Flot natur - sommer 2010 - side 2
 

Tur mod Rapa-deltaet

Kerkevagge

Åsen
Arjeplog

 Tur ind mod Själbmatjåhkå

Tur fra rastpladsen ved
Guoletsjaure

Haväng

Se flere beskrivelser og billeder på side 1

Tur mod Rapa-deltaet

Vi kørte ind mod Kvikkjokk fra vej 45. Her svingede vi fra mod kraftværket ved Siejdevárre, passerede den imponerende, høje dæmning og fortsatte til vejen endte ved elven Sitoätno. Her er der en meget stor p-plads.
Herfra fortsatte vi så til fods, krydsede Sitoätno og fortsatte ad vejen. Først forbi den store sø Tjaktjajaure, så forbi det brede vandløb Guolleluopal, som forbinder Tjaktjajaure med søen Lataure i hvis vestlige ende det store delta befinder sig.
Vi havde satset på, at højdedragene her ved søens østside var så høje, at vi ville kunne se deltaet.
Det var de ikke, så vi måtte "nøjes" med en fin udsigt ud over søen mod det meget markante fjeld Nammásj, som synsmæssigt befinder sig midt i deltaområdet.
Så turen på de godt 20 km frem og tilbage var lidt af en skuffelse, især måske fordi vejen frem og tilbage var mildest talt kedelig.
Skulle vi have set deltaet ville det have krævet yderligere 2 x 20 km og dermed også et par overnatninger undervejs, hvilket vi hverken var udstyret til eller havde lyst til.

 Besøgt 29. juli 2010

 

 Rapa 1
Sitoätno

 

 Rapa 2
Broen over Sitoätno

 

 

 

Rapa 3
På vej

 

Rapa 4
Vand på vejen

 

 

 

Rapa 5
Langs søen Tjaktjajaure

 

Rapa 6
Udsigt mod fjerne fjelde

 

 

 

Rapa 7
Langs Guolleluopal

 

Rapa 8
Fremme ved søen Lataure

 

 

 

Rapa 9 

 

Rapa 10

Kig ind mod delta-området med den markante profil af Nammásj

Kerkevagge

Kerkevagge også kaldet Blomsterdalen ligger på sydsiden af vejen (E10) mellem Abisko og den norske grænse. Det er ca 10 km fra grænsen.
Der er p-pladser i vejsiden hvor stien starter. 

 Vi var her også sidste år, hvor vi havde noget dårligt vejr. Derfor ville vi prøve igen i år. Vejret var da også væsentligt bedre. Vi fik set Kerkevagge i sol, og vi nåede faktisk næsten helt tilbage til bilen inden skyerne sænkede sig inde i bunden af dalen.
I år var her et sandt blomsterflor. Især bemærker man de store grønne flader op ad dalens østside dækket med et tæppe af de gule fjeld-violer.
Men inde mellem de mange, mange stenblokke fandt vi da også mange andre blomster.
.
Endnu en gang måtte vi også lade os imponere over de spændende klippeformationer i den inderste del af dalen. De er bare så store og imponerende.
Også dalbunden, som man kigger ned i fra stien, er interessant. Mange klippeblokke, elven Gearggejohki der slynger sig, og så de store grønne flader.
Og så skal man ikke glemme de flotte udsigter mod nord mod store, flotte, sneklædte fjelde.

Og husk at kigge efter sten med indlagte granater i vandløbene og på stien, når man går op mod dalen

 Besøgt 1. august 2010

 

 Kerkevagge 1
Udsigt mod Kerkevagge ude fra vejen

 

 Kerkevagge 2
På vej op mod Kerkevagge

 

 

 

Kerkevagge 3
Det går stadig opad - drøjt
- det er bl.a. her man finder granater

 

Kerkevagge 4
 Men udsigten bagud er flot
 

 

 

 

Sne-ensian
Sne-ensian
- de mørke pletter på stenen tv for planten er granater

 

Fjeld-sækspore
Fjeldsækspore
 

 

 

 

Norsk vintergrøn
Norsk vintergrøn

 

Kirtel-fjeldsimmer
Kirtel-fjeldsimmer

 

 

 

Kerkevagge 6
Kig ned i dalen

 

Kerkevagge 7
Kig op mod dalens østside

 

 

 

Kerkevagge 8
Endnu et kig ned i dalbunden

 

Kerkevagge 9
Et kig ind i dalen

 

 

 

Violtæppe
Violtæppe på dalens østside

 

Fjeld-viol
Fjeld-violer

 

 

 

Højfjelds-ærenpris
Højfjelds-ærenpris

 

Sol-stenbræk
Sol-stenbræk

 

 

 

Laplands troldurt
Laplands troldurt

 

Poselæbe
Poselæbe

 

 

 

Kerkevagge 10
Dalens vestside

 

Kerkevagge 11
Kig ind i dalen

 

 

 

Kerkevagge 12
Kerkevagge kaldes - af gode grunde - også for Stendalen

 


En af de mange af naturens stenskulpturer

 

 

 

Kerkevagge 14
Trollsjön inde i bunden af dalen

 

Kerkevagge 15
Trollsjön - forøvrigt Europas klareste sø

 

 

 

Kerkevagge 16
Et af vandfaldene ved Trollsjön

 

Is-ranunkel
Is-ranunkel

 

 

 

Kerkevagge 17
Mange, mange, store sten

 

Kerkevagge 18
Klippeformationer i spændende former

 

 

 

Fjeldpryd
Fjeldpryd

 

Kerkevagge 19
Blomsterdaelen lever op til sit navn

 

 

 

Kerkevagge 20
Meget stor skulpturel klippeblok

 

Kerkevagge 21
Nogle også med farver

 

 

 

Kerkevagge 22
Kig ned i dalbunden

 

Kerkevagge 23
Så sænkede skyerne sig

 

 

 

Kerkevagge 24
Men solen kom igen

 

Kerkevagge 25
 Gearggejohki nede ved vejen

 Åsen - Arjeplog

Åsen ligger nogle km NØ for Arjeplog på vejen, der går fra vej 95 lidt syd for Arjeplog mod Norra Bergnäs.
Åsen er et område med ganske høje skovbevoksede åse mellem den sydlige ende af søen Hornavan og søen Kakel.
De mange og lange åse, der strækker sig i retningen SV-NØ danner en masse vige og indeslutter små søer, bl.a. søen Rapatjärn.
Det er et sted vi ofte har besøgt, bl.a. for at bade fra stranden enten ved Hornavan eller ved Kakel.
I år, da vi havde et længere ophold i Arjeplog-området, besluttede vi at gå et par ture rundt på åsene.
Her er, ud over den dejlige natur, en masse fortidslevn fra stenalderen. Her finder man spor efter fangstgruber, kogegruber og bopladser fra stenalderen.

 Besøgt 7.-8. august 2010

Her først nogle billeder fra turene rundt i området:
 

 Åsen 1
Kort over området

 

 Åsen 2

 

 

 

Åsen 3

 

Åsen 4

 

 

 

Åsen 5

 

Åsen 6

 

 

 

Åsen 7

 

Åsen 8

 

 

 

Fortidslevn:
 

 

 

Åsen 9
Her lå bopladsen Smállogávva omkring år 1000

 

Åsen 10
Bålplads

 

 

 

Åsen 11
Bålplads

 

Åsen 12
Sådan anvendtes den

 

 

 

Åsen 13
Fangstgrube

 

Åsen 14
Sådan anvendtes den

 

 

 

Flora og fauna:
 

 

 

Åsen 15
Toppet skallesluger med børn

 

Åsen 16
Vandranunkel

 

 

 

Åsen 17
Pindsvineknop

 

Åsen 18
Krybende vandranunkel

 Tur i området ved Själbmátjåhkå

Dette område ligger på vej 95 ca 10 km fra den norske grænse.
Det er et ganske letgået, kuperet område uden de store, voldsomme stigninger. 

Vi vandrede ind i området en herlig solskinsdag. Her er ingen stier i området - ud over scooterleden mod Nasa Silvergruva - denne ca 400 km lange vandre- og scooterled.
Så her vandrer man bare rundt og nyder stilheden, naturen, udsigterne, blomsterne og hvad man ellers finder.
Vi faldt tilfældigt over en gammel grube, som ikke var angivet på Fjällkartan. Her fandt vi i affaldsbunkerne omkring de to mineskakter bunker af bjergkrystaller. Man bliver lige forbavset hver gang over, hvor langsom naturen her på disse kanter er, til at komme sig over menneskelige indgreb. Området omkring gruben så ud til, at det blot var forladt for et par år siden, og så er der gået omkring hundrede år.
Senere fik vi på turistinformationen i Arjeplog oplyst, at det drejede sig om en gammel kobbermine, der både var åbnet og lukket igen omkring år 1900.

 Besøgt 17. august 2010
 

 Själbmátjåhkå 1
På vej ud i landskabet
 

 

Själbmátjåhkå 2 
Søer og flotte udsigter
- her mod fjeldet Skärrim

 

 

 

Själbmátjåhkå 3
Mere flot udsigt ind mod Norge

 

Fjeldskær
Fjeldskær og 6-plettet køllesværmer

 

 

 

Højfjelds-ærenpris og mælkebøtte
Højflelds-ærenspris og mælkebøtte

 

Alpe-tjærenellike
Alpe-tjærenellike

 

 

 

Själbmátjåhkå 4
En nysgerrig teen-ager

 

Poselæbe
Poselæbe

 

 

 

Engblomme
Engblomme med forfrysninger
- det var frostvejr i den forgangne nat

 

Kongescepter
Kongescepter
 

 

 

 

Själbmátjåhkå 5
På plateauet oppe under fjeldtoppen
fandt vi den gamle grube

 

Själbmátjåhkå 6
Oppe ved gruben
 

 

 

 

Själbmátjåhkå 7
Den ene af de to grubeskakter

 

Själbmátjåhkå 8
Her omkring skakterne fandt vi bjergkrystaller

 

 

 

Själbmátjåhkå 9
Her lå engang en bygning tilhørende gruben

 

Själbmátjåhkå 10
Flere rener

 

 

 

Själbmátjåhkå 11
Område med klippeblokke

 

Själbmátjåhkå 12
Vi nyder livet, stilheden og solen samt et sug på piben

 

 

 

Själbmátjåhkå 13
På vej tilbage over et lidt fugtigt område

 

Själbmátjåhkå 14
Og også gennem noget af det besværlige krat af polarpil

 Tur fra rastpladsen ved Guoletsjaure

Vi befinder os stadig på vej 95. Her er der overfor søen Guoletsjaure en naturrasteplads, hvorfra stien ind mod Jurun-bron og Seldutvágge udgår.
Denne tur gik vi i 2006.
I år ville vi prøve noget andet. Vi startede med at gå nogle kilometer ind ad stien. Så drejede vi væk fra stien og gik så stiløst ind i området SØ for stien.
Det blev en dejlig tur, spændende landskabsformer, flere mindre vandløb og masser af søer.

 Besøgt 20. august 2010
 
Her er nogle billeder fra turen:
 

 Fjeldvandring 1

 

 Fjeldvandring 2

 

 

 

Fjeldvandring 6

 

Fjeldvandring 4

 

 

 

Fjeldvandring 7

 

 

Fjeldvandring 8
Heldigvis var der ikke så meget vand i vandløbene,
som vi skulle passere undervejs

 

 

 

Fjeldvandring 9

 

Fjeldvandring 10

 

 

 

Fjeldvandring 11

 

Fjeldvandring 12

 

 

 

Fjeldvandring 13
 

 

Fjeldvandring 14
Vi sluttede turen ved vandfaldet nede ved rastpladsen

Og så lidt flora fra turen:
 

 

 

Mat høgeurt
Mat høgeurt

 

Fjeldturt
Fjeldturt der har søgt ly

 

 

 

Sne-bakkestjerne
Sne-bakkestjerne

 

Blålyng
Blålyng

 

Haväng

Turens sidste besøg gjaldt en genvisit ved Haväng ved kysten i den sydige del af Hanöbugten.

Her  i de dejlige bakker og med de vidstrakte hedesletter syntes vi det var passende at tage afsked med Sverige for i år.
vi gik en dejlig tur oppe i bakkerne, nede på stranden og over Verkerån og op til den store, flotte dysse, med den flotte udsigt ud over Hanöbugten og Østersøen.
Denne gang benyttede vi bl.a. lejligheden til at kigge på og ind i et af de gamle fiskerhuse nede på stranden Stenörens ålabod, hvorfra der engang blev drevet et ganske omfattende ålefiskeri fra små både. Åleboden, der både blev anvendt til redskaber og som overnatningsmulighed ved dårligt vejr, har aner fra 1700-tallet. Fiskeriet her fra kysten ophørte i 1950'erne da påhængsmotoren blev almindelig udbredt og fiskeriet blev samlet i Vitemölla
Uden for åleboden ligger en af de gamle både - en såkaldt hommebåt - som blev anvendt når åleruserne -lokalt kaldt hommer - skulle lægges ud og hentes ind igen.

 Besøgt 31. august 2010

 

 Haväng 1
Haväng

 

 Haväng 2
Haväng

 

 

 

Haväng 3
Stenörens ålebod med stolper til tørring af net og åleruser

 

Haväng 4
Stenörens ålebod

 

 

 

Haväng 5
Stenörens ålebod
- i den bagerste del var oprindelig mulighed for beboelse

 

Haväng 6
En gammel hommebåt
 

 

 

 


Sand-nellike

 


Gul evighedsblomst

 

 

 


Blåmunke

 


Engelskgræs

 

 

 

Ænder

 

Lappedykker

 

 

 

Haväng 7
Et kig hen langs med stranden

 

Haväng 8
Verkeråns udløb

 

 

 

Haväng 9
Verkerån

 

Haväng 10
Den store flotte dysse


Copyright © 2011 HUMLEDAL. All rights reserved