Naturreservater mv  - sommer 2013

Abiskojåhka

Stordalen

Leipipir
Åsen, Arjeplog Knuthöjdsmossen Skattviksgrottarna
Dovrasjödalen

 Sveafallen

Stenkällarundan,
Tiveden

Ängstigen, Våraskruv

Vedema Järavallen

 

 Boijsens dammar
 Måryd

 

Abiskojåhka

Abiskojåhka - elven i Abisko nationalpark ved E10 blev besøgt 2 gange på denne tur.

Den første tur gik fra broen og ned langs elven til dens udløb i Torneträsk.

Den anden tur gik op langs elven til Marmorbrottet og derfra ad en anden sti tilbage mod Abisko.

Besøgt 29-30/7-2013
 

1. tur

   
 
Her fosser Abiskojåhka ud under E10...
 
  ...og fortsætter sit løb ned mod Torneträsk
 
 
Et par kig ned gennem kanjonen
 
 
Længere ned mod udløbet flader kanjonen ud -
her har nogen hygget sig med at lege med sten
 
  Kig ud over deltaet og Torneträsk
 
 
Deltaet
 
  Kig ned fra deltaet mod Lapporten
 

2. tur

   
 

Op langs Abiskojåhka
 

  Flere steder er elvlejet meget snævert
 
 
Udsigten over Abiskojåhka fra toppen af Marmorbrottet
- her nedstrøms...
 
  ...og her opstrøms
 
 
Marmorbrottet
 
  Og lidt tættere på
 
 
På stien fra Marmorbrottet mod myren fandt vi disse sære konstruktioner....
 
  Vi har så efterfølgende fået at vide, at det er levn af forsvarsværker fra 2. verdenskrig
 
Så forlod vi elven og gik ind over de store myrer
 
  Udsigt ud over myren mod Lapporten
 

Stordalen

Naturreservatet Stordalen ligger mellem E10 og søen Torneträsk ca 10 km fra Abisko. Man kan parkere ved Stordalen station.

Reservatet består af fjeldbirkeskov, store myrområder og mange småsøer. Der er en rig fuglebestand i området.
I dette snefattige område er der permafrost, hvilket indebærer at jorden er frosset hele året. Det kan ses af de såkaldte palsar, brune tuer af frosset tørv, der presses op af jorden.

Besøgt 1/8-2013
 

 
Udsigt i retning af Torneträsk
 
 

En af de mange småsøer i området
 

 
Myr med palsar
 
  Palsar
 
 
Fjeldbirkeskoven i overgangen mellem myr og mere fast bund
 
  Fjeldbirkeskov
 

Leipipir

Leipipir er en af Sveaskogs mange ekoparker.
Den ligger ca 20 km fra Gällivare på vejen mod  Nattavaara.

Området er et istidslandskab, kuperet og med mange søer dannet i gamle dødishuller, bække og moseområder. Her er en dejlig, gammel, næsten urørt granskov.
Vi har været her tidligere, men her er mange stisystemer, så man kan altid finde et nyt sted at bevæge sig i.

Det blev til to ture i år.
Den første på et stykke af Hermelins ridled.
En sti med aner tilbage til 17-1800-tallet, hvor man brugte denne rute til malmtransport fra Samuel Gustav Hermelins jernmine i Malmberget. Hver vinter blev der transporteret 600 ton malm ved hjælp af rener. Hver ren kunne trække 150 kg anbragt i en ackja - en åben slæde. Hver same kunne håndtere en 8-12 rener.Og så skal man jo lige have med, at der i fugleflugtslinie er ca 150 km fra Malmberget og ud til kysten. Så der har været voldsom trafik i begge retninger hele vinteren.
Om sommeren var ruten eneste forbindelse til byerne ude ved kysten gennem bl.a. Råne Älvdal.

Den anden tur gik ud til nogle af søerne i det såkaldte Nirra-område, et kuperet område med mange små søer og højderygge med gamle nåletræer.

Besøgt 2-3/8 2013
 

1. tur

   
 
Hermelins ridled
 
  Dejlig gammel skov med udsigt til småsøer
 
 
Gammel gran med masser af skæglav
 
  Lille vandløb med interimistisk bro
 
 
Kuperet terræn - mange åse
 
  Endnu et lille vandløb
 
 
Flere åse
 
  Endnu en af de mange, kønne småsøer
 

2. tur

   
 
Gammel skov, åser og myr
 
  Endnu en af de mange søer
 
 
Der var mange rener i området
 
  Så skal man bare lige holde balancen
 
 
Flere søer
 
  Endnu en ren
 
 
Lille sø med åkander
 
  Endnu et kig ud over en af søerne
 

Åsen, Arjeplog

Lidt uden for Arjeplog på vejen mod bl.a. N. Bergnäs, ved søen Hornavan, finder man Åsen.
Et herligt område at trave rundt i og med mulighed for at se forskellige former for fortidslevn tilbage fra stenalderen i form af spor efter huse og fångstgroper. Her har færdedes mennesker i over 4000 år viser de forskellige fund, der er gjort i området.

Området er egentlig en meget uregelmæssigt formet ø forbundet med fastlandet med dæmninger og broer.

Og så var det godt med et friskt bad bagefter.

Besøgt 5/8 2013
 

 
Vi lægger blidt ud gennem skoven
 
 

Så langs søen

 

 
Kig tilbage over søen mod vores opholdsplads
 
  Øen har mange bugter og vige
 
 
Her har man lavet en bro over en af vigene
 
  Udsigt mod Arjeplog byfjeld Galdispuoda
 
 
Her er vi så ovre på øens modsatte side. Kig i retning mod Arjeplog
 
  Flere steder er terrænet ganske kuperet
 

Knuthöjdsmossen

Knuthøjdsmossen ligger - næsten - i Hällefors (vej 63).
Når man kommer til Hällefors svinger man ind på vejen mod Gåsborn-Sävsjön, men følger vejen ligeud små 2 km. Så er der en vej på højre hånd med et reservatskilt. 200 m længere fremme er der så en stor p-plads.

Reservatet består af lavmoser og højmoser, og så er der i hundredvis af småsøer og vandhuller. Geologerne har ikke rigtig nogen forklaring på, hvorfor området ser ud, som det gør. Men spændende er det da at vandre rundt i. Vandhullerne er ca 3,5 m dybe og bunden består af sand. Hele området er et eldorado for forskellige svømme- og vadefugle.
Og der er ingen problemer med at komme rundt i området. Hele moseområdet er forsynet med gangbroer. De første ca 500 m er oven i købet så brede, at selv besøgende i kørestol og med barnevogn kan få fornøjelse af området.

Området rummer også en meget stor klit, som dog i dag er ret tilgroet. Her lever bl.a. en sjælden myre, grå klitmyre og en lige så sjælden bi, gråbi.

Besøgt 18/8-2013
 

 
Første kig ud over moseområdet
 
  Starten på gangbroen
 
 
Små vandhuller
 
  Lidt større vandhuller
 
 
Mange svømmefugle i området
 
 
Så blev gangbroen noget smallere
 
  En næsten tilgroet lille sø
 
 
På vej op på toppen af klitten Hälleforsdynen
 
  Hälleforsdynen
 

Skattviksgrottarna

Skattviksgrottarna finder man lidt syd for Grythyttan ved Björnskogsnäs på vej 205.
Parker ved indkørslen til Hembygdsgården, gå over vejen og følg en gammel vej ca 100 m til en lille bæk.
Grotteformationerne findes så på venstre hånd ned mod jernbanen.

Grottedannelserne - geologer kalder det for karstdannelse - er opstået ved, at vandet i bækken gennem årtusinder har opløst kalken, og derved er der så opstået hulrum i undergrunden. Bækken løber underjordisk  gennem to grotter på en del af strækningen.
Grotteforskere har fundet flere grotter. Den længste er ca 40 m, men kun 0,5 m høj.

Grundet de specielle jordbundforhold vokser her flere sjældne planter, bl.a. den lille bregne murrude.

Besøgt 19/8-2013
 

 
Nogle billeder fra karstdannelsen
 
     
 
    Blandede mosser og bregner
 
 
Kig ind i grotteåbningen på den lange, lave grotte   Lidt længere inde i grotten 

Dovrasjödalen

Dovrasjödalen finder man lidt syd for Östansjö (E20).
I Östansjö er der skiltet mod reservatet

Selv her ret langt nede i Sverige får man fornemmelse af vildmark. Reservatet består af 3 lange smalle søer beliggende i en dyb sprækkedal i urfjeldet.
Søerne er omgivet af stejle bjergvægge. Det er mest markant ved den nordligste af søerne.
Her findes også den specielle formation kaldet Dovra kyrka, opstået ved, at meget store klippeblokke har revet sig løs fra fjeldvæggen
Iøvrigt lægger man mærke til den store forskel, der er, i vegetationen nede i dalbunden og oppe i skoven på urfjeldet.
I den nordlige ende af reservatet findes også resterne af en gammel tilflugtsborg.

Besøgt 19/8-2013
 

 
Så er vi på vej gennem skoven mod kløften
 
  Træerne her må klare sig så godt de kan
 
 
Masser af store klippeblokke
 
  Flere store vandreblokke
 
 
Så er vi nede i den frodige dal
 
  Kig hen langs den lodrette fjeldvæg
 
 
Her er et kig ud mod den nordligste af de tre søer
 
  Dovra kyrka
 
 
Så er vi igen oppe på kanten af kløften    Her er mange skurestriber fra sidste istid 

Sveafallen

Sveafallen ligger lige udenfor Degerfors.
Kør fra Degerfors mod Svartå (vej 205). Der er skiltet lige i byens udkant.

Hvad kan man så se i dette naturreseervat? Det er mest kendt for sine mange jættegryder. En jættegryde dannes, når større og/eller mindre sten sættes i bevægelse af vand og skaber en fordybning ved at slibe sig vej ned i grundfjeldet. Jættegryderne i Sveafallen er formentlig fra sidste istid. Her er jættegryder i størrelse fra 10 cm og op til 5 m. De dybeste er op til 10 m dybe. Der er hidtil fundet omkring 200 jættegryder i området.

Her er også voldsomme spor efter Sveaälv, der afvandede Yoldiahavet og mundede ud i Vesterhavet. Der er fem af disse render i form af dybe kløfter. Den mest markante er Domedagsdalen med op til 17 m høje fjeldvægge.

Og så er der iøvrigt masser af store og mindre flytteblokke i området.

Efter turen fik vi os en kop kaffe mm i cafeen på stedet

Besøgt 20/8-2013
 

 
Domedagsdalen
 
  Domedagsdalen
 
 
Domedagsdalen
 
  Domedagsdalen - man fylder ikke ret meget i disse omgivelser
 
 

Lille jættegryde
 

  En af de store jættegryder
 
 
Mægtige vandreblokke
 
  Flere vandreblokke
 
 
Denne vandreblok kaldes Skeppet
 
  Under Skeppet kan man se spor efter strømmende vand i det blødere grundfjeld
 
 
Ved Dammbordet
 
  Dammbordet set nedefra
 

Stenkällarundan, Tiveden

Årets tur i Tiveden nationalpark blev Stenkällarundan.
En tur der angives til af være på ca 2 km, og man skal afsætte mindst 1 time, da turen går gennem et meget kuperet og vanskeligt terræn.
Området hedder Stenkällabergen, og det er det mest klippefyldte område i Tiveden.
Her ligger så også Stenkälla, en lille kilde omgivet af kæmpemæssige stenblokke.
Turen udgår fra parkeringen ved parkens informationscenter og passerer også langs sandstranden ved søen Stora Trehörningen.

Besøgt 21/8-2013
 

 
Turen starter med en skrap stigning
 
  Meget klippefyldt terræn
 
 
Glatslebne klipper efter istiden
 
  Kuperet
 
 
Kig ned til Ödlesjön
 
  Hvor der var både hvide og gule åkander
 
 
Ved Stenkälla
 
  Ved Stenkälla
 
 
Nogen af de mange store vandreblokke i området
 
 
Kig ud over Stora Trehörningen
 
  Sandstrand ved Stora Trehörningen
 
 
Godt der er et rækværk
 
  Så skal vi bare ned igen til p-pladsen
 

Ängstigen, Våraskruv

Den gamle gård Våraskruv ligger en snes km S for Åseda.
På vejen fra Åseda mod Älghult er der afvisning mod reservatet.

Gården er en gammel gård, der har hørt under Sävsjö säteri og har aner tilbage til middelalderen.
Gården drives i dag efter gamle brugsmetoder, hvilket betyder, at de kuperede græsarealer omkring gården først slås, når blomsterne i engene er afblomstrede, ligesom der naturligvis ikke anvendes nogen form for gødning anden end den, der kommer fra de græssende køer. Dette giver om foråret en helt fantastisk, varieret flora.
Gården er desuden kendt for sine gamle egetræer, hvoraf nogle er fra Gustav Vasas tid, hvilket betyder, at de er godt 500 år gamle.

Besøgt 23/8-2013
 

 
Kig ud over engene
 
  Et af de gamle egetræer
 
 
Eng med de karakteristiske bunker af opsamlede sten
- de kaldes for odlingsröser
 
  Humle ved gården
 
 
Kig ud over Våraskruvsjön
 
  Eng med spredte træer ved Vårasskruv
 

Vedema

Vedema strövområde ligger ved vej 24 små 10 km fra Hässleholm.
Der er mange forskellige markerede stisystemer i området.

Ved dette besøg blev det til to ture i området.
Den første udgik fra Hågnarp, hvor vi fulgte en del af den røde rute.
Næste dag valgte vi at gå den blå rute.

Se også denne side om gamle tomter i området.

Besøgt 24-25/8-2013
 

1. tur

   
 

Turen starter i løvskov

 

  Men snart kommer man ind i en gammel, dejlig og åben granskov
 
 
Her er også nogle småsøer - i år dog uden ret meget vand
 
  Store sten i skovbunden
 
 
Ved at skyde genvej ad Lilla Dammvägen kommer man forbi nogle meget spektakulære store sten
 
 

Her er flere af dem

 

 
På vejen tilbage mod Hågnarp forlader man atter granskoven
 
  Og går det sidste stykke i åben løvskov
 


2. tur

   
 

Barsjön

 

  Bag Barsjön ligger disse dejlige lyngklædte skråninger, der om vinteren anvendes til skiløb
 
 
Så går det stejlt opad
 
 

Vel oppe kan man puste ud
 

 
Heroppe på toppen vokser gammel granskov
 
  Med masser af egernmad i skovbunden
 
 
Længere nede går skoven over i løvskov med bøg og eg
 
  Spor efter indlandsisen
 
 

Vel nede går man langs med Rökeån
 

  Hvor vi oplevede dette stormøde med skøjteløbere
 

Järavallen

Järavallen finder man en halv snes km syd for Landskrona ved E6. Der er afvisning til området ved afkørsel 24.

Området ligger på begge sider af E6. I forbindelse med områdets stisystemer er der en gangbro over motorvejen.
I det norlige område er der nogle søer, hvor man også kan bade.
Det sydlige område ned mod Øresund er karakteriseret ved at rumme nogle gamle strandvolde, der stammer fra Littorinahavet og altså er omkring 7000 år gamle. Her er også nogle dejlige strandenge med masser af fugle.
I øvrigt er området skovbevokset med overvejende nåletræer, plantet i sin tid for at forhindre sandflugt i området.

Besøgt 25-26/8-2013
 

 
Spor efter gammel hulvej
 
  Kig ud over søerne i den nordlige del af området
 
 
Der er også løvskov i området
 
  Her er nogle af de gamle nåletræer
 
 
Kig ud over Øresund
 
  Åbent engområde
 
 

Strandvolden fra Littorinahavet

 

  Udsigt fra strandvolden ud over Øresund
- masser af fugle
 

 Boijsens dammar,  Måryd

Naturreservatet ved Måryd indgår i det store Skrylleområde.

Her har vi efterhånden været mange gange.
I år blev det til en tur  bl.a. til Boijsens dammar - nogle gamle fiskedamme - med de flotte røde åkander. Boijsens dammar er en række af søer forbundet med små vandløb.

Besøgt 11/7 og 31/8-2013
 

 
     
 
     
 
Her er de så de røde åkander
 
 
     
 
    Udsigt fra Måkullsbacken
 

Copyright © 2013 HUMLEDAL. All rights reserved