Kultur - forår 2009

Seby

Noaks Ark, Karum

Gravfelt, Källa

Jernalderboplads,
Södra Greda

 Skibssætning, Borgholm

  Triberga Borg

 Sandby Borg

 Gravfelt N for Kivik

Andrarums Alunverk

 Seby gravfelt og runesten

 Ved Seby på Öland ligger lige ved landevejen et meget stort gravfelt fra jernalderen. Området omfatter 285 synlige fortidslevn i mange forskellige udformninger, som f.eks. røser, høje, skibssætninger, opretstående sten m.v. Dette tolkes som, at området må have været benyttet over en meget lang tidsperiode.
Forøvrigt var hele området en farvestrålende blomstereng.

Lidt tættere på Seby står Ölands højeste runesten - 3 m høj. Indskriften stammer fra omkring år 1000 og lyder:

"Ingjald och Näf och Sven de lät resa stenen efter Rodmar sin fader".

 

 Seby gravfelt, Öland
Seby gravfelt

 

Seby gravfelt, Öland
Seby gravfelt

 

 

 

 Seby gravfelt, Öland
Seby gravfelt

 

 Runestenen i Seby, Öland
Runestenen i Seby

Noaks Ark, Karum

 Noaks Ark ved Karum ligger lige ud til den spændende, snoede vej mellem Högsrum og Gärdslösa. Det er en meget stor og flot skibssætning. Den indgår i et større gravfelt med omkring 70 grave i forskellige udformninger. Gravene stammer fra bronzealderen og jernalderen.
Under vores besøg fik vi forøvrigt en hilsen fra både Odin og Tor, nemlig i form af dels nogle ravne og dels et par ordentlige tordenbrag, hvilket billedet herunder jo også giver indtryk af.

  

 Noas Ark, Öland

 

 Karum alvar, Öland

Noaks Ark

 

Udsigt over området

 

 

 

Gravfelt, Källa

 Ikke langt fra Källa ligger et stort gravfelt, som først i 1930'erne blev erkendt som værende et gravfelt. Indtil da troede man, at det blot drejede sig om sten efterladt af istiden. En af de gamle grave blev ovenikøbet helt op i 1800-tallet anvendt som henrettelsesplads.
Men ved udgravningen fandt man ud af, at det drejede sig om grave benyttet i perioden fra år 0 til omkring år 800.
Mange af gravene er ringformede, og de store sten i ringene hviler på mindre sten. Arkæologerne kalder dem for "liggende høner".

  

 Gravfelt ved Källa, Öland
 Udsigt over gravfeltet

 

Liggende høner, gravfelt ved Källa, Öland 
Liggende høner 

Jernalderboplads, Södra Greda

 Mellem Södra Greda Löväng og kysten ligger en ganske stor jernalderboplads fra omkring år 300.
En meget informativ oplysningstavle giver et glimrende overblik over bopladsens anselige størrelse, og hvor de enkelte huse har været placeret. Man kan så ved selvsyn finde hustomterne og de gamle indhegninger ude i området.
Der har været 11 huse hvoraf det største måler 10 x 29 m.
I området findes også et antal grave formet som runde stensætninger.
 På strandengene mellem den gamle jeralderbebyggelse og kysten findes en mængde spændende gøgeurter - se mere om dem
her.

  

 Södra Greda, Öland
  Parti fra bopladsen

 

Södra Greda, Öland 
  Udgravet jernalderhus

Skibssætning, Borgholm

 Når man kører ud af Borgholm mod nord, kan man i venstre side af vejen se en stor, flot skibssætning.
Den stammer fra bronzealderen og blev i sin tid anlagt på en strandvold.
I dag er der vel en lille kilometer ned til kysten og stedet ligger i dag - ifølge infotavlen på stedet - 12 m.o.h.

  

 Skibssætning, Borgholm, Öland
 Skibssætningen

 

Skibssætning, Borgholm, Öland 
 Skibssætningen

Triberga Borg

 Triberga Borg ligger inde på Alvaret ikke ret langt fra byen Triberga på østkysten af Öland nede i den sydlige ende af øen.
Det er en af Ölands mange tilflugtsborge og har kunnet dateres efter fundet af et lille stykke glas, som arkæologerne med sikkerhed kan fastslå har været en del af et glasbæger fremstillet omkring år 300 på nordkysten af Sortehavet.
Borgen, der er ringformet og måler ca 60 m i indvendig diameter, er omgivet af en ringmur, som i dag når en højde på et par meter, har været i brug frem til omkring år 600. I denne periode har den fungeret som en befæstet by, hvor formentlig flere småbyers indbyggere i ufredstider har kunnet søge beskyttelse for både folk og fæ. Borgen blev atter taget i brug i 1100-tallet, som var en urolig tid i Svea Rike og i Østersøområdet. I denne periode er borgen blevet forstærket bl.a. med en ydre ringmur, som der i dag næsten ingen spor er af.
Borgen har egen vandforsyning i form af en meget flot brønd med en snoet trappe med udhuggede trappetrin i kalkstensklippen.
Der er gjort flere fund på området både af våben og af mere fredelige ting som hestesko, låse, nøgler og keramik alle fra den seneste brugsperiode, hvor borgen formentlig har tjent som en form for militærforlægning.
Borgen sættes også i forbindelse med handel og samfærdsel, da den ligger lige ved en gammel delvis stensat vej, der fører tværs over øen.

 

 Triberga Borg
Triberga Borg

 

Triberga borg, Öland 
Indgangen

 

 

 

 Triberga borg, Öland
Den indre ringmur

 

 Triberga borg, Öland
Borgens vandforsyning

Sandby Borg

 Sandby Borg - endnu en af Ölands mange gamle tilflugtsborge - afviger ved sin placering fra alle de øvrige på øen.
Hvor alle de andre ligger inde på øen, ligger Sandby Borg helt ude ved kysten, ja man fristes til at sige helt ned på stranden.
Borgens historie adskiller sig ikke fra de øvrige. Den har nogenlunde samme størrelse som Borgen ved Triberga, men som nævnt er det placeringen, der forundrer sagkundskaben. Ydermyren mod sydøst ligger blot 1 m over normal vandhøjde i Østersøen og borgens højeste punkt inde i borggården er blot 3 m.o.h.
Luftfotografier har afsløret spor efter radialt placerede huse inde i borggården.

  

 Sandby borg
Sandby borg

 

Sandby borg 
Udsigt mod havet

 

 

 

 Sandby borg
Sandby Borg

 

Sandby borg 
Sandby borg set fra kysten

Gravfelt N for Kivik

 På vejen mellem Brösarp og Kivik omkring afvisningen mod Vitaby fandt vi et større gravfelt gemt inde i en lille bøgeskov.
Gravfeltet - formentlig fra yngre jernalder består af mindst 2 domarringe, 1 skibssætning og nogle rejste sten, der markerede brandgrave.
 Det var lidt svært at se opbygningen, da nogle sten var væltet, en del var fjernet og brugt til opførelse af stengærder, og atter en del var slået ud af kurs, da de omkringstående træer voksede op. Men vi fik da nogenlunde styr på, hvad en domarring i grunden er, nemlig en ”brændt” begravelse med store sten, 7-9, udenom. Endnu én sten kunne være placeret lige over gruben.
På den modsatte side af vejen ligger der nogle meget store og flotte gravhøje og troner i landskabet.

 

 

 Gravfelt ved Kivik

 

Gravfelt ved Kivik 

 

 

 

 Gravfelt ved Kivik

 

 Gravfelt ved Kivik

Copyright © 2011 HUMLEDAL. All rights reserved