Visiting the Gnomes

Nissebesøget

  English text / Dansk tekst:

When the golden boys walked up to the Goddess to have Unisus rewarded they had met a gnome.

Since then they had talked with this gnome a couple of times and he had invited them to come and visit him and his wife.

Now they are on the way deep into the wood!

 

Da de gyldne, unge mænd vandrede op til Gudinden for at få Ensus belønnet, havde de mødt en nisse.

Siden da havde de flere gang talt med denne nisse, og han havde inviteret dem til at komme og besøge ham og hans kone.

Nu er de på vej dybt ind i skoven.

   

They arrive at the gnome's house and are welcomed and bid inside.

 

De når frem til nissens hus, han modtager dem hjerteligt og byder dem indenfor.

   

First they come into the kitchen and here they say hello to his wife too.

They admire everything and praise the house.

 

De kommer ind i køkkenet, og her hilser de på hans kone.

De beundrer alting og lovpriser huset.

   

They are taken into the living-room where they sit down, have some beer and listen to the old grandpa telling them some of the old stories about the gnomes.

They are both funny and horrifying. All of them have a very wonderful time and enjoy the visit so very much.

 

Så bliver de vist ind i stuen, bliver bænket, får noget øl og lytter til den gamle bedstefar, der fortæller nogle af de gamle nissehistorier.

Historierne er både morsomme og skrækindjagende.

De har det alle dejligt og nyder hinandens selskab.

   

But after all they have to say goodbye and leave the gnome's house.

 

Men til sidst siger de farvel og forlader nissens hus.

   

Unisus is waiting outside and they decide to go up the slope to have some good view when a tree monster suddenly grabs out for one of the boys.

But one of them hurries to get hold of a thin branch and hits the monster's arm as hard as he can.

 

Ensus venter udenfor, og de beslutter at gå op ad skråningen gennem skoven for at se på udsigten, da et træmonster pludselig griber ud efter en af de unge mænd.

Men en af de andre får lynhurtigt fat i en gren og slår monstret over armen så hårdt, som han kan. .

   

The monster disappears again and they continue to the plateau above the trees.

 

Monstret forsvinder, og de fortsætter op til plateauet oven over træerne

   

Here they see the most beautiful firework, a new year is beginning and it's celebrated.

 

Her ser de det smukkeste fyrværkeri, et nyt år begynder, og det bliver fejret.

   

They decide to stay for the night and Unisus takes good care of them.

 

De beslutter sig for at blive natten over, og Ensus passer godt på dem.

   

Copyright © 2013 HUMLEDAL. All rights reserved