The Sunwheel

Solhjulet

 

Dansk tekst / English text

En dag fandt de gyldne drenge og Darla – en af drengenes kæreste – på at de ville på tur i båden.

One day the golden boys and Darla – the girl-friend of one of the boys – decided that they would go on a trip in the boat.
   

De gik ned til båden med forskelligt udstyr og gjorde den klar.

They went down to the boat with different equipment and made it ready.
   

Så satte de båden i vandet og skulle bare have udstyret ombord.

Then they put the boat into the water and just had to bring the equipment on board.
   

Og så sejlede de af sted – men lagde ikke mærke til at de blev bemærket fra klipperne.

And then they sailed along – but were not aware that they were watched from the rocks.
   

De gik i land og fandt en hule som de fik lyst til at udforske.

They went ashore and found a cave which they felt like examining.
   

De tændte lampen og gik ind i hulen.

They lit the lamp and walked into the cave.
   

De måtte gå forsigtigt og se sig godt for.

They had to walk carefully and watch their steps.
   

Men det var et meget spændende sted –

But it was a very exciting place -
   

- and then they came to a bridge.

- og så kom de til en bro.
   

De gik over broen -

They crossed the bridge –

   

og blev modtaget af vagter, der førte dem af sted.

And were received by guardians who escorted them.
   

De blev ført til en sal, hvor den troldmand var, ham, som de engang havde handlet med i en anden hule.

They were taken to a hall with an angry man - the sorcerer  whom they some time ago had made a deal with in another cave.
   

Han anklagede dem for at have stjålet hans solhjul, som havde hængt på væggen bag ham, og tog en af drengen som gidsel, indtil de andre kom tilbage med hjulet til ham.

He accused them of stealing his sunwheel, which had hung on the wall behind him, and ordered one of the boys to be his prisoner until they brought back the sunwheel to him.
   

De var meget forfærdede, og Darla græd, da hendes kæreste blev ført væk.

They were terrifyed and Darla wept when they took her boy-friend to his prison.
   

De skyndte sig ud af hulen og til båden.

They hurried out of the cave and to the boat.

   

De tog øjeblikkelig tilbage til deres egen kyst, hvor Unisus stod klar.

Immediately the sailed back to their own shore and Unisus was ready for them.

   

Han fløj dem op til Gudinden.

He took them to the Goddess.
   

De bad Gudinden om hjælp –

They asked the Goddess for help -
   

- og skovens vogter kom ud og gav dem et solhjul mage til Gudindens solhjul.

- and the wood-keeper came out and gave them a sunwheel  just like the Goddess’s sunwheel.
   

Unisus fløj dem tilbage til grotten, og Pegasus fulgte efter med lampen.

Unisus took them back to the cave, and Pegasus followed with the lamp.
   

De gik ind grotten igen og blev modtaget af en vagt.

They went back into the cave and were received by a guardian.
   

Han førte dem til troldmanden og de gav ham solhjulet.

He took them to the sorcerer and they gave him the sunwheel.
   

Solhjulet blev hængt op på væggen, og fangen blev sat på fri fod.

The sunwheel was hung on the wall and the prisoner was set free.

   

I det øjeblik løftede solhjulsbæreren hånden, og solhjulet udsendte stærke stråler, der brændte troldmanden og vagten op og befriede feen, som troldmanden havde dræbt, fordi hun havde stjålet det fra ham.

In that moment the boy who had carried the sunwheel lifted his hand and the sunwheel radiatied strong rays which burnt up the sorcerer and the guardian and set the fairy free, she, who had been killed by the sorcerer for stealing it.
   

Drengen tog hjulet ned igen – en anden tog bægeret -

The boy took down the wheel – one of the others took the chalice -

   

- og så vandrede de tilbage gennem grotten.

- and then they walked back through the cave.
   

Da de kom ud fra grotten var det blevet aften, så de blev på stranden om natten

When they got out from the cave is was evening, so they stayed on the beach for the night

   

Næste morgen fløj de med Unisus og Pegasus tilbage til Gudinden igen med solhjulet.

The next morning Unisus and Pegasus took them back to the Goddess’s place with the sunwheel.
   

Mens de stod foran Gudinden, udsendte hun en velsignelse til de to kærester, der fik lov til at tage solhjulet med tilbage til landsbyen.

While they stood in front of the Goddess she blessed the two in love, and they were allowed to bring back the sunwheel to the village.
   

Således fik landbyen deres eget solhjul –

In this way the village had a sunwheel of it’s own -
   

- som blev hængt på væggen ved indgangen til Gudindens hytte.

- which was hung on the wall at the entrance to the Goddess’s hut.
   

Og endelig deltog hele landsbyen i en stor og dejlig bryllupsfest for de to unge mennesker.

 

Finally everybody joined in a big and wonderful wedding party for the two young people.
   

Copyright © 2014 HUMLEDAL. All rights reserved