img4.gif
Landskabsblomst: Hvid okseøje
 

SKÅNE

- nogle oplysninger om Skåne - 

img29.gif
Skånes flag
 

  Skåne er det sydligste af de svenske landskaper og dækker hele den sydligsted de af den skandinaviske halvø. Det afgrænses af Halland og Småland mod nord, Kattegat og Øresund mod vest og Østersøen mod øst og syd.
  Skåne indgår sammen med Sjælland, Lolland, Falster, møn og Bornholm i Ørestadsregionen..
  Skåne hørte sammen med Halland og Blekinge til Danmark indtil 1658, hvor disse områder sammen med Bornholm overgik til Sverige.
   

  I modsætning til den gængse opfattelse af "det flade Skåne" finder vi en mangfoldighed af landskabstyper i Skåne.
  Det mest fremtrædende er nok de mange åse, som strækker sig gennem landskabet fra nordvest mod sydøst. De udgør grænsen mellem den skandinaviske og den europæiske kontinentalsokkel. Mest markant kommer de til udtryk i Söderåsen og i sprækkedalen Skäralid.
  Skåne rummer også ganske store skovområder først og fremmest i nord og sydpå ned over området ved Linderödsåsen.

  I den sydlige del af Skåne domineres af landbrugsområder. Jorden her regnes for noget af det mest frugtbare i Europa, og skyldes de enorme leraflejringer, som aflejredes efter den sidste istid.
  Skåne er da også det mest opdyrkede af de svenske landskaper. Hele 70% anvendes til landbrugsformål.

 

  Skåne ligger botanisk i løvskovsområdet. Det almindeligste skovtræ er bøg. Desuden finder vi eg, ask, elm, birk og fyr. Gran finder vi kun som plantet træ. Skånes mest almindelige træ er dog nok pil, som har været anvendt til bl.a. dyrefoder.

 

  I Skåne finder vi mange byer med aner langt tilbage i tiden og med smukt bevarede gamle huse og fæstningsanlæg af forskellig art.

 

  Da Skåne var det område i Sverige, som først blev isfrit efter den sidste istid, var det selvølgelig også det første sted, hvor mennesker slog sig ned.
  Derfor finder vi naturligvis også - på trods af århundreders mere og mere intensive landbrug - mange fortidslev.
  Af de mest kendte kan nævnes: Kivik-graven, Ales Stenar, Havängsdösen, det store gravfelt i Vätteryd.

 

KLIK HER for at se hvilke steder, vi har besøgt i Skåne

 

 

Copyright © 2011 HUMLEDAL. All rights reserved