Kultur - forår 2013

Jordhamn

Broen ved N.Kvinneby

Møller

Jordhamn

Jordhamn ligger på Ölands vestkyst nogle km nord for Sandvik.
Her findes Ölands eneste bevarede vinddrevne slibemølle (skurkvarn). Lige over for vindmøllen kan man se en ældre hestedrevet slibebane.

Den ölandske sandsten har været en attraktiv handelsvare langt tilbage i tiden. De ældste anlæg, som arkæologerne har fundet, stammer fra tidlig middelalder. Stenene var en vigtig handelsvare. Stenene fra Öland kan findes over hele Europa fortrinsvis i kirke- og klosterbygninger.
Der kunne slibes et halvt hundrede sten ad gangen, hvilket tog en uges tid og tusindvis af runder på slibebanen.
Slibningen var kvindearbejde. Mændene brød stenene i stenbruddene og sejlede rundt i østersøregionen og solgte de færdige produkter.

 

 
Slibemøllen (skurkvarnen)   Slibeanlægget
 
Kig op   Her drejede man møllen op mod vinden
 
Den gamle heste- eller oksetrukne slibebane   Her blev stenene så slebet
 
Nyere bebyggelse ved Jordhamn   Selvfølgelig bygget af slebne sandsten

Broen ved N.Kvinneby

Broen ved N. Kvinneby over Frösslundabäcken er et eksempel på de fine gamle vejbroer, som især findes langs vejen på Ölands østkyst, hvor de blev etableret over vandløb med ofte meget varierende vandføring.
Denne er opført i 1890 og var selvfølgelig beregnet til gående, ridende og hestevogne.
Men den klarede faktsik også væsentlig tungere trafik, indtil den nye bro blev opført.
Broen indgår nu i den stedlige rasteplads.
Broen er fredet.

 

 
     

Ölands møller

Ölands stubmøller er et markant træk i det ölandske landskab.

Her et par eksempler

 

 
     

 

Copyright © 2013 HUMLEDAL. All rights reserved