Andre oplevelser - sommer 2008

 Meteorkrater
ved Funäsdalen

Støa Kanal
(Norge)

Mölnbacka-eken

 Meteorkrater ved Funäsdalen

 På vejen mellem Funäsdalen og Tännäs (vej 84).

Dette specielle sted opdagede vi tilfældigt, da vi var på vej fra Funäsdalen mod Tännäs.
Vi fik vendt bilen, kørte ind på p-pladsen og begav os på vej ind til det annoncerede meteorkrater.
Ifølge de meget oplysende infotavler på stedet drejer det sig om et forholdsvis nyligt opdaget og undersøgt meteorkrater fra et meteornedslag omkring år 0. Man har lavet nogle kulstof-14 undersøgelser i 1994-95 og på det grundlag fastlagt tidspunktet for nedslaget.
Det, vi ser i dag, er et stort, cirkelformet krater med en diameter på ca 40 m og en dybde på ca 10 m. Nedslagsstedet er omgivet af en hesteskoformet vold, hvorved man har kunnet fastslå dels fra hvilken retning meteoren kom og dels, at den har ramt stedet i en vinkel på mindre end 45 grader. Hastigheden har man også kunnet fastslå til omkring 36000 km/t, så der er ingen tvivl om, at det har været en meget voldsom begivenhed. Formentlig har der ikke på det tidspunkt været nogen øjenvidner til begivenheden.


 

 meteorkrater1
 Kig ned i krateret

 

Meteorkrater2
Kig op mod kraterranden

 Støa Kanal (Norge)

 Når man kører fra Särna via Fulufjället, kan man jo ikke undgår at komme til Norge.
Turen her gennem dalen mellem Fulufjället og Drevfjället er forøvrigt en ganske flot tur.
Lige inden vi atter kørte ind i Sverige nede ved Stöa, opdagede vi et seværdighedsskilt, som vi - næsten pr automatik - reagerede på.
Her ligger Stöa Kanals Søndre tømmerspil. En imponerende konstruktion, som er blevet restaureret i 1990'erne.
Historien er den, at der ingen efterspørgsel var efter tømmer i Norge i slutningen af 1800-tallet. Man ville så gerne have tømmeret til Sverige via Trysilelven. Men da elven her ved Ljøra ikke har nogen naturlig forbindelse til Trysilelven, måtte man finde på noget. Man anlagde så en kanal fra Støa og til søen Nordre Flesjøn. Problemet var bare det, at denne sø lå 13 meter højere end elven ved Støa. Derfor måtte man konstruere disse tømmerspil for at løfte tømmeret op.
Her fra Søndre spil og til Flersjøn blev tømmeret - samlet i en såkaldt tømmerbom, der var 2,5 m bred og op til 100 m lang - trukket af to mand. Disse måtte så slæbe de over 30 kg tunge trækseler tilbage til Søndre spil. Arbejdsdagen var på 12-18 timer, og lønnen var i 1883 mellem 2 kr og 2,75 kr pr dag.

 

stoa1
 Spillet set oppefra

 

stoa2
 Spillet set nedefra

Copyright © 2011 HUMLEDAL. All rights reserved