Kultur - sommer 2013

Stenbro v/Åsarne

Stenalderboplads

Glösa - Älgriket
Älgklanens viste

Flottbron i Österfors Södra Råda g:la kyrka Vedema
Gamle torper
Gillhög Røse i Tångarne Hyby g:la kyrka

 

Stenbro v/Åsarne

Ved en sidevej til E45 i Åsarne ligger denne gamle, flotte stenbro over elven Ljungan.

Broen stod færdig i 1852. Den er så senere - i 1937 - blevet forstærket, for at kunne klare tungere trafik.
Man kan ikke andet end at være imponeret over de gamle bygmestres evne til at få sådan et puslespil til at gå op
Besøgt 20/7-2013
 

 
     
 
Ljungan set fra broen opstrøms
 
  Ljungan set fra broen nedstrøms
 
 
Og så var området omkring broen forøvrigt et sandt blomsterflor

Stenalderboplads

På en sidevej til vej 340 fra Landön mod Lundsjön ved elven Långan ligger der flere stenalderbopladser og såkaldte fångstgropar.
Bopladsens alder er anslået til at være ca 7000 år.

Vi besøgte en af bopladserne, der er karakteristiske ved de såkaldte skärvstensvallar, der omgiver det sted, hvor huset har ligget. Disse volde, der er nærmest rektangulære med afrundede hjørner, er rester af sten, knogler, trækul mm fra ildstedet, der har ligget midt i huset. Arkæologer mener, at dette er tegn på, at disse bebyggelser har været anvendt i vinterhalvåret, hvor man har drevet elgjagt i området, medens man om sommeren opholdt sig ved kysten.
Se også beretningen fra besøget i Glösa.

Besøgt 11/8-2013
 

 
     

Glösa - Älgriket - Älgklanens viste

Efter besøget ved stenalderbopladsen var det nærliggende, at fortsætte til Glösa, hvor man har rekonstrueret en stenalderboplads.
Glösa ligger præcis midt mellem Åre og Östersund, ca 50 km fra hver af byerne. Man drejer fra  E14 enten i Mörsil (25 km tilbage) eller i Näskott (17 km tilbage) afhængig af fra hvilken side, man kommer. Ud for Alsensjön er der afvisning til Glösa-parkeringen. Herfra er der ca 200 m at gå til Älgklanens viste.

Her findes ud over en kopi af et stenalderhus også en udstillingsbygning - Älghallen (den var desværre lukket ved vort besøg - der er åbent fra 29/6-4/8).
Hytten er opført af birkestammer og dækket med birkebark og med et ildsted midt på gulvet i den aflange bygning.

Længere nede i området i retning af elven ligger så en bygning, Glösahallen. Her får man et indblik i jæger- og samlerfolkets hverdagsliv og religion.

Fortsætter man så videre ned ad stien mod elven, kommer man frem til helleristningsområdet. Her er omkring 60 indhuggede billeder fortrinsvis af elge. Disse helleristninger, der er omkring 6000 år gamle, er nogle af de ældste i Sverige. Andre helleristninger er først lavet i broncealderen.

Besøgt 12/8-2013
 

Älgklanens viste 

   
 
Indgangen   Bagsiden
 
Set indefra
 

Glösahallen

   
 
    Fra udstillingen
Oven over den besøgende svæver shamanen
 

Helleristningerne

   
 
     

Fångstgropa

   
 
I Glösaområdet findes 91 gropar over en strækning på 5 km   Tværsnit af fångstgropa - åbningen foroven dækkes af ris og grene

Flottbron i Österfors

Her i Österfors ved Gagnef (vej 70/71) findes stadig en flottbro (flydebro) over Österdalälven til Västerfors på den anden bred.
Her har været broforbindelse over elven siden 1600-tallet.
En flottbro er en brotype, hvor vejbanen er placeret på flåder.
Broen må i dag kun benyttes af fodgængere og cyklister.

Besøgt 17/8-2013
 

 
     

Södra Råda gl:a kyrka

Södra Råda ligger lidt NØ for Gullspång (vej 26).

Her lå, indtil en pyromanbrand i efteråret 2001, en meget gammel, smuk trækirke fra begyndelsen af 1300-tallet med bl.a nogle helt enestående malerier på lofter og vægge.
I årene efter branden er der foretaget en masse forskellige undersøgelser og udgravninger på stedet. Man gik i gang med et meget spændende forskningsprojekt. Intentionen var at bygge en kopi af kirken på samme måde, som man for 700 år siden byggede den oprindelige kirke.
Så alt fra træfældning, bearbejdning af tømmeret og konstruktionen af bygningen foregår på samme måde som for 700 år siden.
For evt. interesserede kan mange flere oplysninger, rapporter mv ses her: http://www.sodrarada.se
/

I dag står der så en ny bygning på stedet. Tagkonstruktionen mangler endnu, men skibet, koret og sakristiet er opført.

Besøgt 20/8-2013

 

 
Sådan så den ud før branden
 
  Så langt er man nu kommet
 
 
Der er kommet spåntag på sakristiet
 
  Indgangsdøren til kirken
 
 
   

Et udsnit af malerierne inden i kirken
- naturligvis fra før branden

Vedema - Gamle torper

Området Vedema ligger ved vej 24 lidt NØ for Hässleholm.
Her findes flere spor efter gamle gårde. Der er i dag ikke meget tilbage at kigge på.
Men lidt svært i dag at forestille sig, at den skov, vi i dag vandrer rundt i, engang har været dyrkede marker og græsgange til kvæg.
Desuden findes masser af gamle stengærder og jordvolde, der har afgrænset de forskellige gårdes jorder.

Se også denne side om turene i Vedema

Besøgt 24-25/8-2013
 

 
Her lå Brandins torp
 
  Familien Brandin
- billede fra infotavlen
 

Et andet gammelt torp
 

  Resterne af en jordkælder
 
 
Gammelt stengærde   Gammel jordvold

Gillhög

Gillhög er en af Skånes bedst bevarede jættestuer.
Kig efter afvisningen på vejen mellem Löddeköpinge og Barsebäckshamn.

Jættestuen, der er ca 5000 år gammel, ligger i en stor gravhøj (25 m i diameter og 2,5 m høj).
Man kommer ind i jættestuen ved at kravle gennem den ca 6 m lange gang. Selve gravkammeret er ganske stort. Det måler
ca 5 x 2 m, og der er næsten ståhøjde.
Gravkammeret er bygget af nogle gevaldig store stenblokke. De største er ca 1,5 x 1,75 m. Mellem disse stenblokke er der fyldt ud med mindre sten.
Husk lommelygte, inden du kravler ind i jættestuen.

Besøgt 26/8-2013
 

 
Indgangen
 
  Kig ind til gravkammeret
 
 
Kig ud gennem gangen
 
  Inde i gravkammeret
 
 
Detalje af konstruktionen
 
  Næsten ståhøjde
 

Røse i Tångarne

På vores tur besøgte vi også en stor røse (høj lavet af sten) i Tångarne, der ligger på en halvø i søen Möckeln ud for Diö.

Jættestuen her var på ca 6 x 1 m og lå i en røse på ca 10 x 0,5 m. Dækstenene over gravkammeret og gangen manglede.

Besøgt 23/8-2013
 

 
Røsen
 
  Jættestuen
 

Hyby gl:a kyrka

I Hyby på vej 108 mellem Staffanstorp og Svedala har man hele to kirker.
Den ældste stammer fra 1100-tallet og har kalkmalerier fra 1400-tallet.
Den blev brandskadet i slutningen af 1800-tallet og erstattet af en ny i gotisk stil, der blev indviet 1877.

Besøgt 12/7-2013
 

 

Den gamle kirke

 

  Den gamle kirke
 
 
Interiør den gamle kirke   Kalkmalerier
 
Den nye kirke   Den nye kirke
 

 

Copyright © 2013 HUMLEDAL. All rights reserved