

vickleby4 

Ægbladet fliglæbe
 

 vickleby5
Akelejer
 

 

 vickleby6

 

 vickleby7
 

 

 vickleby8
Hvid okseøje (margeritter)

 Hindens rev

Hindens rev er en 5 km lang odde, der strækker sig ud i Vänern.
Bredden varierer mellem 25 og 100 m indtil den forsvinder under søens overflade for at dukke op igen på den modsatte bred i Dalsland som Hjortens udde. Højden på revet når op til ca 20 m på de højeste steder.
Også dette rev er en reminicens fra istiden og indgår i den såkaldte mellemsvenske israndzone, som kan følges fra Raema i Sydnorge over Dalsland, Skaraborg og Östergötland til Salpausselkä i Finland.
Bevoksningen er naturligvis stærkt præget af vejr og vind og består mest af spredt fyrreskov og en hel del forskellige urteagtige vækster, der kan tåle de lokale klimatiske forhold.
 

hinden1
 

 

 hinden2
 

 hinden3
 

 

 hinden4
 

hinden5 
Hvid snerre, vikke, torskemund

 

 hinden6
 

 Haväng

Også i år blev det til et besøg ved Haväng, som ligger ude ved kysten lidt nord for Kivik.

Da vi ikke havde fundet sandliljer ved Äskebjär, ville vi se om vi ikke kunne finde dem her ved Haväng, hvilket vi da også gjorde, men slet ikke i samme mængder som tidligere.
Ellers blev det bare til endnu en travetur ud over disse dejlige åbne arealer med det store udsyn og de mange forskellige blomster.
 

 havang1
 

 

 havang2
 

 havang3
Gul evighedsblomst
 

 

 havang4
Lucerne-hybrid
 

 havang5
Edderkopurt - Sandlilja
 

 

havang6 
Blåmunke
 

 havang7 

Copyright © 2011 HUMLEDAL. All rights reserved