HomeRejsedagbøgerVærd at seSverigeCampingBornholmFotoalbumGallerietGolden People StoriesKommentarLinksSitemap

woodframe_back.gif

Rundtur på Hammershus

Her kan du komme med på en rundtur på Hammershus - Nordeuropas største borgruin beliggende på den nordlige del af Bornholm

Borgen stammer, iflg. de seneste undersøgelser fra Nationalmuseet, måske tilbage fra Valdemar Sejr, som formentlig har anvendt borgen i forbindelse med sine korstog i Østersøen i 1200-tallet..

Seneste nyt er, at der måske allerede har været en borg bygget af ærkebisp Asser af Lund, kort efter hans tiltrædelse i 1104. Nogle volde skulle angiveligt være angivet på geodætiske kort fra 1930'erne. borgen skulle iflg Thurah, beskytte dels havnen (Sæen), der anvendtes i forbindelse med handel mellem Nordtyskland og Nordens største marked på Skanør-halvøen i Skåne.

 

Vi starter vores tur fra p-pladsen og går op mod klippeknuden, hvor borgen ligger badet i solskin.
Plateauet, som borgen ligger på, hæver sig 74 m over havoverfladen.


Udsigt mod Hammershus


Slugten og broen

 

Vi når frem til en 7 m dyb slugt, hvor broen fører os ind på borgområdet.

Broen er ombygget flere gange.
Den bro, vi ser i dag, er fra 1400-tallet.


Broen


Middelaldervejen og Tinghuset

 

Vi passerer broen og fortsætter op ad den gamle brolagte middelaldervej, hvor stenene er slebet glatte af mange fødder og vognhjul gennem mange århundreder.

På vejen op mod borgen passerer vi Tinghuset opført i 1200-tallet og dermed områdets ældste daterede, bygning.
Her holdtes Brotinget nævnt første gang i 1545.


Tinghuset og broen


Slotsporten

Vejen fører os op til Slotsporten.
Gennem Slotsporten - der oprindelig var den eneste adgangsvej til borgområdet - kommer vi ind i den ydre slotsgård.


Ydre borggård


Magasinerne

Her i den ydre slotsgård ser vi skråt fremme det imponerende Manteltårn, men det gemmer vi lidt.
Vi skal først kigge på de øvrige bygninger i området.
Her tårner Magasinerne sig op på vores venstre hånd.
I middelalderen betalte de bornholmske bønder tiende, skatter og andre afgifter til bispesædet i Lund.
Disse blev hovedsageligt betalt i naturalier, der blev afleveret og midlertidigt opbevaret i disse bygninger. Og det var store mængder, det drejede sig om, alene afgifterne i korn udgjorde knap 200 t. Dertil kom smør, kreaturer, svin og fjerkræ. Noget blev naturligvis anvendt på borgen, men hovedparten blev sendt videre til Lund.
Bygningen er i 5 etager.

I den ydre slotsgårds sydøstre hjørne ligger Blommetårnet.
Tårnet har været anvendt i forsvarsøjemed, men også som fangetårn bl.a. i den dybe kælder under tårnet.


Blommetårnet


Staldene

Bevæger vi os forbi Blommetårnet langs ringmuren, kommer vi frem til staldene.
De består af tre sammenbyggede bygninger.
Den første vi kommer til var kostald, i midten var der hølade og i den fjerneste ende var der hestestald til arbejdshestene.
Og så går vi op mod centralborgen omgivet af ringmur og med det imponerende Manteltårn.


Manteltårnet


Manteltårnet

Porten i Manteltårnet var oprindeligt den eneste adgangsvej til centralborgen.
Her var både en stor, tung træport og faldgitter.
Tårnet er ombygget og udvidet ad flere gange og blev af lybeckerne forhøjet til 6 etager.
Vi kommer nu ind i tårnets portrum.
Der er ikke meget at se af tårnets oprindelige indretning, men en tværmur har delt alle etager undtagen den øverste i 2 rum.
De eer blevet anvendt til beboelse. Man kan se spor efter en skorsten og to hemmeligheder (lokummer).
Det var også her i Manteltårnet, at Corfitz Ulfleldt og Leonora Christine sad fængslet omkring 1660.


Manteltårnet set indefra


Kirkefløjen til venstre på billedet

Herfra går vi ud i den indre borggård.
Her har vi på højre hånd Kirkefløjen - nævnt første gang 1334.
Bygningen har været i to etager, kirken nederst og "Kongesalen" på første etage.

Ved siden af Kirkefløjen ligger Vestfløjen, hvor der var borgestue og køkken.
Her blev lavet mad til borgens 50-60 mands store besætning.

På et år blev der bl.a. brugt 12 tons oksekød, 6 tons svinekød, 6 tons fårekød, 10 tons saltet torsk oo 5 tons saltet sild. Årsforbruget af salt var på ommkring 1 ton.


Vestfløjen til højre på billedet


Lensmandsfløjen

I gårdens modsatte side ligger Lensmandsfløjen.
Det menes, at denne bygning på et tidspunkt har afløst Manteltårnet som herskabsbolig.
Denne bygning har også haft to etager, nederst køkken og fadebur og på første sal bolig til herskabet.

Vi går nu ud af den indre borggård gennem Vandporten, som kom til i 1600-tallet.
Her fra portåbningen kigger vi lige over mod Rævetårnet opført af lybeckerne i midten af 1500-tallet.
Her finder vi lidt af et mysterium. Står man uden for den ydre ringmur, kan man se sporene efter en port, der er ældre end Rævetårnet.
Portens tærskel er 4 meter over det omgivende terræn.
Man kender ikke dens funktion, man ved ikke, hvordan man har kunnet komme op til porten, der er stor nok til, at vogne har kunnet køre igennem. Der er ikke fundet spor efter ramper, og adgangsvejen til porten er mildt sagt meget vanskelig.


Rævetårnet


Bryggerset

Går vi videre nordpå langs ringmuren, passerer vi Bryggerset, en oprindelig to etagers bygning opført i middelalderen.
Bygning har rummet borgens bryggeri og bageri.
Især bryggeriet har været vigtigt, idet man regner med, at der i gennemsnit blev konsumeret omkring en halv snes liter øl pr mand pr dag.
Bageriet brugte omkring 11 tons mel om året.
Bevæger vi os videre langs ringmuren, kommer vi frem til det firkantede Hundetårn - ses i baggrunden af billedet.
Dette tårn skal efter sigende have været anvendt som fangetårn, og har indeholdt fangehuller i flere etager.
Lybeckerne fyldte tårnet op med jord og anvendte toppen af tårnet til en kanonstilling.


Ydre borggård med Hundetårnet i baggrunden til højre


Ydre ringmur set udefra

Går vi nu uden for ringmuren, får vi et indtryk af deres størrelse.
Eller som her på havsiden.


Ydre ringmur set ude fra


Broen

Vi kan nu gå tilbage langs de ydre forsvarsværker til den gamle vej og ned til broen igen.
Her, hvor der er træplanker og gelænder, var der oprindeligt en vindebro, der som et kuriosum lukkede nedad ved hjælp af en kontravægt anbragt i portrummet.

Vi er nu færdige med denne hurtige rundtur på Hammershus.
Der er mange flere spændende ting at se rundt omkring på området, som ikke kom med i denne rundvisning.
Man kan f.eks. gå en tur ned gennem Mølledalen, hvor nogle af mølledammene er restaurerede.
Vi kan nu bare kigge os tilbage og få et sidste blik af den flotte borg.
 


Udsigt mod Hammershus

Copyright © 2011 HUMLEDAL. All rights reserved