HomeRejsedagbøgerVærd at seSverigeCampingBornholmFotoalbumGallerietGolden People StoriesKommentarLinksSitemap

 

 

Efter at have læst den svenske forfatter Jan Guillou's romantrilogi om den svenske tempelridder Arn Magnusson fra Västra Götaland i Sverige, fik vi lyst til at bruge efterårsferien til at besøge nogle af de steder, der er omtalt i bøgerne.


Det blev til 7 dage med pragtfuldt vejr i et flot landskab klædt i strålende efterårsfarver.
Det blev også til en rejse i Sveriges historie i middelalderen.

Klik på navnene herunder eller på kortet
(numrene følger handlingen i bøgerne)

ARANÄS
eller
ÅRNÄS  (2)

ARNS HISTORIE

ASKEBERGA (7)

AXEVALLA
eller
AXVALL (5)

BILLINGEN

BJÄLBO

FORSHEM (8)

FORSVIK (9)

GUDHEM (6)

HORNBORGASJÖN

HUSABY (4)

KINNEKULLE

KUNGSLENA (10)

SKARA (1)

VARNHEM (3)

Aranäs

 

 

Lidt nord for nutidens Arnäs (ca. 20 km syd for Mariestad) ligger ruinen efter middelalderborgen Aranäs

 

 


I dag ligger ruinen langt fra Vänern og omgivet af marker, men i middelalderen lå borgen strategisk placeret på en odde i søen. Flere udgravninger har afsløret, at Aranäs (opført i 1100-tallet) bestod af en forborg og en hovedborg omgivet af en ringmur (opført i 1200-tallet). Forborgen var adskilt fra både fastlandet og hovedborgen af en voldgrav. Borgen anses for at have været en af landets sikreste og mægtigste fæstninger.

 Det der slår en ved et besøg i dag er størrelsen, eller rettere det modsatte.

I historien om Arn omtales denne mægtige fæstning. Når man så får oplyst, at hovedborgen har været 8 x 15 m, får man et indblik i, hvor små boligforhold den almindelige borger har levet under på den tid.
 

 

 

 

Askeberga

 

 

Her ligger en skibssætning fra jernalderen (ca 400-500 e Kr.). Skibssætningen kaldes også Ranes Stenar. Den består af 24 gigantiske stenblokke på mellem 25 og 30 tons og måler 55 m i længden. Den overgås kun af skibssætningen Ales Stenar i Sydøstskåne.

 

 

I middelalderen var pladsen tingsted. Man kunne sejle hertil på åen Tidan.

I romanen er det stedet, hvor Arn ættefører (optager) halvsøskende og allierede i sin æt - Folkungeætten.

 

 

 

Axevalla

 

 

På heden her lå en kongsgård. Det var her man holdt Göta-tinget.

 

axevala hus

 

I nyere tid har heden fungeret som ekserserplads for Skaraborgs og Götalands Regimenter helt frem til midten af 1900-tallet. I dag er det udlagt som rekreativt område.

Af kongsgården er der ingen spor over jorden i dag.

I romanen er det stedet, hvor Arn redder sin fars liv og ættens ære i tvekampen med Edmund Ulvbane. Han lægger her grunden til de mange senere legender, ved at hugge hånden af sin modstander men skåner hans liv.

 

 

 

Billingen

 

 

Billingen er det største af plateaubjergene i Västergötland med sit højeste punkt 304 meter over havet.
 

Bjergets historie begyndte for 600 millioner år siden da landskabet lå under vand. Bjerget i sin nuværende form dannedes under den sidste istid for ca. 10.000 år siden. Takket være at den hårde diabas kunne modstå isens kræfter opstod det som man i dag kalder for et plateaubjerg. Under diabasen blev de betydeligt mere let eroderbare bjergarter bevaret. Det drejer sig om bjergarterne lerskifer, kalksten, alunskifer og sandsten. De forskellige bjerg- og jordarter i området har givet et mangfoldighed af naturtyper.

 

Her findes uberørte højmoser, frodige løvtræsskove og overdrev.

Indenfor Billingeområdet findes over 20 naturreservater.

 

 

 

Bjälbo

 

 

 

Bjälbo kirke er bygget i 1100-tallet formentlig af jarlen Birger Brosa. Et rum på 2. sal i det meget bastante tårn kaldes i folkemunde "Drottning Ylvas kammare", henvisende til Ingrid Ylva, der var gift med Birger Brosa.

Tårnet kan have været tilflugtssted for Brosa-slægten. Kirken har sandsynligvis indgået i et borgkompleks. Af dette findes ingen spor i dag.

 

 

 

Forshem

 

 

Skibet i Forshem kirke er opført i 1100-tallet. Som følge af den viden viden munkene bragte med sig får man kendskab til et nyt materiale til kirkebygning nemlig sten. Der bliver derfor i denne periode bygget mange nye stenkirker i området.

Stenene hentede man i åbne brud på Kinnekulle, hvor der både findes sandsten og kalksten.

Kirken, der er ombygget flere gange, er især kendt for sine stenrelieffer

 

 

Et af reliefferne viser stenmesteren selv.

Et andet stenrelief kunne være et billede af borgherren på Aranäs, ifølge romanen altså et billede af selveste Arn Magnusson.

 

 

 

 

Forsvik

 

 

Forsviks historie strækker sig over mange århundreder. Stedet ligger ved Göta Kanal og navnet stammer fra den middelaldergård, der har ligget på stedet. Allerede dengang benytedes vandkraften til at drive en mølle og et savværk.

I 1400-tallet tilhørte Forsvik klostret i Vadstena på den anden side af Vättern. Forsvik leverede træ og jern til klostret. Klostret opførte en ny mølle, et nyt savværk og et hammerværk og dette blev begyndelsen til det senere Forsvik Bruk.
 

 

Fra 1600-tallet var Forsvik et jernværk. I 1800-tallet omdannedes det til et støberi, mekanisk værksted og træværksted.

Al produktion ophørte i midten af 1970-erne, men alle bygninger eksisterer den dag i dag og fungerer som et museum for svensk industrihistorie.

 


Forsvik har aldrig været befæstet, men har været en åben by lige fra middelalderen. Det er her Arn ifølge romanen bosætter sig og med sin viden og med hjælp af de folk, han har med sig hjem fra det Hellige Land, opbygger sin hær og fremstiller det udstyr, der gør det Forsvikske Rytteri så overlegent i forhold til modstanderne.

 

 

 

Gudhem

 

 

 

Klostret i Gudhem er grundlagt i midten af 1100-tallet. Klostret ligger højt i landskabet med udsigt mod Billingens blånende højder og Hornborgasjön, kendt både dengang og i dag for sine traner.

Det er her i Gudhem Kloster af Arns fæstemø Cecilia må afsone sin straf på 20 år under Moder Rikissa efter at Biskop Bengt i Skara Domkirke har lyst dem i band

Arn afsoner sine 20 års straf som Tempelridder i det Hellige Land.

 

klosterplan

 

 

 

Hornborgasjön

 

 

Søen er en af Europas vigtigste fuglesøer. Den ligger smukt ved foden af Billingen. Arkæologiske fund viser, at området har været beboet i over 10.000 år.

De flade strandenge omkring søen bliver oversvømmet om foråret og den næringsrige, lavvandede sø (2 m om foråret som største dybde) gør området meget næringsrigt for både dyr, fisk og fugle samt et rigt høslæt for de omrkingboende bønder.

I 1800-tallet begyndte man at afvande området og i 1930'erne var søen næsten tørlagt. Et omfattende restaureringsarbejde blev sat i gang i 1980'erne og i 1995 var projektet gennemført og søen og strandengene genskabt til gavn og glæde for dyr og fugleliv. Strandengene afgræsses af køer for at holde vegetationen ned af hensyn til de ynglende fugle.
 

 

Hornborgasjön er nok mest kendt for sine traner. Vi så ved besøget at der i år har været over 11.000 rastende traner i foråret (2003).

Der er flere fugletårne rundt om søen samt to flotte naturum'er med udstillinger om livet i og omkring søen. Det ene ligger faktisk helt ude i søen.

 

 

Vi benyttede området til overnatning og nød både solnedgang og solopgang selv om nætterne var kolde, hvad billederne formentlig også viser.

 

 

 

Husaby

 

 

Husaby Kirke ligger ved foden af det smukke naturområde Kinnekulle, hvorfra man har hentet byggematerialer til kirkerne i området. Som med Skara Domkirke kan man også se de mægtige tårne på Husaby kirke langvejs fra.
 

Husaby Kirke var Sveriges første domkirke. Den kirke vi ser i dag er opført i 1100-tallet. Udenfor indgangen ligger to gravmonumenter fra tidlig middelalder.

Ikke langt fra kirken ligger i dag ruinen efter en biskopborg (opført i 1400-tallet), som formentlig ligger på det sted, hvor kongeborgen tidligere lå.

Det er på denne kongeborg, at Arn bliver forført af Algot Pålssons datter Katarina.

 

 

Senere øver Arn julesange i kirken og træffer Algot Pålssons anden datter Cecilia og sød musik opstår på mere end en måde!

 

 

 

Kinnekulle

 

 

På Kinnekulle finder man på et relativt begrænset område en mængde forskellige naturtyper som frodig løvskov, susende granskove, lunde og overdrev. Kinnekulle er et såkaldt plateaubjerg opbygget af 5 ovenpå hinanden liggende bjergarter (se tegning).

 

I mange af lagene findes forsteninger som trilobiter og orthoceratiter


Der har været brudt sten på Kinnekulle i hundredevis af år fra midten af 1100-tallet og frem til vort århundrede. Sten fra Kinnekulle kan findes i mange af områdets kirker og gårde.

På toppen (306 m.o.h.) er placeret et 19 m højt udsigtstårn, hvorfra der er en pragtfuld udsigt over landskabet og søen Vänern.
 

Vi brugte en rasteplads med en flot udsigt over Vänern som overnatningssted på denne tur. Herfra havde vi både fornøjelsen af solnedgangen....

 

 

....og solopgangen, og på grund af den store sø, var klimaet væsentlig lunere end ved Hornborgasjön.


På Kinnekulles sydvestside - på vejen mellem Västerplana og Husaby - ligger Martorp-fallet.
 

Et ganske sektakulært vandfald, og det selv om der ikke var vand i, da vi var på stedet !

 

 

Der er ifølge skiltningen på stedet kun vand i vandfaldet om foråret og først på sommeren. Jeg har fundet et billede, der også viser vandfaldet med vand i - måske skulle man vende forbi ved en senere lejlighed og se det ved selvsyn.

 

 

 

Kungslena

 

 

Slaget ved Lena i begyndelsen af 1200-tallet har måske været afgørende for dannelsen af det nuværende Sverige.

I dag er Kungslena et kulturhistorisk interessant miljø med bl.a. kirken og ruinen af Lena Borg lige uden for byen, som engang var en af de største byer i Skaraborgs Län.

Historien beretter, at kirken blev opført af kong Erik Läspe och Halte i midten af 1200-tallet til minde om slaget ved Lena.

 

 

På skråningerne bag byen ligger ruinen af Lena Borg opført af Birger Jarl. Borgen har, efter de udgravninger der er foretaget, ikke været befæstet, men har været en rigmandsbolig efter datidens forhold.

I dag er der stort set intet at se over jorden. En tavle på stedet viser fotografier af udgravningerne

 


I dette slag mellem de eriske og de sverkerske ætter den 31. januar 1208 vand Eriksætten en stor sejr. 2 år efter kom kong Sverker tilbage denne gang støttet af danske styrker, men igen vandt Eriksætten en overvældende sejr. I dette slag, som fandt sted ved Gestilren, blev kong Sverker dræbt og dermed blev Sverkerætten definitivt sat ud af spillet om kongemagten i Sverige. Slaget blev formentlig vundet takket være Eriksætten brug af moderne rytteri.

I romanen er det Arn, der ved begge tilfælde leder slagenes gang og det er rytteriet fra Forsvik, som er den afgørende faktor. I slaget ved Gestilren dør mange af Arn nære familie, bl.a. hans søn Magnus Måneskjold.

 

 

 

Skara

 

 

I tidlig middelalder er Skara den centrale by både for kirken og kongemagten. Det er en storstad med 700 indbyggere.

 

I dag er Skara en almindelig provinsby. I bymidten kan man stadig fornemme gadestrukturen fra middelalderbyen. Alle gader fører frem mod Stortorget og domkirken.

I byens midte på et højdedrag troner byens domkirke indviet omkring 1150. Rundt om kirken lå i middelalderen de mange små beboelseshuse, stalde, kroer og værksteder. Kirken kan ses milevidt fra i det ret flade landskab.

 

 

Domkirken ligger ikke længere på byens højeste punkt. Århundreders gødning og affald har fået den omgivende by til at hæve sig.

Nutidens Skara hviler faktisk på 3 m tykke lag af gammelt affald, som arkæologerne nu kan bruge til at fortælle os om middelalderens levevilkår.

 

 

Skara Domkirke er ombygget adskillige gange i århundredernes løb. I krypten under koret kan man i dag se rester af en endnu ældre kirke. Her har man under  udgravning bl.a. fundet en alterkalk med biskop Adalvard den ældres navn, han var biskop omkring 1065.

På Stortorget finder vi også i dag Minnesbrunnen, et springvand med figurer og relieffer, der fortæller Skara bys historie gennem godt 1000 år.

 

 

I romanen er det i Skara Domkirke, at Fru Sigrid, Arns mor, får en åbenbaring om at skænke godset Varnhem til Cistercienserordenen. De bygger så det kloster, hvor Arn senere kommer til at tilbringe hele sin barndom.

 

 

 

Varnhem

 

 

I Varnhem blev der i årene 1150-1260 bygget det største munkekloster i Sverige.

Dette blev muliggjort gennem en donation fra fru Sigrid af godset Varnhem til  den Cistercienske munkeorden.

 

varnhemtegning

 

Klostret blev bygget efter tyske og franske forbilleder. Pladsen var ideel. Stedet lå ensomt mellem marker til dyrkning og græsning, skove hvor der kunne hentes træ til tømmer og drives jagt og fra bjerget Billingen kunne der hentes sten til byggeriet. Desuden var der adgang til rent vand og til vandkraft.

Kirken er ved en restaurering omkring 1920 ført tilbage til sin middelalderlige karakter.

 

 

Af klostret er der i dag kun ruiner tilbage, men man imponeres stadig over størrelsen af komplekset.


I romanen er Varnhem det sted hvor Arn vokser op, efter at han er blevet overgivet i munkenes varetægt. Her får Arn undervisning af munkene i sprog, filosofi og teologi men også praktiske færdigheder indenfor smedning, sygepleje, havebrug og byggeteknik. Færdigheder som han senere udnytter under sin tjeneste som Tempelridder og ved opbygningen af
Forsvik.

 

 

Copyright © 2011 HUMLEDAL. All rights reserved