Flot natur - Forår 2012

Vejen mod Norra Udde
(Öland)

Mark NØ for Enerum
(Öland)

Norra Udde
(Öland)

Neptuni Åkrar og omegn
(Öland)

Mark på Persnäsvägen
(Öland)

Alvar ved Eriksöre
(Öland)

Alvar syd for Möckelmossevägen
(Öland)

Fröslunda Sjömark
(Öland)

Alvar
ved Stormaren naturreservat
(Öland)

 

Södra Greda, jernalderboplads og strandeng
(Öland)

 

Haväng
(Skåne)

Militært område ved Haväng
(Skåne)
Brösarps södra backar
(Skåne)

 

Vejen mod Norra Udde (Öland)

På Öland behøver man ikke anstrenge sig meget for at finde gøgeurter. På vej mod Norra Udde kom vi f.eks. forbi denne vejside, hvor det bare mylrede med Sværdskovliljer. Senere kunne vi konstare, at denne gøgeurt var ganske almindelig i næsten alle vejsider på denne del af Öland.

Besøgt 05-06-2012

 

 
     
 
     

Mark NØ for Enerum (Öland)

Efter inspiration af Jens Christian Schou's "Öland - en guide til botaniske oplevelser" besøgte vi også en lille mark NØ for Enerum på det nordlige Öland.

Besøgt 06-06-2012

 

 
     
 
     
 
     

Norra Udde (Öland)

På Norra Udde gik vi en aftentur på engen lidt syd for fyret.

Besøgt 06-06-2012

 

 
     
 
     

 

Neptuni Åkrar og omegn (Öland)

En tur fra Norre Udde til Byxelkrok kan da også give nogle oplevelser.

Besøgt 07-06-2012

 

 
     
 
     

Vildvoksende lammeøre
 
Vildtvoksende lammeøre
     
 
     

Mark på Persnäsvägen (Öland)

På vejen, der går fra vej 136 til Persnäs kirke, ligger en mark, som vi for nogle år siden blev anbefalet at besøge.
Så også i år skulle vi forbi her og kigge blomster.
I år var der ingen risiko for at få våde fødder mellem de mange tuer i dette område, som ellers kan være ret så fugtigt.
Men blomster var her masser af, hvilket forhåbentlig også fremgår af billederne.

Besøgt 07-06-2012

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Alvar ved Eriksöre (Öland)

Stora Alvaret på det sydlige Öland er opdelt i flere mindre områder.
På denne tur har vi bl.a. besøgt det område, der ligger i nærheden af Eriksöre.

Besøgt 10-06-2012

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Alvar syd for Möckelmossevägen (Öland)

Stora Alvaret på det sydlige Öland forekommer i mange forskellige udgaver.
Hvor det ovenstående ved Eriksöre var ret frodigt, så er dette alvar meget, meget tørt grænsende til, på sine steder, ren ørken.

Besøgt 10-06-2012

 

 
     
 
     
 
     
 
     

Frösslunda Sjömark (Öland)

Frösslunda sjömark ligger på den sydlige del af Ölands østkyst. Kør ad den østlige kystvej og stop ved p-pladsen ved den smukke gamle vejbro lidt N for Norra Kvinneby.
Ordet sjömark er en gammel ölandsk betegnelse for strandenge, hvor kreaturer har græsset i hundredvis af år og stadig gør det. Området her ved Frösslunda er et af de fineste og mest varierede eksempler på denne biotoptype, bl.a. forårsaget af vandløbet  Frösslundabäcken,- der afvander Möckelmossen.

Området her var også meget mere tørt, end vi før har oplevet det, men alligevel var der da også her mulighed for at kigge blomster.

Besøgt 11-06-2012

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Alvar ved Stormaren naturreservat (Öland)

Her havde vi egentlig tænkt os at skulle se Ölands dybeste sø, men så skulle det ikke være.
Via skiltningen ved vejen blev vi gjort oopmærksomme på, at området også var et fuglereservat, hvilket medførte adgangsforbud i fuglenes ynglesæson fra 15. april til 31. juli.
Så vi nøjedes med at drysse rundt i området udenfor reservatet og kigge på de planter, der her kæmpede en brav kamp for at overleve de barske (tørre) forhold på stedet.

Besøgt 12-06-2012

 

 
     
 
     
 
     

Södra Greda, jernalderboplads og strandeng (Öland)

I forbindelse med vores besøg ved jernalderbopladsen gik vi jo dels gennem Södra Greda löväng og dels en tur ned på strandengen for at kigge blomster.

Og her var da også en masse at kigge på, som nedenstående billeder måske giver et indtryk af.

Besøgt 13-06-2012

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Haväng (Skåne)

Haväng mellem Brösarp og Kivk (vej 9) er også et af de steder, vi gerne vender tilbage til,når vi er i denne del af Sverige.
Det er et herligt område at trave rundt i, og her er da også en del at kigge på.

Besøgt 16-06-2012

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Militært område ved Haväng (Skåne)

I stedet for som sædvanlig at køre fra Haväng og direkte op til vej 9, valgte vi i stedet at køre over det militære skydeterræn - hvilket er tilladt, når der ikke skydes.
Her stødte vi på to sjove ting.
Først var der Lundgrens dam, som dog ikke var det helt store, da den stort set var tørret helt ud. Men under normale omstændigheder er det et tilholdssted for indtil flere forskellige frøarter.

Ved siden af lå et stort stenomkranset område. Inde på midten af området var der en flot stendysse. Området var markeret som "Kulturminne" - men savnede iøvrigt oplysninger om hvad og hvornår, men mon ikke vi taler om bronzealder.

Besøgt 16-06-2012

 


Den næsten udtørrede Lundgrens dam
     
 
     

Brösarps södra backar (Skåne)

Brösarps södra backar er ikke helt så indbydende og spændende som Brösarps norra backar.
De er nok også mest kendt for deres overdådige blomstring med de gule kodrivere i det tidlige forår, og her var da også masser af disse i afblomstret tilstand. Nu var det margeritter og potentiller, der dominerede
Men derfor kan man jo godt knokle en tur rundt i dette meget kuperede terræn. Om ikke andet så er der da nogen flotte udsigter oppe fra bakketoppene.

Besøgt 16-06-2012

 

 
     
 
     

Copyright © 2012 HUMLEDAL. All rights reserved