img2.gif
Landskabsblomst: Ölands Soløje

ÖLAND

- nogle oplysninger om Öland -
 

 

Öland - Solens og vindenes ø - er Sveriges næststørste ø og samtidig landets mindste landskap.
Øen ligger i Østersøen ud for den svenske østkyst adskilt fra fastlandet af Kalmarsund.
Øen har siden 1972 haft fast broforbindelse til fastlandet via Ölandsbron.

Öland er ca ca 130 km lang og ca 20 km på
det bredeste sted.

Ölands undergrund består overvejende af kalksten, dannet i et tropisk hav for omkring
500 millioner år siden. Disse kalksten
indeholder mængder af fossiler.
Dette ses særlig tydeligt oppe på norvestkysten af øen, hvor det interessante område med
rauker også findes.
 

Trods sin ringe størrelse har Öland en utroligt varieret natur. Fra skyggefulde løvskove og frodige marker til det tilsyneladende ufrugtbare alvar og artsfattige nåleskove.
Man finder flere specielle naturkategorier på Öland: de milevide sandstrande på nordøstsiden af øen, alvarområderne, som findes både på nordøen og især Stora alvaret
på den sydlige del af øen, og som faktisk dækker ca ¼ af øens areal, nogle områder hvor
der er et tykkere lag af moræneaflejringer, kystsletten på øens sydlige vestside nedenfor landborgen og endelig de specielle strandenge på østkysten. Alle områder med hver deres specielle karakter og specielle flora og fauna.
Mange blomsterarter er enestående , idet de ofte kun findes her på øen.
 

  Öland har en eneste rigtig sø – Hornsjön – der engang var en vig i Østersøen, men ved landhævningen er blevet afsnøret. Desuden findes flere vandområder, hvor vandstanden er mere eller mindre årstidsbestemt, især på alvar-områderne.
  Derudover findes masser af enge med større eller mindre fugtighed og både med kalkholdig og moræneagtig jordbund og deraf forskellig flora og fauna.
   

De største skovområder findes på midtøen, hvor Midlandsskogen faktisk er Nordeuropas største sammenhængende skovområde syd for fjeldbirkeskoven.
 

  Et andet område, der gør Öland speciel, er de utroligt mange fortidslevn af mange forskellige slags.
  Her findes fortidslevn tilbage fra jægerstenalderen og frem gennem historien. Disse fortidslevn optræder som rester efter bebyggelser, forskellige gravtyper, runesten og de mange store borganlæg.
   

Et andet karaktertræk ved en tur gennem det ölandske landskab er de mange vindmøller,
der optræder både enkeltvis og enkelte steder også samlet i større antal.
 

  Endelig er der så de små byer, ofte blot en enkelt hovedgade, hvor alle de gamle gårde ligger parallelt med vejen. Mange af de små byer har også interessante, gamle kirker.
   


KLIK HER
for at se hvilke steder, vi har besøgt på Öland
 

 

 

 

Copyright © 2011 HUMLEDAL. All rights reserved