Öland - sommer 2010

Öland besøgte vi 2 gange i løbet af denne sommertur.
Vi kom til Öland første gang den 27. juni og forlod så øen igen den 1. juli.
Hovedformålet med dette besøg var selvfølgelig at kigge blomster. Først og fremmest ville vi se, om vi ikke ved at komme lidt senere til øen, end vi ellers har gjort de andre år, kunne opleve nogle andre senere blomstrende planter. Vi blev ikke snydt. Blomsterpragten og -mængden var overdådig på alle de lokaliteter vi besøgte.

Vores næste besøg på øen fra 27.-30. august var vel egentlig ikke planlagt fra starten. Men på grund af vores afkortede ophold i de nordligere egne, besluttede vi at tage endnu en tur på denne herlige ø. Så fik vi da også set, hvordan floraen havde ændret sig på disse ca 2 måneder.
Desuden blev det til et gensyn med Raukerne, disse spændende klippeformationer oppe på nordvestkysten af øen. 

Men kig på linkene herunder og følg med os på tur rundt på Öland.

 

Stora alvaret

Fröslunda sjömark

Persnäs

Hornsjö

Neptuni åkrar

Skeppars äng

Högenäs orde

Knisa mosse

Södviken och Vässby fjärd

Karums alvar

Raukerne ved Byrum

Norra udde

 Stora alvaret

Vi startede vores ophold på Öland med at besøge Stora alvaret, dette unikke landskab på øens sydlige del.

 Besøgt 27. juni og 29. august 2010
 

Stora alvaret 
Udsigt ud over Stora alvaret

 

 Hvid stenurt og Bidende stenurt
 Hvid stenurt og Bidende stenurt

 

 

 

Liden rundbælg
 Liden rundbælg

 

Forskellige trådspore og mjødurt
 Forskellige trådsporer og mjødurt

 

 

 

Ölands soløje
 Ölands soløje

 

Stora alvaret 2
Stora alvaret

 

 

 

Et par billeder fra besøget i slutningen af august. Nu med en helt anden flora. gøgeurterne er forlængst væk og nu erstattet af den specielle ölandske potentil Tok, som kun findes her.
 

Stora alvaret 3

 

Stora alvaret - Tok

 Fröslunda sjömark

Dette område besøgte vi også sidste år, men på et andet tidspunkt.
Også her blev vi modtaget af et overvældende blomsterflor.
Området er et kystnært område med spredt skov og krat samt nogle vådområder. Området har været benyttet til græssende kreaturer siden jernalderen, hvilket har sat sit præg på floraen i området. 

 Besøgt 28. juni 2010
 

 Tætblomstret trådspore og Ægbladet fliglæbe
Tætblomstret trådspore og Ægbladet fliglæbe

 

 Tætblomstret trådspore
Tætblomstret trådspore

 

 

 

Kødfarvet gøgeurt
Kødfarvet gøgeurt

 

Langsporet gøgelilje
Langsporet gøgelilje

 

 

 

Tætblomstret trådspore og Ölands soløje
Tætblomstret trådspore og Ölands soløje

 

Tætblomstret trådspore og Mjødurt
Tætblomstret trådspore og Mjødurt

 

 

 

Sump-hullæbe 1
Sump-hullæbe

 

Sump-hullæbe 2
Sump-hullæbe

 

 

 

Fröslunda 1
Åen der løber gennem området

 

Öland gammel stenbro
Gammel stenbro lige ved p-pladsen

 

 

 

 Persnäs

Dette område, som vi blev gjort opmærksom på sidste år, skulle selvfølgelig også kigges efter i år.
Vi syntes der var mang blomster sidste år, men det var ikke noget i sammenligning med det pragtfulde syn, der mødte os i år her i dette lille område mellem den lille by Persnäs og vej 136.

 Besøgt 28. juni 2010
 

Stinkende krageklo
 Stinkende krageklo

 

 Hvidgul gøgeurt
 Hvidgul gøgeurt

 

 

 

Pukkellæbe
 Pukkellæbe

 

Tætblomstret trådspore og Mjødurt
 Tætblomstret trådspore og Mjødurt

 

 

 

Tætblomstret trådspore og Alm kantbælg
 Tætblomstret trådspore og Alm kantbælg

 

Tætblomstret trådspore og Bjergkløver
 Tætblomstret trådspore og Bjergkløver

 Hornsjö

 Da vi var ved Hornsjö sidste år lykkedes det ikke at se gøgeurten Horndrager fuldt udsprungen.
Så selvfølgelig skulle vi også lige op omkring Hornsjö i år for at se, om de var udsprungne - og det var de.
Hvor vi sidste år gik og ledte efter dem, og kun fandt dem ved lidt af en tilfældighed, opdagede vi i år, at vi ikke behøvede at gå nogen steder. Der stod masser af dem i bevoksningen lige ved den store p-plads.

 Besøgt 29. juni 2010
 

 Horndrager 1
 Horndrager

 

 Horndrager 2
 Horndrager

 

 

 

Horndrager 3
 Horndrager 1

 

Horndrager 4
 Horndrager

 Neptuni åkrar

 Neptuni åkrar oppe på den nordligste del af Öland er kendt for en ganske bestemt plante. Nu har vi været på Öland flere gange, men det er første gang, vi for alvor har oplevet dette bølgende blå landskab, der dannes af planten slangehoved (på svensk blåeld).
Området er faktisk kun plantedækket her i juni-juli måned, da der næsten ikke gror andre planter end slangehoved i området.

 Besøgt 29. juni 2010
 

Neptuni åkrar 1 

 

 Neptuni åkrar 2

 

 

 

Neptuni åkrar 3

 

Neptuni åkrar 4

 

 

 

Neptuni åkrar 5

 

Neptuni åkrar 6

 Skeppars äng

 Skeppars äng er en del af det store ekoparkområde Böda og er beliggende i nærheden af Geterum
Vi kom forbi så skiltet, standsede og gik en lille tur i denne del af Böda-området, der består af gammel, åben, overvejende løvskov. Området er faktisk gamle høsletenge, der i tidens løb er sprunget i skov, da de ikke længere blev anvendt. Her fandt vi sandelig også nogle gøgeurter.
I andre dele af reservatet - som vi ikke har besøgt - findes gammel nåleskov på flyvesandsområder.

 Besøgt 29. juni 2010
 

 Skeppars äng 1

 

 Skeppars äng 2

 

 

 

gøgeliljer
 Gøgeliljer

 

Sværd-skovlilje
 Sværd-skovlilje

Högenäs orde

 Höganäs orde - også et af vores meget besøgte steder - levede også op til vores forventninger i år.
Her var der også mange, mange blomster på engene mellem de mange stengærder. Som et kuriosum kan jeg da fortælle, at der i dette reservat på cca 120 har er ikke mindre end 15 km af disse gamle stengærder. Man skal nok ikke begynde at spekulere over, hvor mange mennesker i hvor mange timer, dage og år, der har samlet og stablet disse millioner af sten. Men tankevækkende er det da.

Besøgt 29. juni 2010
 

 Höganäs orde 1
 Höganäs orde

 

 Höganäs orde 2
 Höganäs orde

 

 

 

Höganäs orde 3
Blomstrende eng 

 

Ægbladet fliglæbe
 Ægbladet fliglæbe

 

 

 

Ölands soløje og Mjødurt
 Ölands soløje og Mjødurt

 

Ölands soløje
 Ölands soløje

Knisa mosse

 Knisa mosse er også et af de steder, man skal besøge, hvis man vil kigge blomster. Så det blev selvfølgelig også til en tur i mosen.

 Besøgt 29. juni 2010
 

 Knisa mosse 1
Masser af blomstrende gøgeurter i Knisa mosse

 

 Knisa mosse 2
 Og endnu fler

 

 

 

Pukkellæbe og afblomstret alm. rundbælg
Pukkellæbe og afblomstret alm. rundbælg 

 

Flueblomst
 Flueblomst

 

 

 

Skjolddrager
 Skjolddrager

 

Kødfarvet gøgeurt, pukkellæbe, alm. kantbælg
 Kødfarvet gøgeurt, pukkellæbe, alm. kantbælg

 

 

 

Plettet gøgeurt
 Plettet gøgeurt

 

Gøgelilje og alm rundbælg
 Gøgelilje og alm rundbælg

 

 

 

Sump-hullæbe
 Sump-hullæbe, hvid snerre og kæruld

 

Sump-hullæbe 2
 Sump-hullæbe

Södviken och Vässby fjärd

Også her har vi været før. Det er et pragtfuldt område uanset hvornår vi har været her. Derfor blev området da også besøgt to gange i år.

Første gang vi var her, blev vi godt nok overraskede over mængden af gøgeurter på disse strandenge lige ud til havet.

Anden gang vi var her, var det så en helt anden flora, der mødte os. Men vi så da også de mange, mange afblomstrede stængler af gøgeurterne, som stadig stod og viste, hvor de havde været for et par måneder siden.

Besøgt 1. gang den 30. juni (de første 8 billeder) og 2. gang den 29. august 2010 (resten af billederne)

 

1. besøg den 30. juni
 

Södviken 1
 Södviken - blomsterpragt

 

 Södviken 2
 Södviken - flere blomster

 

 

 

Trådspore
 Masser af trådsporer

 

Gøgeliljer
 Gøgeliljer

 

 

 

Hvidgul gøgeurt
 Hvidgul gøgeurt

 

Tætblomstret trådspore, alm rundbælg og vikke
 Tætblomstret trådspore, alm rundbælg og vikke

 

 

 

Blomsterflor
 Blomsterflor

 

Tætblomstret trådspore i den sjældne hvide variant
 Tætblomstret trådspore i den sjældne hvide variant

2. besøg den 29. august
 

Afblomstrede gøgeurter
 Afblomstrede gøgeurter

 

Lyng
 Lyng

 

 

 

Djævelsbid
 Djævelsbid

 

Alant
 Alant

 

 

 

Agermåne
 Agermåne

 

Lav tidsel
 Lav tidsel

 

 

 

Rødtop 1
 Rødtop

 

Rødtop 2
 Rødtop

 

 

 

Gul snerre
 Gul snerre

 

Eng med kamille
 Eng med kamille

 

 

 

Ænder
I området er der også masser af forskellige fugle
 

 

Fugle
Flere fugle

 

 

 

Gæs
Endnu flere fugle

 

Udsigt
Men man kan jo også bare slå sig ned og nyde udsigten

Karums alvar

Karums alvar har vi tidligere kun besøgt en meget lille del af, nemlig det store gravfelt med Noaks ark.
Men reservatet omfatter meget, meget mere. I år besøgte vi så den del af reservatet, som omfatter et meget gammelt landbrugsområde omkring byen Karum. Området har været beboet i over 2000 år. I området findes husrester og gamle indhegninger fra bl.a. ældre jernalder. I midten af 90'erne besluttede man at føre nogle af markerne tilbage til den gamle dyrkningsform med 3-skift. Første år dyrker man rug, andet år byg og tredie år ligger jorden så brak, inden man starter forfra. De afgrøder man dyrker er gamle kornsorter, men man har dog valgt at benytte moderne maskiner i forbindelse med markrestaureringen. Projektet har medført, at en mængde interessante planter atter er dukket op i området.
Også de gamle høsletenge bliver restaurerede ved at man maskinelt fjerner noget af krat- og trævæksten, således at græsset atter kan slås.

Besøgt 30. juni 2010

Om Noaks ark kan du se mere her: kulturf09.htm#noaks
 

 Eng med valmuer og vild gulerod
 Eng med valmuer og vild gulerod

 

 Foldfrø
 Foldfrø

 

 

 

Mosen
 Mosen

 

Gul okseøje
 Gul okseøje

 

 

 

Gammel vej med stengærder / fägata
 Gammel vej med stengærder / fägata

 

Restaureret slåtteräng
 Restaureret slåtteräng

 

 

 

Gamle hustomter - ældre jernalder
Gamle hustomter - ældre jernalder 

 

Den gamle bygade
 Den gamle bygade

 

 

 

Mark dyrket på gammel vis
 Mark dyrket på gammel vis

 

Valmuer
...med masser af valmuer

Raukerne ved Byrum

Da vi ved vort andet besøg på Öland fandt ud af, at det i grunden var længe siden, at vi havde besøgt området ved Byrum med de spændende klippeformationer Raukerne, benyttede vi lejligheden til et genbesøg.
Raukerne er dannet for ca 490 millioner år siden som koralrev. I årmillionernes løb er kalken fra datidens dyr så presset sammen og blevet til kalksten. Man har regnet sig frem til, at det tager ca 1000 år at danne 1 mm kalksten.
Havet har så eroderet kalkstenen, således at de blødeste dele er forsvundet og dermed er raukerne opstået.
I området findes ca 120 rauker fra ca 4 m højde i den sydligste del til omkring 1 m i den nordligste del.
I kalkstenen findes spor af datidens dyreliv i form af fossiler. Det drejer sig om forskellige typer af skaldyr samt ortoceratiter og trilobiter.

Vær opmærksom på, at det er forbudt at at pille fossiler ud af kalkstenen, ligesom det heller ikke er tilladt at samle fossiler op, der ligger på stranden.
Vil du gerne have sådan nogen med dig hjem, så er der rig mulighed for at finde nogen, hvis du kører lidt længere sydpå ad grusvejen ned langs kysten.

 Besøgt 28. august 2010
 

 Rauker 1

 

 Rauker 2

 

 

 

Rauker 3

 

Rauker 4

 

 

 

Rauker 5

 

Rauker 6

 

 

 

Rauker fossiler 1

 

Rauker fossiler 2

 

 

 

Rauker fossiler 3

 

Rauker fossiler 4

 

 

 

Raukerne 7
Her er ikke mange blomster i dette område
- men vi fandt da disse hybenroser og knopurter

Norra udde

Det blev også til et besøg på Ölands Norra udde med fyret Långa Erik.
Her blev det til en hurtig travetur dels på stranden - med masser af fossiler !! - og dels på strandengene og rundt om odden.
Her fandt vi bl.a. nogle store slåen, der nu trækker i en flaske Brøndum.

 Besøgt 28. august 2010.
 

Långa Erik
 Långa Erik

 

 Norra udde
 Norra udde

 

 

 

Slåen
 Slåen

 

Skarver
 Skarver

 

 

 

Nikkende limurt
 Nikkende limurt

 

Timian
 Timian

 

 

 

Ildtæge
 Ildtæge

 

Strand-asters
 Strand-asters

 

 

 

Strandeng 1
 Strandeng

 

Strandeng 2
 Strandeng


Copyright © 2011 HUMLEDAL. All rights reserved