img1.gif
Landskabsblomst: Bjørnebær

NORRBOTTEN

- nogle oplysninger om Norrbotten -

 

Norrbotten finder vi i den nordøstlige del af Sverige, nabo til Lappland og grænsende i nord til Finland.
Det udgør den østligste del af Norrbottens Län. Der gælder det samme her som i Lappland - landskaps-navnet har heller ikke her den store kulturelle betydning. Indbyggerne her i det nordligste Sverige identificerer sig i høj grad med länet i modsætning til den sydlige del af Sverige, hvor tilknytningen til landskaps-navnet stadig har større betydning end läns-navnet.

 

 

Norrbotten er ligesom Lappland et tyndt befolket område. Kystområderne er tættest befolkede, hvilket skyldes, at de har kunnet nås med båd allerede i middelalderen.
De indre dele af landet var stort set hvide pletter på landkortet, og indgik forøvrigt ofte i grænsestridigheder mellem Sverige, Danmark-Norge og Rusland.
Først i 1800-tallet regner man kolonisationen af hele området for gennemført.
 

Klimaet er fastlandsklima. Dette betyder, at man her ofte har Sveriges laveste temperaturer. Temperaturer ned til minus 40 grader er ikke udsædvanligt.
Til gengæld kan man så opleve nogle af Europas højeste temperaturer om sommeren, når vinden blæser fra de russike stepper ind over området. Sveriges højeste temperatur - 37 grader - er målt i området.
 

 

 

    Norrbottens natur er rigt varieret. Her kan opleves stort set alle naturtyper, fra højfjeldsområderne ind mod Lappland i vest, over de skovrige bakkede områder med spredte moseområder til kystsletterne og skærgården i øst. Hertil kommer de mange vandløb med de tre store elve: Tome älv, Kalix älv og Pite älv som de mest kendte.

 

 

 
 

KLIK HER for at se hvilke steder, vi har besøgt i Norrbotten

 

 

Copyright © 2011 HUMLEDAL. All rights reserved