Kultur - forår 2008

 

 Rosendal

Lindreservatet

Kyrkhamns kapell

Gettlinge gravfelt

 Mölarps kvarn

Skeingeborg

Stainabjär

 

 Rosendal

Rosendal indgår i Ekopark Bodö, der dækker en stor del af den nordlige del af Öland.
Rosendal kan være lidt svær at finde. Men ved hjælp af folderen over ekoparken lykkedes det os at finde frem til stedet, som desværre ikke er skiltet ude fra vej 136.

Rosendal er Europas bedst bevarede jernalderlandsby og kaldes også for Ölands Pompeji. Her ligger hustomter efter otte gårde med beboelseshuse, stalde og forrådshuse. Desuden stengærder og fägator dvs indhegninger, som ledte kreaturerne ud til græsningsområderne udenfor de dyrkede arealer.
Det største hus er på mere end hundrede kvadratmeter og ved udgravninger har man fundet ud af, at disse stenhuse har været forsynet med indervægge af træ, noget man ikke kender andre steder fra i Europa. Taget har været båret af to stolperækker.
Man har ikke fundet særlig mange efterladenskaber, hvilket tyder på at landsbyen er blevet forladt i god ro og orden. Årsagen til at man forlod området skal formentlig findes i sandflugt. Man har fundet et tykt lag af flyvesand inde i husene.
Området blev taget i brug omkring år 300 og byen forladt igen omkring år 600.
I området findes også fossile agre, hvor næringsindhold og flora markant adskiller sig fra de omgivende arealer.
Interesserede kan evt få mere information her: www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=43&vid=26
 

 rosendal1
Gamle stengærder
 

 

rosendal2 
Det største hus
 

I nærheden findes byens gravplads med flere røser. Nogle er undersøgt, og her har man bl.a. fundet fund fra stenalderen, som jeralderfolket har nedlagt som gravgaver. Disse stenalderfund har jernalderfolkene formentlig fundet i forbindelse med dyrkningen af deres marker. Til gengæld fandt arkæologerne ikke ret meget i husene, hvilket tydes på den måde, at byen er blevet forladt i god ro og orden.
 

 rosendal3
Gravpladsen

 

 rosendal4
Kort over området

 Lindreservatet

Lindreservatet indgår i Ekopark Bodö som ligger på den nordlige del af Öland.

Det er et meget varieret landskab med stor variation i naturtyper. Her er løvskove, hvor ask og lind er dominerende, nåleskov, åbne græsarealer med en meget rig flora, vådområder og gamle høslætsområder med spredt trævækst og med den for sådanne områder karakteristiske flora.
Desuden finder man hustomter, stengærder og grave fra jernalderen.

 

 lindreservatet1
Gammel hustomt

 

lindreservatet2 
Gammelt stengærde
 

lindreservatet3 
Klokkelyng og Melet kodriver

 

lindreservatet4 
Kantet kohvede
 

 lindreservatet5

 

 lindreservatet6


På turen hertil passerede vi en smuk slåtteräng med en meget overvældende blomsterpragt.
 

lindreservatet7
 

 

lindreservatet8
Riddergøgeurt

lindreservatet9
Riddergøgeurt
 

 

lindreservatet10

lindreservatet11
Mandelblom, Kornet stenbræk og Skjalder

 

lindreservatet12
Ægbladet fliglæbe

 Kyrkhamns kapell

 Kyrkhamns kapell eller S:t Johannis kapell er beliggende tæt på Ölands södra udde - altså helt nede på øens sydspids.
Kapellet - hvoraf der i dag kun ses en græsklædt vold - stammer fra tidlig middelalder.
Kapellet blev brugt af de udenlandske købmænd, der drev handel her på stedet. Handelen foregik på den indhegnede kirkegård og varerne blev om natten opbevaret inde i kapellet under bevogtning.
 

  kyrkhamn

 

 Gettlinge gravfelt

Gettlinge gravfelt er Ölands største og er beliggende på øens vestkyst lidt nord for Degerhamn.

Gravfeltet strækker sig over 2 km langs vej 136. I den nordlige del findes en stor skibssætning flankeret af to store kalksten.
Ved en arkæologisk udgravning har man fundet forskellige ting fra romersk jernalder.
 

 gettlinge1
 

 

 gettlinge
 

 gettlinge3

 

gettlinge4 

 

 Mölarps kvarn

Mölarps kvarn og Kröcklings hage ligger lige SV for Fristad, ca 10 km N for Borås ved vej 42.

Mölarps kvarn er en gammel vandmølle. Her har været en vandmølle på dette sted siden midten af 1500-tallet. I det hele taget har her været et meget omfattende industriområde i tidens løb med bl.a. tre vandmøller, et par savværker, vadmels- og kartoffelmelsmøller.
Den nuværende vandmølle er smukt restaureret og området omkring møllen er ganske dejligt - også i silende regnvejr, som det var, da vi var på stedet i år.
Derfor blev det heller ikke til så meget denne gang, men vi vender tilbage en anden gang.
I tilslutning til vandmøllen ligger nemlig også Kröcklings hage med både spændende flora og geologi. I området omkring vandmøllen findes også flere fortidslevn i form af både lang- og runddysser samt en gammel offerkilde. Så her er rigeligt at tage fat på. Men som sagt vejret var ikke rigtig til det i år.
 

molarp 

Skeingeborg

Skeingeborg ligger lidt vest for Osby (vej 23) N for Hässleholm.

Skeingeborg er en borgruin fra tidlig middelalder og ligger på Borgön i Skeingesjön.
Borgen er opført i 1100-tallet med biskop Absalon som bygherre. Formentlig blev borgen revet ned i 1200-tallet, hvorefter den blev glemt.
I 1924 bliver den genopdaget og i 1949-50 blev den udgravet og ringmuren restaureret.
Det vi ser i dag er en ottekantet ringmur i et par meters højde. Oprindelig har muren været 4-5 m høj og forsynet med indvendig vægtergang. Inde i borggården med en diameter på 40 m findes bl.a.resterne af et hus på 16x8 m med kælder.
Man kender ikke grunden til borgens bygning, men formoder, at det har haft noget at gøre med beliggenheden ved Helge Å, som har været anvendt til transport af tømmer, jern og tjære fra skovområderne i Nordskåne.

Området indgår i en længere vandretur - Vieåleden. Vil man videre herfra, må man krydse åen ved hjælp af en håndtrukket flåde.
 

 skeingeborg1
Ringmuren set fra borggården
 

 

 skeingeborg2
Ringmuren set fra borggården
 

 skeingeborg3
Borgen set udefra

 

skeingeborg4 
Den håndtrukne flåde

Stainabjär

 Stainabjär ligger i nærheden af Vinslöv (vej 21 mellem Kristianstad og Hässleholm). I Vinslöv drejer man af mod Norra Ströö.

Stainabjär er et storslået gravfelt med 3 skibssætninger med ialt 79 sten.
 

 stainabjar1
 

 

 stainabjar2
 

 stainabjar3
 

 

 stainabjar4
 

Copyright © 2011 HUMLEDAL. All rights reserved