img2.gif
Landskabsblomst: Skovstjerne

Värmland

- nogle oplysninger om -

 

img1.gif

Landskapet Värmland ligger i Svealand i den vestlige del af Sverige ind mod den norske grænse. Området ligger hovedsagelig nord for Vänern.

Värmland er de vidstrakte skoves, de mange søers og elgenes land.
Men her findes også mange andre naturtyper: her finder du alt fra skærgård i Vänern til lave fjelde. Desuden mange moseområder, hedeområder og store kulturområder med artsrige enge.

Store dele af området er præget af mennesker på godt og ondt gennem årtusinder, men de store skove er stort set upåvirkede af menneskers indgriben.
 

 

Bjergarterne i området er et par milliarder år gamle, men det landskab vi ser i dag er resultatet af den sidste istid.
Denne har formet landskabet, afrundet fjeldene, skabt store moræner, rullestensåse, raviner og de mange søer.

 

 

 

 

 

KLIK HER for at se hvilke steder, vi har besøgt i Värmland

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 HUMLEDAL. All rights reserved