Natur - forår 2014
 

Öland:

Stora alvaret
(ved Möckelmossen)

Halltorps hage Persnäs kyrkoväg
Horns kungsgård Neptuni åkrar

Knisa mosse

Valmuemark Vejkant  

Skåne:

Brösarps norra backar Haväng Måryd

 

Stora alvaret (ved Möckelmossen)

Det blev til flere ture på alvaret også ved dette besøg på Öland. Du kan se mere om, hvad Stora alvaret er her.
I modsætning til foråret 2013 var her i år meget tørt. Også Öland har haft et meget varmt og tidligt forår, hvilket naturligvis satte sit præg på vegetationen. Men vi havde da den store oplevelse i år at se masser af den smukke gøgeurt Bakkegøgelilje (på svensk Nattviol - da den dufter især om aftenen).
Her er lidt billeder fra dette års ture:
 
 
Udsigt ud over Stora alvaret
 
  En anden udsigt
 
 
Her er den så - bakkegøgeliljen
 
  Kødfarvet gøgeurt / Ängsnyckel
 
 
Flere bakkegøgeliljer
 
  Timian
 
 
Her har vi så en Ölandstok (på dansk buskpotentil) en af de særegne arter på alvaret.
 
  Her er en anden af Ölands specielle blomster nemlig Ölands solvända - på dansk soløje
 
 
Sådan kan alvaret også se ud med vandreblokke fra sidste istid
 
  Så kom regnen, der fik os til at forlade Öland
 

Halltorps hage

Et andet af de faste punkter på Ölandsprogrammet er Halltorps hage - et naturreservat på Ölands vestkyst ved Ekerum ca 15 km nord for Färjestaden (vej 136).
Vi skulle da lige se om der stadig var blomstrende fruesko. Det var der ikke, men vi kunne da se, at der for ikke så længe siden havde været masser af blomster.
Men der var da heldigvis andet at kigge på også denne gang.
 

 
Vikker og blodrød storkenæb
 
  Afblomstret fruesko
 
 
Plettet gøgeurt
 
  Blåtoppet kohvede
 
 
Plettet gøgeurt
 
  Ægbladet fliglæbe
 

Persnäs kyrkoväg
Dette sted er også blevet et af de faste punkter på vores program. Stedet ligger på den lille vej mellem vej 136 og Persnäs kyrka.
Også her kunne vi tydligt fornemme, at der var tørt på Öland. Vi kunne gå rundt på engen i sandaler uden på noget tidspunkt at få våde fødder. Normalt er det et støvleområde.
Men her var masser af alle mulige gøgeurter, så der blev taget nogle billeder.
Her er et udpluk:
 
 
Kig ud over engen med bl.a. hvidgul gøgeurt
 
 

Langakset trådspore, flueblomster og bjergkløver
 

 
Hvidgul gøgeurt
 
  Flueblomst
 


 

 

Pukkellæbe

  Pukkellæbe og blodplettet gøgeurt
 

Horns kungsgård
Også dette område er et sted, der skal besøges.
Og selv om vi, i forhold til tidligere år, var lidt senere på færde, så blev vi heller ikke her snydt for et overvældende blomsterflor.
 
 
Et overvældende blomsterflor mødte os med bl.a. masser af plettet gøgeurt og skjaller
 
 
Horndrager
  Plettet gøgeurt
 
 
Tætblomstret trådspore
 
  Sværdskovlilje
 

Neptuni åkrar
Neptuni åkrar helt oppe i den nordlige ende af Ôland er kendt for sin bevoksning af blåeld (på dansk slangehoved). Da vi havde set masser af dem på vores ture rundt om på øen bl.a. i mange vejsider og grøftekanter, skulle vi da lige op omkring for at se, om der var nogen på Neptuni åkrar. De seneste år har der nemlig næsten ingen været af en eller anden grund.
Ude på kystsiden af vejen var der næsten heller ikke nogen I år, men på landsiden af vejen var der til gengæld en masse af dem, så måske Neptun har ændret sine dyrkningsområder...
 
 
Neptuni åkrar - på havsiden af vejen
 
    Neptuni åkrar - på landsiden af vejen
 
 
Slangehoved på svensk blåeld
 
  Et eksemplar af slangehoved med vokseværk

Knisa mosse
I år skulle vi da også lige ned omkring Knisa mosse for at kigge efter den lille, uanseelige gøgeurt Pukkellæbe (på svensk honungsblomst på grund af dens kraftige duft af honning).
I forhold til vores tidligere besøg var her noget sparsomt hvad angår floraen, men vi fandt da pukkellæben.
 
 
Tætblomstret trådspore
 
  Et kig ud over mosen
 
 
Ægbladet fliglæbe
 
  Flot eksemplar af gøgeurten flueblomst
 
 
Sumphullæbe   Her er den så pukkellæben - de syner jo ikke af så meget, når man sammenligner med græsstråene

Valmuemark
På vores ture rundt omkring på Öland så vi rigtig mange kornmarker, hvor der var bunker af både valmuer og kornblomster.
En dag da vi kørte nordpå ad vej 136 mod Borgholm, så vi denne mark. Vi stoppede ligesom så mange andre for at betragte dette fantastiske syn.
 
 
     

Vejkant
På en anden tur så vi flere eksemplarer af rederod - en  lidt anderledes udseende gøgeurt, der er stort set uden bladgrønt.
 
 
     

Brösarps norra backar
Brösarps norra backar lige udenfor Brösarp er altid et besøg værd.
I år fik vi da en lille ekstra oplevelse. Da vi forlod Öland havde vi planlgt en tur til et naturreservat, hvor vi måske kunne have set edderkopurt på sv. sandlilja).
Stor var vores glæde da også, da vi kom frem til Norra backar og kunne se hundredvis af  edderkopurt oppe på skråningerne. Tættere på fandt vi at der også her var Sandnelliker I mængder foruden naturligvis alle de andre blomstrende planter.
 
 
Kig ud over bakkerne med edderkopurt
 
  Edderkopurt
 
 
Vild stedmoderblomst
 
  Engelsk græs
 

Haväng
Området ved Haväng hører også til på listen over de steder, vi lige skal besøge, når vi er på de kanter.
Også her blev vi mødt af et overdådigt blomsterflor. Vi har været her adskillige gange, men aldrig set blot tilnærmelsesvis de mængder af edderkopurter og sandnelliker, som vi så i år. Som et kuriosum kan nævnes, at vi også så en kobjælde, der i modsætning til sine artsfæller, havde påbegyndt en ny blomstring.
 
 
På vej op ad bakken
 
  Udsigt ud over stranden og Østersøen
 
 
Masser af edderkopurt
 
  Endnu flere
 
 
Edderkopur / Strandlijle
 
  Afblomstret kobjælde men med ny blomst på vej
 
 
Strandnelliker
 
  Harekløver
 
 
Rig, varieret flora med bl.a. bidende stenurt
 
   Der skulle selvfølgelig også lige et besøg ved den store, flotte jættestue på stedet

Måryd
Naturreservatet Måryd indgår som en del af Skrylle-området. Det er et meget kuperet område ,med både moser, søer, vandløb, skov og åbne tørre områder. Det vi kom for i år var for at se, om der evt skulle være nogle af de berømte røde åkander i den nederste af de såkaldte Boijsens dammar. Det var der, det vil sige der var blot en enkelt. De senere år har vist en jævn tilbagegang af åkander i søen.
 
 
     
 
Små vandfald I åen, der forbinder søerne
 
  En af søerne
 
 
Den nederste af Boijsens dammar
 
  Her er der så - den røde åkande, der selvfølgelig havde valgt at placere midt ude i søen

Copyright © 2014 HUMLEDAL. All rights reserved