Vandfald og andet vand - sommer 2013

Rövrafallet

Sångbäcksfallet

Silverfallet
Ruttjebäcken Hällingsåfallet Rengsfallet
Hasslingsåfallet Olingan/Sexan Ämåsjön,
Lusbostupet og Pilstupet

 

Rövrafallet

Rövrafallet finder man på en sidevej mod Tossåsen på vejen mellem Ljungdalen og Åsarne (ca 40 km fra Ljungdalen).

Der er en lille p-plads og så en travetur på ca 1 km frem til vandfaldet, hvor der er et vindskydd og bålplads. Stien er fint markeret og ganske let gået.

Rövrafallet er et vandfald i Rövran og består egentlig af to fald - et stort og et lidt mindre. Her kan fiskes, bades eller bare nydes.

Besøgt 17/7-2013
 

 
De to vandfald i Rövran
 
  Rövrafallet
 
 
Rövrafallet   Rövrafallet set oppefra

Sångbäcksfallet

Sångbäcksfallet finder man ved vej 315. Kommer man fra Vemdalen, er der en p-plads kort efter afvisningen mod Storhogna.
Der er skiltet fra p-pladsen til vandfaldet.
Hvis man går forbi den første forgrening af stien og tager den næste, kommer man ret let ned til Sångbäcken og kan så gå opstrøms frem til vandfaldets fod. Herfra kan man så evt. vælge den stejle tur op igen til hovedstien.

Besøgt 19/7-2013
 

 
Langs Sångbäcken
 
  Den "nemme" vej ned til Sångbäcken
 
 
Nede ved Sångbäcken
 
  Mulighed for et hvil
 
 
Sångbäcksfallet
 
  Sångbäcksfallet
 
 
Den skrrappe tur op igen   Sångbäcksfallet set oppe fra hovedstien

Silverfallet

Silverfallet finder man i nærheden af Björkliden på vej E10.
Her passerer elven eller jåkken, som det hedder på disse kanter, E10 ned gennem en ganske dyb og smal kanjon.
Silverfallet er det nederste og største vandfald i Rakkasjåkka på dens vej fra højfjeldet og ned til Torneträsk.
Følger man jåkken opstrøms vil man se andre, mindre vandfald som Dödafallet, Trollfallet, Krokodilfallet og helt oppe ved trægrænsen finder man Syndafallet.

Besøgt 31/7-2013
 

 
     
 
     

Ruttjebäcken

Ruttjebäcken finder man på vejen mod Rönäs. Afvisning lidt N for Hemavan på E12. P-plads findes ca 15 km inde ad vejen ved broen over Ruttjebäcken.

Det, der gør Rutjebäcken så spændende at besøge, er, at vandet her i årtusinder har slebet, udhulet og formet de bløde skiferstenarter i elvlejet.
Herved er der dannet masser af store og små jættegryder, tunneller og grotter og alt med flotte farver. Alt afhængig af vandstanden i elven kan man bevæge sig rundt nede i elvlejet.
Er det solskin og varmt, er de naturligt dannede pools oplagte til et bad.

Besøgt 7/8-2013
 

 
Første blik af vandfaldene
 
  Kig ned i elven
 
 
Små jættegryder
 
 

Og nogen der er større

 

 
Masser af vandfald
 
  Mere vandfald
 
 
Spændende former
 
  Flere sjove formationer
 
 
Interessante farver
 
  Hvem er det, der kigger på os nede fra dybet?
 
 
Lille vandfald   Og et lidt større

Hällingsåfallet

Hällingsåfallet finder man SØ for Gäddede. Kør fra Gäddede mod den norske grænse. Lidt uden for byen er der afvisning mod vandfaldet.

Her falder Hällingsån pludseligt og voldsomt 42 m ned i en smal og dyb kanjon/kløft. Kanjonen er 800 m lang og dermed Sveriges længste. Kløften menes dannet for ca 9000 år siden af en stor smeltevandsflod i forbindelse med sidste istid.
Området er et naturreservat, og der findes bl.a. også nogle sjældne mosser og laver, som trives her dels på grund af jordbunden, men måske især på grund af den meget høje luftfugtighed, der kommer fra det forstøvede vand fra vandfaldet.

Besøgt 10/8-2013
 

 
Vandfaldet
læg mærke til alt det forstøvede vand
  Vandfaldet set fra modsat side af kanjonen
 
 
Her styrter vandet ned i kanjonen
 
  Vandfaldet lidt på afstand
 
 
Kig ned i den dybe og smalle kanjon
 
  Længere ned breder kanjonen sig ud
 

Rengsfallet

Rengsfallet finder man i Valsjöbyn (vej 340).

Vandfaldet ligger lige i udkanten af den lille by. Det kaldes også for Hotagens svar på Tännforsen.
Det er måske ikke så højt som Tännforsen, men bredden af vandfaldet er imponerende.
Og så har det formentlig ikke forandret sig gennem de sidste 9000 år. Så står man og kigger på det, ser man altså samme billede, som stenalderjægerne så, da de kom frem til området for 3000 år siden.
Området omkring vandfaldet er kendt for sin rige fiskebestand.
Forøvrigt har jeg læst, at der skulle bo et vandstærepar inde bag vandfaldet i højre side. Der har de fred for mennesker og dyr. Vi så dem dog ikke ved vores besøg i år.

Besøgt 10/8-2013
 

Det er imponerende
 
 
Vandfaldet set oven for faldet   Elven opstrøms

Hasslingsåfallet

Hasslingsåfallet ligger også ved vej 340 ca 5 km N for Hotagen.

Dette vandfald har også kun ændret sig lidt i århundredernes løb. Det har nærmest karakter af et trappestensfald, da sandstenen i elvlejet har forskellig hårdhedsgrad.
Her kan man gå ud på de store, flade, glatslebne sandstensklipper, der er millioner af år gamle. Det samme har stenalderjægerne, samerne og nybyggerne gjort op gennem tiden.

Langs elven går en sti, og der findes også en raststuga. Husk at skrive i gæstebogen.

Besøgt 10/8-2013
 

 
     
 
     

Olingan/Sexan

Her på vejen fra Lillhärdal mod Älvdalen - ca 25 km fra Lillhärdal - passerer vejen elven Olingan.
Der er en en rastplats og raststuga på stedet.

På den ene side har man elven i næsten højde med vejen. På den østre side styrter Olingan ned i Olingstupet i en ret dyb og snæver kløft. Det er ganske flot.
Der er to stier langs elven - en på hver side - på vestsiden af vejen og en langs elven på østsiden. Ad denne kan man nå helt ned til stedet, hvor Olingan løber sammen med elven Sexan på vej nordpå mod søen Orrmosjön lige syd for Lillhärdal.

Iøvrigt er her også en kallkälla, så man kan få fyldt vandflasken.

Besøgt 15/8-2013
 

 
Olingstupet set fra broen
 
  Olingsstupet set op mod vejen
 
 

Nedstrøms lang Olingan
 

  Her mødes Olingan og Sexan
 
 
Olingan opstrøms   Olingan opstrøms - kig ud mod vejen og broen

Ämåsjön, Lusbostupet og Pilstupet

Ämåns dalgång også kaldet Emådalen finder man i Dalarna.
Kør fra Lillhärdal mod âlvdalen. Ca 40 km fra Lillhärdal er der afvisning mod Ämådalen/Emådalen.
Denne vej munder ud i E45 ca 40 km N for Orsa.

Ämån udspringer på grænsen mellem Härjedalen og Dalarna og udmunder i Oreälv ved Orsasjön.
Den er 69 km lang og har en faldhøjde på hele 445 m.
I den øverste del er dalen bred og flad. Den midterste del forløber i en snæver og snoet sprækkedal med stejle klippesider flere steder. Her er faldhøjden størst og der er flere større og mindre vandfald som Lusbostupet, Bössfaldet, Pitstupet, Helvetesfallet og Storstupet.
Den nederste del af elven forløber igen roligt i gamle istidsaflejringer til udløbet i Oreälv.
Elven har været anvendt til tømmerflådning. Dette ophørte i 1970. Der kan stadig ses spor efter flådningen  flere steder ved vandfaldene.
På vores tur gennem dalen var vi ved Ämåsjön, Lusbostupet og Pilstupet.

Besøgt 16/8-2013
 

 
På vej gennem dalen
 
  Kig ud over Ämåsjön
 
 
Ämån opstrøms ved Lusbostupet    Lusbostupet
Træbeklædningen på siderne er rester fra tømmerflådningens dage
 
 
Lusbostupet set fra gangbroen over elven
 
  Et lille tilløb til Ämån ved Lusbostupet
 
 
Pilstupet    På vej ud af dalen passerede vi denne gård, hvor man stadig tørrer hø på gammeldags facon
 

Copyright © 2013 HUMLEDAL. All rights reserved