The Third Trip

Den tredie rejse

 

English text / Dansk tekst:

The golden boys have become used to their new boat and now they start out on new adventures.

 

De gyldne fyre har vænnet sig til deres nye båd og starter nu ud på nye oplevelser.
   

Look at that island – shouldn’t we go exploring there?

 

Se dén ø – skulle vi ikke gå på opdagelse dér?
   

Let’s head against that valley – there might be a good place to go ashore!

 

Lad os styre ind mod det dalstrøg dér – det ku’ være et godt sted at lande!
   

It’s a good beach – let’s pull the boat ashore!

 

Sikke en god strand – her trækker vi båden på land.

   

Now it won’t go anywhere – oh, how green and inviting it looks!

 

Så, nu løber den ingen steder hen – nej se, hvor grønt og indbydende der ser ud!!
   

Why is it always upwards in the beginning?

 

Hvorfor starter det altid med at gå opad?
   

Look, there’s a path, let’s follow it!

 

Se, der er en sti, skal vi ikke følge den?
   

Oh, how good you are – can you go back again?

 

Årh, hvor er du go’ – kan du gå tilbage igen?
   

What a fine waterfall, let’s move closer!

 

Sikke et flot vandfald, skal vi ikke gå tættere på?
   

It’s  great fun, but be careful anyway!

 

Det er bare skæg, men pas nu alligevel på!
   

Good grief, what a view – but how do we get down from here?

 

Ih, du milde, sikke en udsigt – men hvordan kommer vi ned herfra?
   

Hi friend, can you help us coming down here?

 

Hej ven, kan du hjælpe os med at komme ned her?
   

A rope – just what we needed, will you help us?

 

Et reb – lige, hvad vi havde brug for, vil du hjælpe os?
   

It’s just perfect – thanks so very much!

 

Det er bare perfekt – tak for hjælpen!
   

How beautiful it is here too!! It’s such a fine lake!

 

Hvor er her smukt! – og sikke en fin sø!

 

   

And look, here’s a well, can you see any fish?

 

Og se, her er en kilde, kan I se nogen fisk?
   

Fish? Look at him out there!

 

Fisk? Se lige ham derude!
   

So big and fine it is, you are a good fisher!

 

Hvor er den stor og fin, du er en god fisker!
   

Ohhh, it tasted so very good!

 

Åhhh, den smagte bare så godt!
   

Thanks so very much for your kindness and hospitality, now we’ve got to move on!

 

Mange tak for din venlighed og gæstfrihed, nu skal vi nok videre.
   

This is tough, how did we end up here?

 

Det her er strengt, hvordan kom vi hertil?
   

Look at that owl, he has followed us from the beach, I think he’ll tell us something!

 

Se lige den ugle, den har fulgt os fra, da vi forlod stranden. Jeg tror, den vil fortælle os noget!
   

Do you really think, he has a message for us?

 

Tror du virkelig, den har et budskab til os?
   

I don’t know but I think so, let’s follow him and see what happens!

 

Det ved jeg ikke, men jeg tror det, lad os nu bare følge efter den og se, hvad der sker!
   

Oups, this is dangerous – don’t look at the trolls!

 

Ups, det her er farligt – lad være med at kigge på troldene!
   

Ohh, is this what he had for us?

No, he’s defending us, let’s help him!

 

Åhh, var det dét, vi skulle?

Nej, han forsvarer os, lad os hjælpe ham!
   

In there – come on, let’s go!

 

Derover – lad os komme af sted!
   

Look, fairies!

 

Se, feer!
   

Please, take this necklace to your Goddess  with love from the wood fairies!

 

Vær så venlige at tage dette smykke med tilbage til jeres Gudinde med hilsen fra skovfeerne.
   

How sweet they were – and so beautiful!

 

Hvor var de søde – og smukke!
   

Thanks so very much owl for your help!

 

Mange tak ugle for din hjælp!
   

And there is the boat – all is well!

 

Og dér er båden – alt er i orden!
   

Oh, what a surprise this will be to those at home!

 

Sikke en overraskelse det vil være for dem derhjemme!
   

Dear Unisus, it’s so very nice to see you again!

 

Kære Unisus, det er så dejligt at se dig igen!
   

Home to the village, please!

 

Hjem til landsbyen, hvis du vil være så venlig!
   

Look what we had from the wood fairies for the Goddess!

 

Se, hvad vi fik af skovfeerne til Gudinden!
   

Up we go!

 

Så flyver vi !
   

Dear Goddess, look what the wood fairies asked us to give you!

 

Kære Gudinde, se hvad skovfeerne  bad os om at give dig!
   

But where do you want it?

 

Men hvor skal den være?
   

Oh, she knows what to do!

 

Åh, hun ved, hvad der skal gøres!
   

So beautiful it is!! The wood fairies ought to see you now!

 

Hvor er det smukt! Skovfeerne skulle bare se det!
   

Don’t you think they are making a party on the beach?

 

Tror I ikke, at de er ved at gøre klar til fest på stranden?
   

Indeed, they are!! – and look, some fairies come too!

 

Jo, de er I fuld gang – og se, der kommer også nogle feer!

   

Oh, great Goddess, thanks so very much for joining and bringing all that food, now let’s party all the night through!

 

Åh, store Gudinde, mange tak, fordi du vil være med og for al maden, nu skal der festes hele natten!
   

Copyright © 2013 HUMLEDAL. All rights reserved