The Eyes

Øjnene

 

Dansk tekst / English text

Der var engang – og det er ikke så længe siden – at Gudindens krone blev stjålet, hvilket berøvede hende en del af sin kraft. Derfor tog en ond troldmand magten i landet, men han blev besejret og brændt af af fe-prinsessen og Pegasus.

Once upon a time – not so long ago – the Goddess’s crown was stolen, which meant that she lost some of her power. A wicked sorcerer occupied the country but was conquered and burnt off by the fairy-princess and Pegasus.
   

En dag besluttede de gyldne drenge, at de ville gå op til troldmandens sted og se, hvad der gemte sig i asken efter ham.

One day the golden boys decided, that they would go up to the place where the sorcerer had been burnt and see if anything was hidden in his ashes.

   

De vandrede gennem smukke skove –

They walked through beautiful woods -
   

 -krydsede  muntre vandløb –

- crossed cheerful streams -
   

- og kom omsider til det sted, hvor han havde holdt til.

- and finally came to the place where he had stayed.
   

De begyndte at lede i asken -

They started seaching the ashes –

   

- og fandt hans øjne – to smukke, røde ædelsten.

- and found his eyes – two beautiful, red gems.

   

De bar dem ned til landsbyen – og en af de gyldne plukkede blomster til sin veninde -

They carried them back to the village – and one of the goldens picked flowers for his girl-friend –

   

Det var sent, og i landsbyen var ikke mange vågne –

It was late and not many were still awake -
   

De, der var vågne, fulgte drengene og øjnene til Gudindens hytte.

Those who were awake followed the boys and the eyes to the Goddess’s hut.
   

Her lagde de øjnene på Gudindens bord.

Here they put the eyes on the Goddess’s table.
   

Den næste dag kom alle landsbyens beboere og kiggede på øjnene.

The next day all the villagers came to look at the eyes.
   

Dagen gik, det blev nat. Tidligt den følgende morgen stod Gudindens hytte i lys lue.

The day passed, and night came. Early in the morning the Goddess’s hut was burning.
   

De prøvede at slukke ilden –

They tried to extinguish the fire -
   

- men hytten brændte ned til grunden. Øjnene lå tilbage i asken.

- but the hut burnt down to the ground. The eyes were left in the ashes.
   

De to drenge, der havde båret øjnene ned fra bjerget, tog øjnene og fløj med Unisus op på bjerget igen.

The two boys who had carried the eyes down from the mountain took the eyes and flew with Unisus up onto the mountain again.
   

De bar øjnene hen mod indgangen til den gyldne skov –

They carried the eyes towards the entrance to the golden wood -
   

- og skovens vogter kom ud for at møde dem.

- and the wood-keeper came out to meet them.
   

Drengene bad ham tage mod øjnene, og det gjorde han med stor glæde.

The boys asked him to take the eyes and so he did with great joy.
   

Og så stillede han sig foran Gudinden, og øjnene udsendte stråler af stor styrke.

And then he stood in front of the Goddess and the eyes radiated rays of great power.
   

Han gik tilbage til sin skov, drengene fløj tilbage med Unisus, men nu begyndte Gudindens øjne at udsende stråler af stor styrke.

He went back into his wood, the boys returned on Unisus, but the Goddess’s eyes started  radiating rays of great power.
   

Drengene var netop landet, da stålerne ramte landsbyen og dét sted, hvor Gudindens hytte havde stået.

The boys had just landed, when the rays hit the village and the place, where the Goddess’s hut had been.
   

Øjeblikkeligt stod Gudindens hytte så smuk som nogensinde, og landsbyens beboere holdt en stor fest, hvor nogle gode venner, Jenny and Robbie, hjalp til med at lave mad.

Immediately the Goddess’s hut was back as beautiful as ever, and the inhabitants of the village made a big party with the help from good friends, Jenny and Robbie, who cooked for them.
   

Dagen efter fik Jenny en tur på Unisus.

The next day Jenny went for a ride on Unisus.
 

Copyright © 2014 HUMLEDAL. All rights reserved