Naturoplevelser 2 - Öland - sommer 2015

Trollskogen - Murgrönaslingan

Bårby källa

Gösslundaleden

Beijershamn

Kapelludden

Södra udde - Långa Jan

Tingstad flisor

Bruddesta

Gråborg

Lidt blandede blomsterbilleder fra Öland

Vindmøller mv

Trollskogen - Murgrönaslingan

Det blev til flere besøg i Trollskogen, hvor vi nok ved flere lejligheder trak store veksler på Marie Larsons - leder af Naturum Trollskogen - tålmodighed og viden. Men vi fik da også gået en tur nemlig den såkaldte Murgrönaslingan (murgröna = vedbend).
Imponerende høje, gamle fyrretræer, hvoraf mange er "beklædt" med vedbend.
Vi forlængede turen lidt ved også at gå ud over strandengene ved Grankullaviken.

Besøgt 3/8 2015
 

 
     
 
     
 
     

Bårby källa

Fra p-pladsen ved Möckelmossen er der, på sydsiden af vejen, etableret en helt ny sti formet som et 8-tal, hvor man så kan vælge, om man vil gå den øverste rundtur på ca 2 km eller hele 8-tallet på ca 6 km. Stien er markeret med små stenvarder.
Vi valgte at gå den lange rute, der fører gennem mange forskellige af alvarets landskabstyper, bl.a. vådenge, tørenge, grusalvar, store glatte kalkstensflader og kalkstensafsatser. Dermed får man mange forskellige voksesteder for de specielle planter på alvaret. Man kommer også på turen forbi Mittmuren, et langt stengærde, der strækker sig over hele 40 km.

Besøgt 4/8 2015
 

 
     
 
     
 
     
 
Bårby källa
 
  Mittmuren
 

Gösslundaleden

På vejen mellem Södra Bärby og Alby ligger Gösslunda by. Lidt vest herfor ligger der en p-plads, og herfra udgår stien kaldet Gösslundaleden, der er på knap 7 km.
Også her er alvarets mange forskellige landskabsformer repræsenterede. Desuden findes her nogle gravhøje i form af stenrøser samt en kilde, Rörkällan. Lige ved kilden findes også et stenbord med nogle store sten som siddepladser. Også på denne tur kommer man langs Mittmuren og op på en såkaldt svineryg.

Besøgt 6/8 2015
 

 
     
 
     
 
     
 
    Mittmuren
 
 
Mittmuren
 
   
 
     
 
     

Beijershamn

I år blev det også til et besøg i Beijershamn, beliggende ca 7 km syd for Färjestaden.
Her ud for kysten lå der engang en lille gruppe småøer. I 1850'erne startede man på at lave en havn på den største af snåøerne, Gastholmen, forbundet med Öland med en ca 2 km lang mole, hvortil man bl.a. anvendte sten fra de øvrige småøer, hvorfor de i dag er helt forsvundne. Det blev aldrig nogen succes. Havnen sandede til, molen blev presset ud til en bue, og i 1865 stoppede det hele. I 1871 blev der holdt en auktion, hvor bygninger, både mv blev solgt for 25 øre.
I dag er området naturreservat og et eldorado for fugle og fuglekiggere, ligesom der er konstateret ikke mindre en 600 arter af sommerfugle i området.

Besøgt 7/8 2015
 

 
     
 
     
 

Den gamle mole

 

   
 
    Udsigt fra den gamle mole mod Kalmar
 

Kapelludden

I år blev det også til et gensyn med Kapelludden.
Her ligger ruinen af Sct. Birgittas kapell opført i begyndelsen af 1200-tallet, da der på dette tidspunkt var markedsplads her for sild, salt og sten, som blev transporteret hertil fra andre steder på øen..
Foran ruinen står et 3 m højt kors, som formentlig er af ældre dato end kapellet.
Desuden er der nogle forhøjninger i området foran ruinen, som arkæologer mener stammer fra forskellige former for handelsboder eller boliger.

Besøgt 8/8 2015
 

 
     
 
     
 
     

Södra udde - Långa Jan

Vi besøgte også Ölands södra udde på denne sommertur.
Fyret Långa Jan er opført i 1785 og er i dag 42 m højt.
Her på Ölands sydspids kan man som regel se både en masse fugle og  sæler.
I år fik vi en ekstra oplevelse, da personalet fra den derværende fuglestation var i gang med at ringmærke biædere, som til alles overraskelse er begyndt at yngle i området. Fra et fugletårn kunne vi følge ringmærkningen, der foregik ved, at man havde anbragt nogle fælder i fuglenes underjordiske reder.

Besøgt 9/8 2015

 

 
Långa Jan
 
   
 
Sælerne soler sig
 
   
 
Masser af skarver
 
   
 
Fuglemærkningsområdet set fra fugletårnet
 
  Biæder
 
 
    Da vi forlod Södra udde måtte vi pænt køre bagefter Maren her
 

Bruddesta

I år var vi også en tur ved den forladte, lille by Bruddesta, der stammer fra 1800-tallet. Husene er - naturligvis - bygget af kalksten, og tagene er stråtækte.  
Vi gik også en tur langs stranden med de spændende kystklinter og kiggede efter fossiler.

Besøgt 11/8 2015
 

 
Kig ned over Bruddesta - indhegningerne blev brugt til garntørring
 
   
 
    I baggrunden den gamle kran, der blev anvendt til at trække bådenen på land og i forgrunden en gammel båd
 
 
     
 
Trilobit fossil
 
  Ortoceratit fossiler
 
 
     

Tingstad flisor

En ting, der har stået på vores ønskeseddel i mange år, er Tingstad flisor.
Nu var der blevet lavet en ny sti ind til Tingstad flisor, der er noget kortere end den tidligere adgangsvej. Så i år skulle vi da ind og se disse to sten.
Man ved ikke, hvor gamle de er, eller hvilket formål de har tjent. Man formoder, at de har været anvendt som mødested, da mange gamle veje mødes her. Ligeledes er der fremsat hypoteser om, at da stenene står vinklet i forhold til hiannden, kan de have tjent som en form for solur. Stenene står ca 250 m fra hinanden.
Ved den ene sten findes desuden et par gamle gravhøje i form af stenrøser fra bronzealdeen.

Stien udgår fra samme p-plads som Gösslundaleden, der er omtalt ovenfor, bare på den modsatte side af vejen. Stien er også her markeret med de små stenvarder og er på 3,5 km - altså 7 km frem og tilbage. Den "gamle" tur var på godt 10 km.

Besøgt 13/8 2015
 

 
     
 
Gamle stendiger fra jernalderen
 
  Eneskoven
 
 
    Her krydser vi Mittmuren
 
 
    Gravhøje fra bronzealderen
 
 
     
 
Den første sten
 
 

Den første sten med en af gravhøjene til højre i billedet

 

 
Den anden sten - i baggrunden kan man måske ane den første sten.
 
   

Gråborg

På en af vores ture på øen, var vi også lige en lille tur ved Gråborg, en af de mange, gamle tilflugtsborge. Gråborg er Ölands største tilflugtsborg. Den stammer oprindelig fra 500-tallet og fik sin nuværende størrelse i 1100-tallet. Pladsen indenfor den op til 4 m høje elipseformede ringmur er 210 x 160 m og har formentlig fungeret som handelsplads styret af et Knudsgilde, som også ejede kirken, Sankt Knuts kapell, der ligger lige ved siden af borgen.
Denne kirke, der er opført i 1100-tallet blev opgivet i 1500-tallet, og i dag er der blot en gavl og korbuen tilbage.

Ved siden af kapelruinen og borgen ligger Borgs by, bestående af 2 gårde og en gammel smedje.

Besøgt 13/8 1215

 
Sankt Knuts kapell
 
  Indgangen til Gråborg - udefra
 
 
Indgangen til Gråborg - indefra med kapellet i baggrunden
 
  Kig over borgen
 
 
Kig over borgen
 
  Kig over borgen
 
 
Den gamle smedje
 
  Den gamle smedje
 

Lidt blandede blomsterbilleder fra Öland

På vores ture rundt på øen har vi naturligvis set en masse spændende blomster.
Nogle af dem skal da lige med her....

Besøgt 1-13/8 2015
 

 
Bakketidsel
 
   
 
Horndrager
 
  Blåeld - på dansk slangehoved
 
 
Røde åkander
 
  Røde åkander
 
 
Sæbeurt
Planten har siden oldtiden været anvendt til fremstilling af sæbe bl.a. til vask af hør
 
  Sæbeurt
 
 
Galtetand
 
  Sandnellike
 
 
Sandnellike - som vi ellers kun har set ved Brösarp
 
  Ölandspotentil
 

Vindmøller mv

Et karakteristisk træk i det ölandske landskab er de gamle stubmøller.

Her er nogle af dem

Besøgt 8/8 2015
 

 
     
 
     
 
En gammel linbasta - anvendt til tørring af hør
 
  Den blev anvendt om efteråret, hvor hørren ikke længere kunne tørre udendørs
 

Copyright © 2015 HUMLEDAL. All rights reserved