Naturreservater mv - Forår 2012

Trollskogen
(Öland)

Lindreservatet
(Öland)

Bödakusten, östra
(Öland)

Högenäs Orde
(Öland)

Knisa Mosse
(Öland)

Hörninge Mosse
(Öland)

Halltorps Hage
(Öland)

Jordtorpsåsen
(Öland)

Horns Kungsgård
(Öland)

Lilla Horns löväng
(Öland)

Gösslunda naturreservat
(Öland)

 

Brösarps Norra Backar
(Skåne)

Bäckhalladalen
 (Skåne)

 

Trollskogen

Trollskogen ligger helt ude for enden af den nordøstlige odde på den nordlige del af Öland.

Det første, der møder den besøgende, er et lille Naturum indrettet i mange små røde huse. Her kan man få et godt indblik i Ölands natur, geologi og kulturhistorie.

Herfra udgår 3 fint markerede stier i området. Vi vil anbefale den blå rute på 4,5 km, så kommer man forbi alle de steder, der er nævnt i det følgende.

Det er et meget afvekslende område med mange forskellige naturtyper. Her er strandenge, nåleskov med flere op til 200 år gamle fyrretræer. Her er også blandet løvskov, og her finder man også de op mod tusind år gamle egetræer - bl.a. Trolleken. På odden er der også den spændende gamle fyrreskov med de af vejr og vind meget krogede fyrretræer, der har givet navn til området.

I området findes også en hel del fortidsminder bl.a. i form af flere gravhøje formentlig fra 700-tallet.
I 1400-tallet var området en vigtig flådebase, og man finder flere spor efter gamle kanonstillinger.
Her findes også en ca 200 m lang mur, en såkaldt jagtmur, der har været anvendt ved de kongelige jagter tilbage i 1500-tallet.

Her findes også en gammel tjärdal, hvor man har udvundet trætjære. Denne er dog af nyere dato.

Endelig er der en dalsænkning, hvor sagnet beretter, at der engang er strandet et skib, som så i tidens løb er blevet dækket med grus og jord. På bunden af dalsænkningen findes en brønd, om hvilken der fortælles, at vandet i brønden havde overnaturlige kræfter, hvorfor brønden blev kastet til engang i 1800-tallet, for at dyrene ikke skulle drikke af vandet.
Dalen blev under krigen mod Danmark i 1400-tallet anvendt som samlingsplads for soldaterne.

Og så skal vi jo heller ikke glemme at nævne vraget af skibet Swiks, som strandede på et rev ud for kysten i 1926. Først i 1954 blev vraget kastet helt op på stranden, hvor det stadig ligger.

Besøgt 05-06-2012

 


 Strandeng

 


 Strandeng

     

 Trolleken
 
 Trolleken
     

 Krogede fyrretræer
 
 Krogede fyrretræer
     

 Gravhøje
 


 Gravhøje

     

 Gamle skanser
 


 Gamle skanser

     

Jagtmuren
 
Tjärdal
     

Dalsænkningen - Hjerteskeppet
 
Brønden
     

 Vraget af skibet Swiks
 


 Vraget af skibet Swiks

     

Lindreservatet

Lindreservatet, der ligger et par km Ø for Byxelkrok ved Torp, hvor der er skiltet mod reservatet, er et af Ölands smukkeste naturreservater.
Her kan man opleve mange forskellige naturtyper.
Her er fine slåtterängar (på dansk høslætenge) med en rig og varieret flora specielt først på sommeren, løvskov med stort indslag af lindetræer,men også eg og ask, åbne græsmarker, alvar - af den mere frodige type, moseområde og også lidt nåleskov. Slåtterängarna har den for Öland karakteristiske blanding af åbne områder afbrudt af spredte træer og buske.. Alt sammen inden for et ret lille område.
Vi vil anbefale at man fra p-pladsen går turen "med uret". Derved får man ved slutningen af rundturen den fine oplevelse, at komme ud fra skoven og få det flotte kig ud over de blomstrende, åbne områder.

En tur rundt i området tager vel et par timer, hvis man også giver sig tid til at nyde turen. Stien rundt er vel på et par km.

Besøgt 06-06-2012

 


 Vi starter på turen - mange orkideer/gøgeurter
 
 ...og også tjærenelliker
     

 flere orkideer
 
 kig ud over området
     

 Overalt er der orkideer
 
 ...også her
     

 Gennem moseområdet
 
 Ind i skoven, hvor vi fandt denne Sommeranemone (Anemone sylvestris)

Gennem skoven....
 
 ....og så ud mod den rigt blomstrende eng
     

 Et fantastisk syn....
 
 ....med mange forskellige arter
     

 Et sidste kig ud over engen
 
 Og så tilbage mod p-pladsen

Bödakusten, östra

Naturreservatet Bödakusten östra ligger, som navnet antyder, ved Böda på Ölands nordøstkyst.
Området er et yndet badested, og vi kunne jo blot konstatere, at det i høj grad mindede os om Dueodde på Bornholm...

Besøgt 06-06-2012

 


 
 
 
     

 
 
 
     

Högenäs Orde

Höganäs Orde ligger også på den nordøstlige del af Öland. I Källa drejer man fra og følger skiltningen mod naturreservatet. Er det floraen, der interesserer, så gå op mod den gamle granitfyrbåke  og over stengærderne oppe på bakken - så er der serveret....

Det er et af de områder på Öland, som vi altid skal besøge. Området er et kær- og overdrevsområde med spredte fyrretræer og ener og en enormt rig gøgeurtflora. Området snød os heller ikke i år på trods af det tørre forår.

Besøgt 07-06-2012

 

 
     
 
     
 
     
 
     

Knisa Mosse

Knisa Mosse på Ölands vestkyst. Der er afvisning til reservatet fra vej 136 ca 1 km S for Södvik.

Knisa mosse er et af de få uregulerede vådområder på Öland. Det er nok primært et fuglereservat, hvorfor her da også er et fugletårn med fin udsigt over mosen/søen. Men det er også et i høj grad fint sted for botanisk interesserede.

Knisa mosse er også et af vore yndlingssteder. I år var vi interesserede i, om vi muligvis kunne genfinde den lille og meget uanselige gøgeurt Pukkellæbe. Den er grøn og blot en 5-10 cm høj, så den kan være svær at få øje på. Men det lykkedes også i år.

Besøgt 07-06-2012

 Udsigt over mosen/søen fra fugletårnet
     

 
 
 
     

 Bunker af blomstrede skjalder
 
 Og her er den så - pukkellæben
     

Hörninge Mosse

Hörninge mosse er beliggende blot nogle få km Ø for Köpingsvik. Drej af mod Bredsätra, og i Hörninge følges skiltningen mod reservatet.
Det er et ganske nyt reservat. De seneste tiltag bl.a. i form af rydning er sket så sent som i 2006-2007. Området er i dag atter et eldorado for for både dyr, fugle og planter. Her er registreret omkring 20 forskellige arter af gøgeurt bl.a. fordi området indeholder forskellige naturtyper.

I området er der også et fugletårn for de fugleinteresserede.

Området var nyt for os, men det er bestemt ikke sidste gang, vi har besøgt dette sted.

Besøgt 08-06-2012

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Halltorps Hage

Halltorps Hage, der ligger på vej 136 en halv snes km S for Borgholm, er også et af de steder, somr vi lige skal indenfor og kigge.
De seneste år har det væsentligst drejet sig om at kigge efter den store, op til 50 cm høje særprægede gøgeurt Fruesko
med de op til ca 10 cm store, velduftende blomster..
Også i år var den der. Hele to kolonier med en masse blomster. Men her var da også en hel del andre....

Besøgt 08-06-2012

 


 Her er den så...
 
 
     
 
     

 
 
 
     

 
 
 
     

Jordtorpsåsen

Jordtorpsåsen, der ligger ikke langt fra Algutsrum på den midterste del af Öland var et nyt område, som vi ikke tidligere har besøgt.

Jordtorpsåsen, der er en ca 2 km lang og 200 m bred ås, er formentlig i sin tid dannet som strandvold, til trods for, at den nu ligger næsten midt inde på øen. På begge sider af åsen ligger der nogle vådområder, medens selve åsen er tør. Det er en fin lokalitet for insekter.

 

Rart sted at trave en rask tur. Man kan herfra f.eks. også gå videre til Gråborg.

Besøgt 09-06-2012

 


Et kig hen ad åsen
 
 
     

Den lille sø ved åsen...
 
 ...hvor der var masser af libeller og guldsmede
     

En nikkende kobjælde
 
 
     

Mange gøgeurter
 
Et kig ud over vådområdet på åsens sydside, som ikke var så vådt
     

Horns Kungsgård

Horns Kungsgård på den nordvestlige del af Öland hører også til de faste punkter ved vores Ölandsbesøg.

I år fik vi en helt speciel oplevelse, da vi i området valgte den tur, der kaldes Lövängsrundan. Her var i tusindvis af gøgeurter plus selvfølgelig alle de andre blomster. Et helt ubeskriveligt og overdådigt blomstertæppe bredte sig for vores øjne på turen rundt.

Besøgt 13-06-2012

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Lilla Horns löväng

Lilla Horns löväng, der er beliggende på Ölands nordlige vestkyst N for Persnäs (vej 136), blev vort sidste reservatbesøg i denne omgang.
Vi havde egentlig overvejet at droppe stedet, men efter vores oplevelser ved Horns Kungsgård, skulle vi da lige se, hvordan der så ud ved Lilla Horn.
Og vi blev heller ikke her skuffede. En rigt blomstrende löväng bredte sig for vore øjne, da vi kom ind i området, hvilket nedenstående billeder forhåbentlig giver et billede af.

Besøgt 14-06-2012

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Gösslunda naturreservat (Öland)

Gösslunda Naturreservat, der ligger på vejen mellem Bårby (vej136) og Alby på østkysten af Öland.
Det er et ganske lille reservat medn med et stort indhold.
Her mødes kontrasterne. Den gamle skov med flere gamle egetræer støder lige op til store åbne områder bestående af nøgne kalkstensflader.

Besøgt 12-06-2012

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

 

Brösarps Norra Backar

Brösarps Norra Backar lige vest for Brösarp ved vej 19 er er sted, vi også har besøgt mange gange.
Et herligt område at trave rundt i.

I år blev oplevelsen lidt større, da vi blev mødt af en overflod af de smukke hvide sandmelliker og edderkopurter på bakkernes sydlige skråninger, hvor de blandede sig med de mange andre blomster.

Besøgt 15-06-2012

 

 
     
 
     
 
     

Sandnellike
 
Sandnellike
     

Sandnellike
 
Sandnellike
     

Edderkopurt
 
Nikkende kobjælde
     
 
     

Bäckhalladalen

Bäckhalladalen Naturreservat ligger lige i nærheden af Simrishamn og er også et af vores faste besøgssteder, når vi er på disse kanter.
Det er et område med mange forskellige naturtyper, her er skov og åbne områder, hvor jordlaget er så tyndt, at undergrunden, der består af sandsten, er synlig i form af store klippeblokke og klippeflader. Her er også nogle vådområder. Det er et meget artsrigt område takket være de mange forskellige biotoptyper.
Et dejligt afvekslende område at trave rundt i. Der er flere fint markerede stisystemer i området, men man kan også bare gå rundt på egen hånd.
 

Besøgt 17-06-2012

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Copyright © 2012 HUMLEDAL. All rights reserved