Flot natur - sommer 2010

Skrylle
Romundspåret og Kæret/stenbruddet

Jacobshöjden

Flatruet
Rutjärnbäcken

Flatruet

Anådalen

 Fra Flatruet til Vildmarksvägen
11.-14. juli

 Bag om Raure
Vildmarksvägen

Laddjujaure

 Kåge / Govggenjunni

 Se flere Beskrivelser og billeder på side 2

 Skrylle - Romundspåret og Kæret/stenbruddet

I Skrylle-området har vi været mange gange tidligere. I år brugte vi det til lidt opvarmning inden turen gik videre.
Det blev til en tur langs Romundspåret og en tur gennem det dejlige kær- og å-område med alle enerne og så op gennem det flot restaurerede stenbrud.
Vi stødte da også på årets første svenske orkidé - langsporet gøgelilje samt et - af os - ukendt kæmpeæg.

Besøgt 24.-25. juni 2010
 

 Skrylle
Fra turen i Skrylle
 

 

 Skrylle
Fra turen i Skrylle
 

 Langsporet gøgelilje
Langsporet gøgelilje

 

 Kæmpeæg
Kæmpeægget

 Jacobshöjden

Jacobshöjden (1100 m.o.h.) er et af fjeldene omkring Grövelsjön (ca 35 km V for Idre i Dalarna.
Det er ikke noget særlig vanskeligt fjeld at komme op på toppen af. Det er lige før, at den første del af turen fra Fjeldstationen i Grövelsjön og op til hvor stien drejer fra mod Jacobshöjden, er den værste strækning. Fra fjeldstationen og op til toppen er der ca 300 højdemeter og en fantastisk flot udsigt hele synsranden rundt.

Besøgt 4. juli 2010
 

 Jacobshöjden
På vej op
 

 

 Jacobshöjden2
Nu kan vi se toppen

 Jacobshöjden3
Mens vi puster kan vi nyde den smukke blålyng
 

 

 Jacobshöjden4
Ja, så var der jo bare lige endnu en top
 

Jacobshöjden5
Belønningen er udsigen fra toppen...
 

 

Jacobshöjden6
...hele vejen rundt
 

Jacobshöjden7
Spændende landskabsformer på vejen ned
 

 

Jacobshöjden8
Videre nedad
 

Engviol - Jacobshöjden
 Her i det mere fugtige område på vejen ned fandt vi eng-viol
 

 

Jacobshöjden10
Kig ned mod fjeldstationen i Grövelsjön
 

 Flatruet - Rutjärnbäcken

Endnu en gang gik vi denne dejlige tur op langs elven og nød de mange, mange blomster både langs elven, i vådområderne og oppe på fjeldvidderne.
Det blev til rigtig, rigtig mange spændende blomsteroplevelser, men igen skal vi jo også huske, at kigge os omkring. Landskabet her er jo en oplevelse i sig selv.

Så lad os starte med nogle billeder af landskabet, inden vi går over til blomsterne.
Og - naturligvis sluttede denne dejlige dag med en af de flotte Flatruet-solnedgange.

 Besøgt 7. juli 2010
 

Rutjärnbäcken 1 
 Rutjärnbäcken 1

 

 Rutjärnbäcken 2
 Rutjärnbäcken 2

 

 

 

Rutjärnbäcken 3
 Rutjärnbäcken 3

 

Rutjärnbäcken 4
 Rutjärnbäcken 4

 

 

 

Rutjärnbäcken 5
 Rutjärnbäcken 5

 

Rutjärnbäcken 6
 Rutjärnbäcken 6

 

 

 

Oeders troldurt
 Oeders troldurt

 

Fjeldbjørnebrod
 Fjeldbjørnebrod

 

 

 

Fjeld-viol
 Fjeld-viol

 

Bukkeblad
 Bukkeblad

 

 

 

Tætblomstret trådspore
 Tætblomstret trådspore

 

Plettet gøgeurt
 Plettet gøgeurt

 

 

 

Blodplettet gøgeurt
 Blodplettet gøgeurt

 

Laplands troldurt
 Laplands troldurt

 

 

 

Norsk astragel
 Norsk astragel

 

Liden vintergrøn
 Liden vintergrøn

 

 

 

Dagpragtstjerne
 Dagpragtstjerne

 

Laplands troldurt
 Laplands troldurt

 

 

 

Moslyng
 Moslyng

 

Eng-viol
 Eng-viol

 

 

 

Sne-bakkestjerne
 Sne-bakkestjerne

 

Stjernestenbræk
 Stjernestenbræk

 

 

 

Hønsebær
 Hønsebær

 

Poselæbe og blålyng
 Poselæbe og blålyng

 

 

 

Fjeld-sækspore
 Fjeld-sækspore

 

Rank kodriver
 Rank kodriver

 

 

 

Flatruet 7
Solnedgang over Flatruet kl 22.30

 

Flatruet 8
 Solnedgang over Flatruet kl 23.30

 Flatruet

Her er blot en samling billeder fra Flatruet - Sveriges højest beliggende offentlige vej med det højeste punkt 975 m.o.h.


Besøgt 6.-8. juli 2010
 

 Flatruet1
 

 

Flatruet2 
 

Flatruet5 
Her er det tunge grej til snerydningsbrug
 

 

Faltruet4
 
 

Flatruet3
På dette og de tre næste billeder, er de røde blomster
Blålyng
 

 

Flatruet6


 

Flatruet7
 

 

Flatruet8
 

 Anådalen

Anådalen ligger på vejen mellem Funäsdalen og Mittådalen.
På vores tur hertil kom vi over Flatruet gennem Mittådalen og stoppede op ved de flotte, blomstrende vejsider.
Vi fortsatte mod Funäsdalen.På vejen her er der en lille p-plads, der hvor stien gennem Anådalen starter. Den findes ca 700 m fra en grusgrav i retning mod Mittådalen.
Den første del af turen - som er ret let gået - går på nogle grusåse - et levn fra istiden.
Efter ca 2 km vandring dukker Anån op. Den krydser man via en gammel træbro. Lidt efter kommer der nogle højere grusåse, som stien går op på, og efter ca 6 km vandring ialt når man frem til Anådalens sameläger, som i dag er restaueret og benyttes til udlejning til større grupper.
Denne gamle sameby ligger soleksponeret nedenfor fjeldet Kappruet med udsigt til Anåsjöarna.

Vi valgte at gå samme vej tilbage, men har man tid og lyst er der mulighed for at fortsætte.
Man kan vælge at fortsætte op til toppen af Kappruet, og man kan også vælge en anden - lidt længere - tur tilbage mod p-pladsen.
Endelig er der, lige inden man når samelägret, en sti på højre hånd. Følger man den, er der mulighed for at nå ind på et højdeplateau mellem fjeldene Blåstöten og Roaldstöten. Denne tur er betegnet som lidt skrap, men landskabet skulle være helt specielt.

 Besøgt 9. juli 2010
 

 Mittådalen
Vejside i Mittådalen

 

 Mittådalen 2
Vejside i  Mittådalen

 

 

 

Anådalen 1
Fra turen ind mod Anån

 

Mittådalen 2
 

 

 

 

Kattefod
Kattefod

 

Liden vintergrøn
Liden vintergrøn

 

 

 

Anådalens sameläger 1
 Anådalens sameläger

 

Anådalens sameläger 2
 Anådalens sameläger

 

 

 

Anådalens sameläger 3
 Anådalens sameläger

 

Anådalens sameläger 4
 Anådalens sameläger

 

 

 

Anån
 Anån

 


Ukendt vadefugl

 

 

 

Frø 1
Frø

 

Frø 2
Kan du også finde den her?

 Fra Flatruet til Vildmarksvägen 11.-14. juli

Vi flytter os jo også. fra sted til sted, og det sker da også, at jeg husker at tage nogle billeder, når vi bevæger os gennem det svenske landskab
Så her er en serie billeder fra vores tur fra Flatruet via Hotagen og omegn, over Stora Blåsjön og frem til vort næste mål, som skulle være Vildmarksvägen.

Besøgt 11. - 14. juli 2010
 

Flatruet
Afsked med Flatruet 11. juli

 

 Flatruet 2
Vejkant på vejen ned fra Flatruet

 

 

 

Flatruet 3
 Vejkant på vejen ned fra Flatruet
Sol-stenbræk

 

Flatruet 4
 Vejkant på vejen ned fra Flatruet
Plettet gøgeurt

 

 

 

Ljungdörren
Udsigt mod Lunndörren

 

Flot grøftekant
Flot grøftekant

 

 

 

Midt i floraen
Midt i floraen

 

Solnedgang over Hotagensjön
Solnedgang over Hotagensjön 12. juli

 

 

 

Solnedgang
...Med sjov skyformation

 

Hotagensjön
Lave skyer over Hotagensjön 13. juli 

 

 

 

Grøftekant
Endnu en blomstrende grøftekant 

 

Fjeldturt
Årets første Fjeldturt

 

 

 

Fos
Fos ved Häggsjövik

 

Stor-Blåsjön
 Udsigt over Stor-Blåsjön

 

 

 

Lupiner og gøgeurter
 Vejside i Stora Blåsjön med lupiner og gøgeurter

 

Vildmarksvägen
Ankomst Vildmarksvägen 14. juli

 

Bag om Raure - Vildmarksvägen

Vi tog turen ind bag fjeldet Raure. Her mellem fjeldene Raure og Skårnja er der en lille p-plads og herfra går en sti ind i fjeldområdet Den er markeret med stolper med røde kryds .Stien går faktisk helt til Storjola nede i Borgafjälls-området. Men så langt skulle vi nu ikke.
Det gik jævnt opad. Terrænet var ind i mellem noget fugtigt og vi krydsede mange større og mindre vandløb, som alle løb fra Raure og ned mod elven Skårnjajukke, som vi fulgtes med på turen.
Efter nogle kilometers vandring når man toppen af plateauet og kigger så ned i et kæmpemæssigt dalstrøg, hvor man ude i det fjerne kan se Borgafjäll-masssivet. .
Nede i dalen kommer man ind i en åben og lys fjeldbirkeskov.
På strækningen op mod toppen af plateauet blev vi fulgt af hjejler, som formentllilg har haft rede og unger i dette vådområde. Her var også masser af blomster af mange forskellige arter.

 Besøgt 17. juli 2010
 

 Skårnajukke 1
Det går opad

 

Fjeld-kabbeleje
Fjeld-kabbeleje

 

 

 

Eng-viol
Eng-viol

 

Ryle
Hjejle

 

 

 

Skårnjajukke 2
Udsigt ned mod Skårnjajukke

 

Fjeld-dueurt
Fjeld-dueurt

 

 

 

tætblomstret trådspore
Tætblomstret trådspore

 

Udsigt mod Sipmeke
Udsigt mod Sipmeke

 

 

 

Udsigt ned i dalen mod Borgafjäll
Udsigt ned i dalen mod Borgafjäll

 

Gøgeurter
Masser af gøgeurter

 

 

 

Trådspore - hvid variant

 

Trådspore hvid variant

 

 

 

Skårnajukke 3
Skårnajukke

 

Skårnajukke 4
Skårnajukke

 

 

 

Passet 1
Passet

 

Passet 2
Passet

 

 

 

Ned mod dalen
Ned mod dalen

 

Nordlig troldurt
Nordlig troldurt

 

 

 

Raure
Fjeldbirkeskoven på Raures østside

 

Fjeld-hestehov
Fjeld-hestehov

 

 

 

Ryle 2
Uidentificeret

 

Solnedgang
Og dagen sluttede med endnu en flot solnedgang ved 23-tiden

 

 Laddjujaure

Vi er nu nået ret langt nordpå i Lapland, og det er blevet tid til årets besøg i kaffekåtan ved Laddjujaure.
Som nogen ved ligger Laddjujaure en ca 3 timers travetur fra Nikkluokta, som igen ligger godt et halvt hundrede km fra Kiruna.

Som alle de andre gange vi har gået denne tur, var det også i år rigtig flot vejr.
Så dels blev det en fin tur ind i til Laddjujaure, og dels kunne vi så sidde ude og nyde renburgerne og den gode kaffe. Da vi havde sat de gode renburgere til livs, fortrød vi nok lidt, at vi kun havde købt den "lille" udgave. Næste år vil vi prøve den store udgave med 150 g renkød.
Da vi havde fordøjet burgeren og nydt vores "påtår", dryssede vi tilbage til Nikkaluokta, p-pladsen og bilen.

 Besøgt 25. juli 2010
 

Mod Laddjujaure 1
På vej mod Laddjujaure

 

 Mod Laddjujaure 2
Motiv fra turen

 

 

 

Mod Laddjujaure 3
Endnu en udsigt fra turen

 

Linnea
Linnea

 

 

 

Linnea
Linnea

 

Lys alpe-astragel
Lys alpe-astragel

 

 

 

Blåfugle
Blåfugle

 

Kragefod
Kragefod

 

 

 

Laddjujaure
Laddjujaure - kaffekåten og Lap Dånald

 

Laddjujaure
Lidt af den storslåede udsigt man kan nyde til sin kaffe

 

 

 

Hare
På rastpladsen, hvor vi overnattede,
havde vi selskab af denne lille fyr

 

Nattehimmel
Her havde vi også udsigt til en flot nattehimmel
- her et billede fra kl 01

 Kåge / Govggenjunni

Fjeldet Kåge eller som det også hedder Govggenjunni eller Gogicohka er Nikkaluoktas byfjeld.
Inspirationen til denne tur fik vi gennem Göran Fagerströms bog "Smultron vid fjäldvägarna", hvor Anni Sarri skriver meget begejstret om dette fjeld. Se siden med
links under Bokverket.

Turen starter i Nikkaluoktas udkant.Man følger grusvejen og kort efter, at man har passeret de sidste huse i byen starter en umarkeret, men synlig sti.
Turen går først over en lille mose, dernæst følger hurtigt en lille tur gennem gamle, krogede fyrretræer. Så tager fjeldbirkeskoven over og det begynder at gå opad. Trægrænsen nås, træerne tynder ud og erstattes af polarbirk, revling og tyttebær.
Efter passage af en lille dal begynder en reel stigning op mod Goginjunnje, et stort plateau for foden af Govggenjunni med en fantastisk udsigt over de tre, store dalgange, som Nikkaluokta ligger i centrum af.
Til venstre har vi Vistasvagge, den mest uberørte, med sit slyngede deltalandskab.
Til højre har vi Ladtjovagge med den store fjeldsø. I kikkert er det faktsik muligt at se kaffekåten ved bredden af søen .Laddjujaure.
Lige foran os breder Paittisjärvi sig ud stor og åben. Her starter faktisk det, der senere bliver til Kalixälven.
Langt nede kan man skimte bl.a. kapellet i Nikkaluokta.
På den modsatte side af Ladtjovagge kan man se en gevaldig fos med et stort vandfald kaste sig ned over fjeldsiden.
Har du mod på mere, er der fra plateauet en god times stejl vandring op til toppen af Govggenjunni. Her må du selv finde vejen op.

 Besøgt 26. juli 2010
 

 Kåge 1
Turens mål: Kåge

 

 Kåge 2
Først over mosen

 

 

 

Kåge - multebær
Her var der mange modne multebær

 

Kåge 3
Så kommer vi ind i den gamle fyrreskov

 

 

 

Kåge 4
Derefter op gennem fjeldbirkeskoven

 

Kåge 5
Skoven tynder ud

 

 

 

Kåge 6
Nu begynder der at være lidt udsigt bagud

 

Blåfugle
Blåfugle

 

 

 

Kåge 7
Så nåede vi over trægrænsen

 

Kåge 8
På vej op på plateauet Goginjunnje,

 

 

 

Kåge 9
Oppe på Goginjunnje

 

Fjeldpryd
Fjeldpryd

 

 

 

Kåge 10  

 

Kåge 11 

Udsigten mod Vistasvagge

 

 

 

Kåge 13 

 

Kåge 14 

Udsigt mod Laddjujavri og det store vandfald

 

 

 

Kåge 15

 

Kåge 16

Udsigt over Paittisjärvi og Nikkaluokta

 

 

 

Kåge 15
Sådan var vores udsigt fra rastpladsen den 26. juli kl 20.....

 

Kåge 16
...og sådan så den ud næste dag kl 10, hvorfor vi forlod Nikkaluokta.

 

 

 

 Se flere Beskrivelser og billeder på side 2


Copyright © 2011 HUMLEDAL. All rights reserved