Kultur - sommer 2016

Skibssætning ved Hunderum Linbastan, Lerkaka Seby gravfält
Ottenby gravfält Vallabacken, Vitaby Gravfält, Haväng

 

Skibssætning ved Hunderum

Ved Hunderum lidt sydøst for Byxelkrok ligger denne store, flotte skibssætning.

Besøgt 11/8-2016
 

 
     

Linbastan, Lerkaka

Ved Lerkaka på Ölands østkyst ligger der overfor de mange flotte møller en linbasta eller linbastu. Det er Ölands eneste bevarede linbasta. En linbasta blev anvendt til tørring af hør.
Bygningen, der blev opført i midten af 1700-tallet og var i brug til midte af 1920'erne, rummer en udstilling, der viser alle de mange, mange processer, hørren skal igennem på sin vej fra marken til det færdigt vævede tøj.

 

Besøgt 11/8-2016
 

 
     
 
     
 
     

Seby gravfält

Seby gravfält ligger ved østkysten på den sydlige del af Öland.

I området her er der 285 synlige rester af grave. Her er flere forskellige gravtyper. Området har været benyttet i en stor del af jernalderen.

Besøgt 12/8-2016
 

 
     
 
     
 
     

Ottenby gravfält

Gravområdet lige nord for Ottenby kungsgård er Ölands største.
Her findes i 2 områder omkring 275 synlige rester af grave, både i form af gravhøje og som forskellige typer af stensætninger.
Gravene stammer fra omkring år 900.

Vi gik også en tur langs stranden i dette område. Det kan du se lidt om her.

Besøgt 16/8-2016
 

 
     
 
     
 
     

Vallabacken, Vitaby

På en køretur i området ved Vitaby, opdagede vi pludselig noget interessant inde på en mark ved siden af vejen.
Vi fik stoppet og vendt og kørte ind på en lille p-plads.
Her fik vi så oplyst, at vi stod ved resterne af en borg - for øvrigt den eneste af sin slags i Sverige. Denne borgtype er ellers kun kendt fra England og Frankrig.
Den er formentlig opført engang i 1100-1200.tallet.
Den mur, vi ser i dag, var dengang et fundament for en ringmur, der omgav det cirkelformede borganlæg, der har en diameter på ca 40 m. Inde i borggården har der så været nogle stenhuse. Borgen har dengang ligget ude i en sø.
Der er lavet en lille video, der viser, hvordan borgen kan have set ud:
https://www.youtube.com/watch?v=hEtysEcHIZs

Besøgt 20/8-2016
 

 
     
 
     

Gravfält, Haväng

I forbindelse med vores tur til Haväng-området, besøgte vi også et større gravfelt på stedet.
I området er der mange spor af grave, men dette er nok det største samlede område.

Besøgt 21/8-2016
 

 
     
 
     
 
     

 

Copyright © 2016 HUMLEDAL. All rights reserved