HomeRejsedagbøgerVærd at seSverigeCampingBornholmFotoalbumGallerietGolden People StoriesKommentarLinksSitemap

 

Allemansrät

woodframe_back.gif

Her finder du nogle oplysninger omkring begrebet Allemansrätt

Den svenske natur står åben for os alle. Vi kan nyde duften, fuglesangen, de blomstrende enge, skovenes stille ro, lysets vandring over fjeldsiderne.
MEN - vi skal også passe på naturen og vise hensyn mod både mennesker, dyr og planter.

Hovedreglen i Allemansrätten er: ikke forstyrre og ikke ødelægge
eller på svensk:
inte störa och inte förstöra.

Her er nogle af hovedpunkterne:
 


Respekter privatlivets fred og ejendomsretten

  Du må færdes til fods, cykle, ride, løbe på ski under forudsætning af, at du ikke ødelægger f.eks.markafgrøder, nyplantninger i skoven o. lign.
  Respekter privatlivets fred, lad altså være med at passere eller opholde dig på privat grund, hvilket i denne samenhæng betyder området nærmest ved beboelseshuse. Hold dig på så stor afstand, at du ikke forstyrrer. Du må selvfølgelig heller ikke ved din færden genere ejeren i at udføre sit arbejde.
  Du må godt passere gennem indhegnede områder blot du ikke ødelægger indhegningen eller forstyrrer dyrene på marken. Og husk så altid at lukke leddene efter dig, så dyrene ikke slipper ud.


Ingen motorkøretøjer i terrænet

  Der findes ikke nogen "motoriseret allemannsrätt".
  Ifølge gældende lov er det forbudt at køre med motorkøretøjer i terrænet.
  Det er heller ikke tilladt at køre på private veje, som ved skiltning er lukkede for uvedkommende trafik.
  Man må godt parkere umiddelbart op til vejen, såfremt parkeringen ikke generer trafikken, kan medføre skade på marken eller genere ejeren.


 

Camping

  Det er tilladt at telte for en enkelt eller nogle få overnatninger på arealer, som ikke anvendes til landbrugsformål og som ligger afsides i forhold til beboelsen.
  Jo tæætere du kommer på beboelsen, jo større mulighed er der for at du forstyrrer, og jo større anledning er der til at spørge ejeren om tilladelse.
  Kravet om  hensynsfuldhed er endnu større, når det drejer sig om fri camping med campingvog eller autocamper.Bål

  Tænd aldrig bål hvis der er den mindste risiko for brand.
  I tørkeperioder gælder der ofte et generelt forbud mod anvendelse af åben ild.
  Husk at slukke ilden ordentligt inden du forlader stedet.
  Tænd aldrig bål på klippeflader. De kan sprænge og få skader, som aldrig heles.


 

Bær og blomster

  Du må ikke tage kviste, grene, bark, blade fra træer og buske.
  Naturligvis må du heller ikke fælde træer.
  Derimod må du gerne plukke vilde bær, blomster og svampe.
  Du må også samle tørre grene til bålet.
  Visse planter er så sjældne, at de er i fare for at blive udryddede. Disse planter er fredede og må ikke plukkes. Bl.a er orkideer (gøgeurter) fredede i hele Sverige.


  
Affald

  Al henkastning af affald udendørs er forbudt.
  Har du overnattet eller holdt spisepause skal du rydde op efter dig.
  Efterlad aldrig din affaldspose ved siden af et fyldt affaldsstativ.
  Glas, konservesdåser og kapsler kan gøre skade på både mennesker og dyr og plastikposer kan forårsage stor lidelse for dyrene, hvis de æder dem.
  Husk også det affald, der ikke blev brændt i bålet !


 Copyright © 2011 HUMLEDAL. All rights reserved