The Golden Forest

Guldskoven

 

English text / Dansk tekst:

The golden boys are on their way up to the Goddess to ask for a new boat instead of the one that was ruined.

De gyldne fyre er på vej op til Gudinden for at bede om en ny båd i stedet for den, der blev ødelagt.

   

But what do you do to make her understand?
One of them movescloser to her front!

Men hvordan gør man? Hvordan får man hende til at forstå?
En af dem går frem mod hendes forside.

   

But look!
A secret door opens to another strange world!

Jamen, se!
En hemmelig dør åbner sig ind til en fremmed verden!

   

Very attentively he steps inside and the others follow rather reluctantly!

Han går forsigtigt indenfor, og de andre følger tøvende efter!

   

A golden wood is in front of them and the master of the wood asks them why they have come.
One of them explains what happened to the former boat and that they need a new one.

En gylden skov er foran dem, og skovens vogter spørger dem, hvorfor de er kommet.
En af dem forklarer, hvad der skete med den gamle båd, og at de behøver en ny.

   

They sit waiting while the master of the wood collect trunks for them.

De venter, mens skovens vogter samler stammer til dem.

   

Then they carry them outside and pile them in the way that the master told them to do!

Så bærer de dem udenfor og stabler dem på den måde, som skovens vogter sagde, de skulle gøre.

   

And what then?
The leader has sat down to wait for what is going to happen, while the two others really don't know what to think about the project.

Og hvad så?
Lederen har sat sig ned for at afvente begivenhedernes gang, mens de to andre er meget i tvivl om hele projektet.

   

But then suddenly a strange blue cloud comes out of the necklace and covers the pile of wood.

Men så pludselig kommer der en mærklig blå sky ud fra halssmykket og dækker træstabelen.

   

Under the cloud you can make out the shape of a boat, and the amazement is huge!

Under skyen anes en båd, og forbløffelsen er stor!

   

How do we get it down the mountain?

Hvordan får vi den ned af bjerget?

   

We must carry it somehow!

Vi må bære på en eller anden måde!

   

Pegasus! - with a rope?
What are they thinking about? Look, how they stand with the boat between them – and the rope!

Pegasus! - med et reb?
Hvad mon de tænker på? Se, hvordan de står med båden imellem sig – og rebet!

   

We did it Unisus! Yes, indeed, Pegasus!

Vi klarede det, Unisus! Ja, så sandelig, Pegasus!

   

Look how brilliantly the horses carry the boat down to the beach.

Se, hvor smukt hestene bærer båden ned på stranden.

   

Pegasus and Unisus, you are so marvellously clever!

Pegasus og Unisus, I er bare så helt utroligt kloge!

   

But we must try the boat!

Vi skal da ud og prøve båden!

   

Now remember, we are three instead of two, we've got to find out how we manage!

Husk nu, at vi er tre i stedet for to, vi må lige finde ud af, hvordan vi gør!

   

Look, how well they do now!

Se, så fint det går nu!

   

Oh, rough water – be careful we'll get caught in it!

Åh, uroligt vand – pas på, vi bliver fanget af det!

   

Are we all intact?
Yes, but we miss two oars!

Har vi det godt alle sammen?
Ja, men vi mangler to årer!

   

Empty the boat for water, then I'll get hold of the oars!

Tøm båden for vand, så får jeg fat i årerne!

   

Unisus, please, pull us out through the breakers!

Kære Unisus, træk os ud gennem brændingen!

   

Look, there they come again!
Why on earth has Unisus got a rope around his neck?

Se, der kommer de igen!
Hvorfor mon Unisus har et reb om halsen?

   

Thanks, dear Unisus, it might have become a bad story!

Tak, kære Unisus, det ku' være blevet til en grim historie!

   

Thanks for watching -
- see you in September.

Tak for denne gang -

- på gensyn til september.

   

Copyright © 2013 HUMLEDAL. All rights reserved